Chiquita rapporteert resultaten tweede kwartaal 2011

08 Aug, 2011, 11:57 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 8, 2011 /PRNewswire/ --

Rapporteert vergelijkbare winst per verwaterd aandeel van USD 0,73; GAAP verwaterde winst per aandeel van USD 1,68


Duurzame winstgevendheid Noord-Amerika leidt tot belastingvoordeel van USD 87 miljoen


Bevestigt verwachting aanzienlijke verbetering resultaten volledig jaar

Chiquita Brands (NYSE: CQB) heeft vandaag de financiële en bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal van 2011 bekendgemaakt en meldt een netto winst van USD 870 miljoen, vergelijkbare inkomsten (1) van USD 34 miljoen en GAAP-inkomsten van USD 78 miljoen. GAAP-resultaten zijn inclusief een voordeel van USD 87 miljoen ten gevolge van waardecorrectie van inkomstenbelasting gebaseerd op de lopende inkomstenprestatie van de Noord-Amerikaanse activiteiten van het bedrijf, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door een non-cash reserve van USD 32 miljoen voor eerdere voorschotten aan een teler, USD 6 miljoen ter schikking van bepaalde Italiaanse belastingclaims en USD 2 miljoen aan severance, voornamelijk vanwege het aanpassen van de overheadkosten van de saladeactiviteiten.

"Onze resultaten over het tweede kwartaal reflecteren de uitdagingen die we eerder al aangaven," zei Fernando Aguirre, voorzitter en chief executive officer. "Zoals verwacht waren de saladevolumes in het tweede kwartaal lager dan vorig jaar. Maar de combinatie van onze marketinginvesteringen, Fresh Rinse-technologie en betere kostendeficiënties leveren nu al nieuwe distributiepunten die leiden tot betere volumevergelijkingen in de rest van het jaar. Daarnaast presteerde het segment bananen wederom sterk in het kwartaal ondanks dat de plaatselijke Europese prijzen aan het eind van mei en in juni afzwakten.

Aguirre voegde eraan toe: "Wat heel belangrijk is, is dat we verschillende extra stappen hebben genomen in de uitvoering van onze strategie om onze prestatie te verbeteren. We zijn begonnen met organisatorische veranderingen om de overheadkostenstructuur van onze saladeactiviteiten aan te passen en onze internationale innovatie- en marketingfuncties in onze bedrijfsonderdelen op te nemen. Deze acties zullen jaarlijks ongeveer USD 15 miljoen aan besparingen opleveren. We hebben tevens de eerste fase van onze schuldenfinanciering afgerond waardoor we onze duurste schuld hebben geëlimineerd. Daarnaast zullen we onze rentekosten verminderen met USD 11 miljoen per jaar en meer operationele flexibiliteit zullen leveren. Over het algemeen was ons vertrouwen in ons vermogen toekomstige winstgevendheid te genereren in Noord-Amerika de sleutel tot het erkennen van een belastingvoordeel van USD 87 miljoen.

(1) De vergelijkbare basisbedragen zijn exclusief bepaalde onderdelen die hieronder worden beschreven onder "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden". Alle cijfers in dit persbericht zijn voor lopende activiteiten tenzij anders vermeld.

OVERZICHT VAN HET TWEEDE KWARTAAL 2011

De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij "Inkomsten (verlies) uit doorlopende activiteiten" en winst per aandeel uit doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten.Zie:"Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten de resultaten van te rapporteren segmenten beïnvloeden.


 
 
  (in miljoenen, behalve per     Inkomsten   inkomsten (verlies) per
   aandeel bedragen)         (verlies)    verwaterd aandeel(1)
   
                    2011  2010    2011  2010
                    ----  ----    ----  ----
 
  
   Vergelijkbare resultaten (Niet-
   GAAP)               $34  $64   $0,73 $1,40
 
   Reserve voor voorschoten teler  (32)   -   (0,70)   -
 
   Waardering inkomstenbelasting
    release waardering        87   -    1,89   -
 
   Italiaanse belastingschikking   (6)   -   (0,14)   -
 
   Severance             (2)   -   (0,05)   -
 
   Winsten op Just Fruit in a
    Bottle               -   32     -  0.71
 
   Marginale niet-contanten
    rentelasten op
    converteerbare Notes       (2)  (2)   (0,05) (0,04)
                    ---   ---   ----- -----
 
  Gerapporteerde resultaten (GAAP)  $78  $95   $1,68 $2,06
                    ===  ===   ===== =====

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

  (1) Aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel
    zijn op een gerapporteerde basis.

Netto verkoop en resultaten: de verkoop in het kwartaal daalde jaar-op-jaar met 5 procent tot USD 870 miljoen en vergelijkbare resultaten voor het kwartaal daalden tot USD 34 miljoen van USD 64 miljoen in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Vergelijkbare inkomsten daalden als gevolg van een lager saladevolume en hogere sourcingkosten, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door sterke prestaties in bananen.

Contanten, schulden en liquiditeit: contanten geleverd door activiteiten bedroegen USD 103 miljoen in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van USD 42 miljoen in dezelfde periode het jaar ervoor. Op 30 juni 2011 bedroegen contanten en equivalenten USD 196 miljoen. Daarnaast rondde het bedrijf in juli 2011 een herfinanciering, die hieronder wordt beschreven, succesvol af. Op 30 juni 2011 had het bedrijf USD 628 miljoen aan schulden; pro forma voor zijn succesvolle herfinanciering zou het bedrijf USD 626 aan schulden hebben.

Bananen: de netto verkoop voor het segment steeg met 2 procent tot USD 555 miljoen vanwege de hogere prijzen die het bedrijf hanteerde ter compensatie van de leveringkosten ten gevolge van lagere bananenvolumes die voortkwamen uit leveringsbeperkingen in de hele industrie. Prijzen in Noord-Amerika bevatten force majeure-toeslagen ter compensatie van hogere sourcingkosten. De vergelijkbare bedrijfsinkomsten waren USD 60 miljoen in het tweede kwartaal van 2011 in vergelijking met USD 64 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2010.  

Salades en gezonde snacks: de netto-omzet daalde met 12 procent naar $253 miljoen. De vergelijkbare bedrijfsinkomsten bedroegen USD 4 miljoen voor het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van USD 30 miljoen in dezelfde periode in 2010, voornamelijk als gevolg van een lager volume van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel vanwege het overschakelen van sommige klanten naar private label in 2010 en hogere kosten.

Overige producten: de netto verkoop daalde met 23 procent tot USD 63 miljoen vanwege de staking van bepaalde lage marge groente- en fruitproducten, zoals meloenen en groenten. Het vergelijkbare bedrijfsverlies bedroeg USD 1 miljoen in het tweede kwartaal van 2011, in vergelijking met een inkomen van USD 1 miljoen in het tweede kwartaal van 2010, voornamelijk als gevolg van verhoogde investeringen in het Fresh & Ready-avocadoprogramma. GAAP-resultaten bevatten een reserve van USD $32 miljoen voor verwachte resterende boekwaarde van voorschotten die gegeven zijn aan een Chileense teler na de inzameling van de al uitgevoerde oogst van het huidige seizoen. Zoals eerder werd bekendgemaakt werden deze voorschotten in 2009 geherstructureerd om te zorgen voor de inzameling in verschillende groeiseizoenen, maar de teler heeft het terugbetalingschema echter niet nageleefd. Onderhandelingen voor verschillende terugbetalingopties worden uitgevoerd en het bedrijf zal het innen van de uitstaande balans, inclusief liquidatie van bepaalde collateral, agressief voortzetten.

HERFINANCIERING

Zoals gerapporteerd in juli heeft het bedrijf zijn gedekte kredietfaciliteit succesvol geherfinancierd zodat de rentebetalingen van het bedrijf zullen verminderen en er meer operationele flexibiliteit toegevoegd zal worden als onderdeel van een bredere herfinanciering van de kapitaalstructuur van het bedrijf. Het bedrijf is een aangepaste en herziene senior gedekte kredietfaciliteit aangegaan, die bestaat uit een doorlopende kredietfaciliteit van USD 150 miljoen en een termijnlening van USD 330 miljoen, met een syndicaat van banken geleid door Rabobank, Wells Fargo, RB International, Bank of America and ING Capital. De opbrengst van de termijnlening werd gebruikt om uitstaande bedragen volledig terug te betalen onder de vorige senior kredietfaciliteit en zal gebruik worden om resterende delen van de 8 7/8% senior obligaties met vervaljaar 2015 af te lossen. De herfinanciering zal naar verwachting leiden tot rentekostenbesparingen van ongeveer USD 11 miljoen per jaar op basis van de huidige tarieven. Tijdens het derde kwartaal verwacht het bedrijf ongeveer USD 11 miljoen te erkennen aan eenmalige kosten, inclusief tender en call premiums en niet-geamortiseerde financieringskostenafschrijvingen van de vorige senior gedekte kredietfaciliteit in verband met de herfinanciering.

INKOMSTENBELASTINGVOORDEEL

Het bedrijf genereert sinds het begin van belastingjaar 2009 Amerikaans belastbaar inkomen vanwege aanhoudende verbeteringen in de prestaties van zijn Noord-Amerikaanse activiteiten en de voordelen van aanzienlijke schuldenvermindering, en verwacht dat deze trend door zal zetten. In overeenstemming met boekhoudingrichtlijnen bekijkt het bedrijf regelmatig alle uitgestelde belastingvorderingen om in te schatten of deze vorderingen gerealiseerd zullen worden. Tijdens het tweede kwartaal heeft het bedrijf vastgesteld, op basis van zijn cumulatieve prestatie en mogelijkheid om toekomstige winstgevendheid te genereren, dat het waarschijnlijk de uitgestelde belastingvorderingen kan gebruiken die tot nu toe gecompenseerd werden door waarderingscorrecties. Als gevolg heeft het bedrijf USD 87 miljoen van de waarderingscorrecties tegen 100 procent van de Amerikaanse federale uitgestelde belastingvorderingen en een deel van de uitgestelde belastingvorderingen van de staat, voornamelijk netto bedrijfsverlies van carry forwards. Deze omkeer is erkend als inkomstenbelastingvoordeel.

In voorgaande periodes hebben de aanzienlijke waarderingscorrecties die beschikbaar zijn op NOL's het effectieve belastingtarief van het bedrijf aanzienlijk veranderd. Het bedrijf verwacht als gevolg van de Amerikaanse release van waarderingscorrecties een stijging van de toekomstige inkomstenbelastingkosten en dat zijn effectieve belastingtarief aan het begin van 2012 ongeveer 20 procent zal zijn. Dit zal geen invloed hebben op contanten betaald aan belasting in de nabije toekomst.

VERWACHTINGEN VOOR 2011

De bananenvoorraden zijn gestegen naar meer normale seizoensniveaus, en als gevolg daarvan verwacht het bedrijf de verwachte volumegroei van klantcontracten te leveren tegen lagere kosten dan in 2010, voornamelijk in het vierde kwartaal wat vorig jaar zeer hoge kosten liet zien vanwege ernstige voorraadtekorten in de industrie. Hoewel de Europese plaatselijke bananenprijzen waarschijnlijk veel lager zullen zijn voor het grootste deel van het derde kwartaal dan in 2010 vanwege deze voorraadstijgingen, zullen dollar equivalente prijzen voor het tweede halfjaar naar verwachting ongeveer hetzelfde zijn als in 2010 als de wisselkoersen (inclusief hedgingvoordelen) op de huidige niveaus blijven.

In salades zullen de volumevergelijkingen van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel op jaarbasis progressief verbeteren in het tweede halfjaar aangezien het bedrijf in september 2010 een aantal klanten overschakelde naar private label en nieuw accountvolume realiseert. Het bedrijf initieerde onlangs ook een aanpassing van de overheadstructuur van de saladeactiviteiten en zijn internationale innovatiefuncties, en verwacht jaarlijks USD 15 miljoen aan besparingen te realiseren uit die acties, inclusief USD 6 miljoen in de tweede helft van 2011.

Het bedrijf zal ook verminderde rentebetalingen realiseren in het begin van het tweede halfjaar van 2011 door de herfinanciering van zijn gedekte kredietfaciliteit.

Rekeninghoudend met al deze factoren blijft het bedrijf op schema voor het behalen van een stijging van de netto verkoop van ten minste 3 procent (exclusief het effect van de beëindiging van niet kernproductlijnen en de Europese smoothies-activiteiten die in 2010 beëindigd werden) en aanzienlijke verbeteringen van de vergelijkbare operationele winst over het volledige jaar. Deze verwachtingen houden geen rekening met alle onvoorziene weersrisico's, risico's door onvoorziene gebeurtenissen of grote valutaschommelingen.

De volgende tabel is een samenvatting van de schattingen van de bedrijfsleiding van bepaalde financiële punten voor 2011:


 
  (in miljoenen)      Kw1 2011    Kw2 2011     2011
              Feitelijk    Feitelijk    Geschat
  
 
  Kapitaaluitgaven      $12      $19      $75-85
 
  Waardevermindering &
   amortisatie        $15      $15      $57-62
 
  Bruto rentelasten (1)   $14      $14      $50-55
 
  Netto rentelasten (1)   $13      $13      $45-50
 
  
 
  (1) Rentelasten bevatten de invloed van boekhoudingstandaarden
    hetgeen niet-contante rentelasten toevoegt van USD 9 miljoen in
    2011 en USD 10 miljoen in 2012 voor de converteerbare notes.

TELECONFERENTIE

Chiquita zal vandaag om 16.30 uur EDT een teleconferentie voor investeerders om haar resultaten te bespreken. Een live audio webcast is beschikbaar op http://www.chiquitabrands.com. U kunt gratis luisteren via de telefoon door te bellen naar 1-877-795-3646 in de Verenigde Staten en naar +719-325-4937 vanuit het buitenland en de conferentiecode 7159337 in te voeren. Voor het opnieuw beluisteren, belt u naar 1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en naar +719-457-0820 vanuit het buitenland en voert u de bevestigingscode 7159337 in.

NIET-GAAP MAATSTAVEN

Het bedrijf rapporteert haar financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf, meer zinvolle jaar-op-jaar vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf te leveren en de maatregelen mee te delen die de directie gebruikt om de prestaties van het bedrijf te meten tegen interne begrotingen en doelstellingen, rapporteert het bedrijf soms bepaalde niet-GAAP metingen, zoals gedefinieerd door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de US GAAP en niet-GAAP financiële metingen worden hieronder volledig beschreven in "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, US GAAP financiële metingen te beschouwen en deze kunnen dus verschillen van niet-GAAP metingen die andere bedrijven gebruiken.  

ONDERDELEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

Punten tweede kwartaal 2011 en 2010

 • Reserve voor voorschoten aan teler: het tweede kwartaal van 2011 bevat een reserve van USD 32 miljoen voor de verwachte resterende boekwaarde van voorschoten aan een Chileense teler. De reserve, erkend onder GAAP, is niet inbegrepen in de vergelijkbare inkomsten van het segment Andere producten.
 • Release waarderingscorrectie: tijdens het tweede kwartaal van 2011 stelde het bedrijf vast dat het waarschijnlijk zijn uitgestelde belastingvorderingen zal realiseren en daarom erkent het bedrijf een inkomstenbelastingvoordeel die de omkeer van USD 87 miljoen aan waarderingscorrecties vertegenwoordigt tegen 100 procent van de Amerikaanse federale uitgestelde belastingvorderingen en een deel van de uitgestelde belastingvorderingen van de staat, voornamelijk netto bedrijfsverlies van carry fowards. Deze winst, erkend onder GAAP, is niet inbegrepen in de vergelijkbare inkomsten. Inkomstenbelastingen zijn niet inbegrepen in de resultaten van rapporteerbare segmenten.
 • Italiaanse belastingschikking: in het tweede kwartaal van 2011 trof het bedrijf een schikking, of bevindt zich in het proces van de schikking, betreffende jaren aan Italiaanse inkomstenbelastingclaims tegen marginale kosten van ongeveer $6 miljoen, wat aanzienlijk lager is dan het bedrag dat oorspronkelijk werd geclaimd door de belastingautoriteiten. Deze kosten, erkend onder GAAP, zitten niet in de vergelijkbare inkomsten. Inkomstenbelastingen zijn niet inbegrepen in de resultaten van rapporteerbare segmenten.
 • Severance: tijdens het tweede kwartaal van 2011 paste het bedrijf zijn salade-overheadkosten opnieuw aan en nam zijn internationale innovatie en marketingfuncties op in zijn bedrijfsonderdelen. Deze aanpassing resulteerde in kosten van USD 2 miljoen in het tweede kwartaal van 2011, voornamelijk in verband met severance. De kosten gerelateerd aan de aanpassing, erkend onder GAAP, werden toegewezen aan de rapporteerbare segmenten maar zijn niet inbegrepen in het vergelijkbare inkomen.
 • Winst op de deconsolidatie van Just Fruit in a Bottle: het bedrijf startte in mei 2010 een joint venture op met Danone S.A. om fruitdrankjes op de markt te brengen op basis van Chiquita's Europese platform Just Fruit in a Bottle® in Europa. Bij het sluiten ervan verkocht het bedrijf 51 procent van zijn smoothie-activiteiten aan Danone voor euro 15 miljoen (USD 18 miljoen) en deconsolideerde deze, en verantwoorde de resterende 49 procent investering door gebruik te maken van equitymethode. De winst op de verkoop en deconsolidatie was USD 32 miljoen, inclusief een winst van USD 15 miljoen gerelateerd aan de reële waarde van de behouden investering van 49 procent op de sluitingsdag. Deze winst, erkend onder GAAP, is niet inbegrepen in het vergelijkbare inkomen van het segment Salade en Gezonde Snacks.
 • Marginale niet-contante rentelasten op converteerbare notes: door boekhoudingstandaarden gerelateerd aan converteerbare schuldeninstrumenten steeg het bedrag van gerapporteerde GAAP-rentelasten op de USD 200 miljoen aan converteerbare senior Notes van 4,25%. Bij het bepalen van de opbrengsten op vergelijkbare basis, waarbij deze extra niet-contante rentelasten niet inbegrepen zijn, kwam voor de kwartalen eindigend op 30 juni 2011 en 2010 uit op USD 2 miljoen. Rentelasten zijn niet inbegrepen in de resultaten van rapporteerbare segmenten.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een leidende internationale marketer en distributeur van verse voedzame voedselproducten met hoge kwaliteit en toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere fruitsoorten tot mengsels van handige, groene salades tot gezonde snacks. Het bedrijf brengt haar gezonde, verse producten op de markt onder A-merken Chiquita® en Fresh Express® en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse omzet van meer dan $3 miljard en Chiquita heeft meer dan 21.000 werknemers in bijna 70 landen wereldwijd. Ga voor meer informatie naar onze bedrijfswebsite op http://www.chiquitabrands.com.

Vooruitblikkende verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen, waaronder in de sectie "verwachtingen voor 2011", die "toekomstgerichte verklaringen" zijn in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995. Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, wisselkoersschommelingen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die alle nog meer onvoorspelbaar kunnen zijn gezien de blijvende onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), overheidsreguleringen, problemen met voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie aantasten, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden of oogstrisico's; toegang tot en kosten voor financiering; en het resultaat van aan de gang zijnde processen en van overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is evenals de juridische honoraria en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke zaken.

Alle vooruitblikkende uitspraken in dit persbericht zijn geldig op de datum waarop deze gedaan worden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Feitelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de vooruitblikkende uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd en het bedrijf aanvaardt geen verplichtingen om dergelijke uitspraken bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is opgenomen in haar documentatie ingediend bij de SEC, inclusief het Jaarverslag op Formulier 10-K, Kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de Huidige Rapporten op Formulier 8-K.


 
  Bijlage A:
 
  
              CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN INKOMSTEN
         (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve  
             de bedragen per aandeel)


                    Kwartaal afgerond 30 juni,
                    ----------------------

                     2011      2010
                     ----      ----

  Netto verkoop            $870      $916
                     ----      ----
  Bedrijfsonkosten:

   Kosten van verkoop         716       738
   Verkoop, algemeen en
    administratief           92       90
   Waardevermindering          12       12
   Amortisatie              2        3
   Kapitaal in verlies (inkomsten)
    van investeerders          1       (2)
   Reserve voor voorschotten teler   33        2
   Deconsolidatie van Europese
     Smoothie-activiteiten       -       (32)
                     ---       ---
  Bedrijfsinkomsten           14       107
  Rentebaten               1        1
  Rentelasten              (14)      (14)
  Andere inkomsten (kosten)        -        3
                      ---       ---
  Inkomsten uit doorlopende
   activiteiten vóór belasting      1       97
  Voordelen inkomstenbelasting (kosten) 77       (3)
                      ---       ---
  Inkomsten uit doorlopende
   activiteiten             78       95
  Verlies uit gestaakte
   activiteiten(1)            -        -
                     ---       ---
  Netto inkomsten            $78       $95
                     ===       ===
  Basisinkomsten per aandeel:
      Doorlopende activiteiten   $1,71      $2,11
      Gestaakte activiteiten      -        -
                      ---       ---
                    $1,71      $2,11
                    =====      =====
  Verwaterde inkomsten per aandeel:

      Doorlopende activiteiten   $1,68      $2,06
      Gestaakte activiteiten      -        -
                     ---       ---
                    $1,68      $2,06
                    =====      =====
  Aandelen voor berekening basis
    winsten per aandeel        45,4      44,9
  Aandelen voor berekening van
    verwaterde winsten per aandeel  46,3      45,9

 
               Zes maanden eindigend op 30 juni 
                   ----------------------
 
                     2011      2010 
                     ----      ---- 
  Netto verkoop           $1.695     $1.725 
                    ------     ------ 
  Bedrijfsonkosten:

   Verkoopkosten           1.404      1.444 
   Verkoop, algemeen en
    administratief           168       169 
   Afschrijving             25       24 
   Amortisatie              5        5 
   Kapitaal in verlies (inkomsten)  
    van investeerders          4       (2) 
   Reserve voor voorschotten teler   33        2 
   Deconsolidatie van Europese
      Smoothie-activiteiten      -       (32) 
                     ---       --- 
  Bedrijfsinkomsten           56       114 
  Rentebaten               2        3 
  Rentelasten              (28)      (29) 
  Andere inkomsten (kosten)        -        3 
  Inkomsten uit doorlopende
   activiteiten             30       92 
     vóór belasting
  voordelen inkomstenbelasting
     (kosten)             72       (3) 
                     ---       --- 
  Inkomsten uit doorlopende
   activiteiten             102       89 
  Verlies uit gestaakte
      activiteiten(1)         -       (3) 
                     ---       --- 
  Netto inkomsten           $102       $85 
                     ====       ===
 
  Basisinkomsten per aandeel:
      Doorlopende activiteiten   $2,25      $1,97 
      Gestaakte activiteiten      -      (0,07) 
                     ----      ----- 
                    $2,25      $1,90 
                    =====      =====
 
  Verwaterde inkomsten per aandeel: 
      Doorlopende activiteiten   $2,21      $1,95 
      Gestaakte activiteiten      -      (0,07)
                     ---      ----- 
                    $2,21      $1,88 
                    =====      ===== 
  Aandelen voor berekening basis
      winsten per aandeel      45,4      44,9 
  Aandelen voor berekening van
   Verwaterde winsten per aandeel   46,2      45,4 


  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

  (1) Verlies uit gestaakte activiteiten de potentiële
    vrijwaringverplichtingen voor belastingverplichtingen
    van Atlanta AG.

 
  Bijlage B:
 
 
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN - TWEEDE KWARTAAL
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)  
  
                           Procent
                   Kwartaal   verandering
                 dat eindigde op  stijging
                  30 juni,     (daling)
                 2011  2010    vs. 2010 
                 ----  ----    --------
 
  
 
  Netto-omzet per segment
   bananen           $555  $547     1,5% 
   Salades en gezonde
    snacks(1)          253   288    (12,2)% 
   Andere producten       63   82     23,1)%
                  ---   ---     ------ 
    Totale netto-omzet    $870  $916     (5,0)%  
 
  Vergelijkbaar segment
   bedrijfsinkomsten
   (verlies) (2)
   Bananen           $60   $64     (5,7)% 
   Salades en gezonde
    Snacks            4   30    (86,0)% 
   Andere producten       (1)   1      NM 
   Corporate          (15)  (21)    28,5% 
                  ---   ---     ---- 
    Totaal vergelijkbaar
     bedrijfsinkomsten     $49   $74    (34,7)% 
  
 
  Vergelijkbare bedrijfsmarge
   per segment                           
   Bananen           10,8%  11,7%    (0,8) ptn
   Salades en gezonde
    snacks           1,6%  10,3%    (8,7) ptn
   Andere producten      (1,7)%  1,7%    (3,4) ptn   SG&A als percentage van 
   verkoop           10,6%  9,8%     0,8 ptn 
  
 
  Volume bananenverkoop van
   bedrijf (dozen van 40 lb.)
   Noord-Amerika        16,6  16,6      - 
   Europa & Midden-Oosten
    Europese
     kernmarkten(3)      10,6  11,2     (5,4)%
    Middellandse zee &
     Midden-Oosten       3,3   4,9    (32,7)%
 
  
  Bananenprijzen
   Noord-Amerika                  10,9% 
   Europese
    kernmarkten (3)
      Amerikaanse Dollar             8,5%
       Lokaal                  (2,8)% 
   Middellandse zee & Midden-
    Oosten                      8,4%  
 
  Salades met toegevoegde waarde
   van het merk
   Fresh Express voor
   Detailhandel (dozen van 12
    stuks)           13,3  15,1    (11,9)% 
   Prijsstelling                  (1,3)%
 
  
  Gemiddelde wisselkoers euro
   Spot (dollars
   per euro)         $1,44  $1,28     12,5%
 
  
  Gemiddelde wisselkoers euro
   ingedekt
  (dollar per euro)      $1,43  $1,33     (7,5)%

 
                            Procent
                   Zes maanden   verandering
                  dat eindigde op  stijging
                   30 juni,     (daling)
                  2011  2010    vs. 2010
 
                  ----   ----   --------
  Netto-omzet per segment
   Bananen          $1.094  $1.023     6,9% 
   Salades en gezonde
    Snacks(1)          491    547    (10,1)% 
   Andere producten       109    155    (29,3)%
                  ---   ---    ------
    Totale netto-omzet   $1.695  $1.725    (1,7)%
  
 
  Vergelijkbaar segment
   bedrijfsinkomsten
   (verlies) (2)
   Bananen           $116    $68    71,2% 
   Salades en gezonde
    Snacks            10    50    (79,5)% 
   Andere producten       (4)    3     NM 
   Corporate          (32)   (39)    18,9% 
                  ---    ---    ---- 
    Totaal vergelijkbaar
     bedrijfsinkomsten     $91    $82    10,8%
 
  
 
  Vergelijkbare bedrijfsmarge
   per segment
   Bananen           10,6%   6,6%    4,0 ptn
   Salades en gezonde
    Snacks           2,1%   9,1%    (7,0) ptn
   Andere producten      (3,7)%   2,1%    (5,9) ptn 
  
 
  SG&A als percentage van 
   verkoop            9,9%   9,8%    0,1 ptn 
  
 
  Volume bananenverkoop van
   bedrijf (dozen van 40 lb.)
   Noord-Amerika        32,7   31,5     3,8% 
   Europa & Midden-Oosten
    Europese
     kernmarkten(3)      21,1   21,5    (1,9)% 
    Middellandse zee &
     Midden-Oosten       6,5    9,9    (34,3)%
 
  
 
  Bananenprijzen
   Noord-Amerika                   9,7% 
   Europese
    kernmarkten (3)
       Amerikaanse Dollar             11,6%
       Lokaal                   6,0% 
   Middellandse zee & Midden- 
    Oosten                      18,1%
  
 
  Salades met toegevoegde waarde
   van het merk
   Fresh Express voor
   Detailhandel (dozen van 12
    stuks)           26,1   29,4    (11,2)% 
   Prijsstelling                   (1,5)%
 
  
 
  Gemiddelde wisselkoers euro
   spot (dollars
   per euro)          $1,40   $1,34     4,5%
 
  
 
  Gemiddelde wisselkoers euro
   ingedekt
  (dollar per euro)      $1,39   $1,37    (1,5)%
    
  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

(1) De verkoopcijfers van de Europese smoothie-activiteiten vóór de
invoering in de joint venture waren USD 7 miljoen in het tweede kwartaal van
2010 en USD 13 miljoen in de zes maanden die eindigden op 30 juni 2010.
Bedrijfsverliezen opgenomen door het bedrijf bedroegen USD 1 miljoen in het
tweede kwartaal van 2010 en USD 3 miljoen in de zes maanden eindigend op 30
juni 2010.  
(2) Zie een gedetailleerde beschrijving van het overeenbrengen van tussen
GAAP en vergelijkbare basiscijfers in de tekst van dit persbericht onder de
kop "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden."
(3) De kernmarkten in Europa omvatten de 27 lidstaten de Europese Unie,
Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

 


 
    Bijlage C:
 

               EUROPESE VALUTA
        WIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                2011  vs. 2010 
            (Niet gecontroleerd -in miljoenen)
  
 
  Invloed valuta (Euro/Dollar)       Kw2  Jaar tot datum
                       ---     --- 
   Inkomsten               $26     $22 
   Lokale kosten             (8)     (7) 
   Hedging(1)               (10)    (12)
   Vertaling balans(2)           3      9
                       ---     ---  
 
  Netto impact Europese valuta       $12     $12 
                       ===     ===
 

De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

(1) Hedgingkosten bedroegen USD 2 miljoen in het tweede kwartaal van 2011
en voordelen van USD 8 miljoen in het tweede kwartaal van 2010. Hedgingkosten
voor het jaar tot datum 2011 waren USD 3 miljoen ten opzichten van een
voordeel van USD 9 miljoen voor het jaar tot datum 2010.
(2) Vertaling balans was een winst van USD 1 miljoen in het tweede kwartaal
van 2011 en een verlies van USD 2 miljoen in het tweede kwartaal van 2010.
Vertaling balans voor het jaar tot datum 2011 was een winst van USD 2
miljoen ten opzichte van een verlies van $7 miljoen voor dezelfde periode in
2010.

BRON Chiquita Brands International, Inc.