Chiquita rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal en het hele jaar 2009

26 Feb, 2010, 11:44 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 26, 2010 /PRNewswire/ --

- Winst meer dan verdubbeld vergeleken met het hele jaar 2009 Winst per aandeel US$ 2,27; GAAP winst per aandeel US $2,02

- Salades bereiken een exploitatiemarge voor het hele jaar van 7,6 procent ondanks de recessie

- Richt zich op een groei van de omzet met 3-5 procent en vergelijkbaar inkomen van US$ 110-120 miljoen in 2010

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag de financiële- en bedrijfsresultaten voor het vierde kwartaal van 2009 en het hele jaar bekend gemaakt. Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten.

Voor het hele jaar 2009 meldt het bedrijf een winst van US$ 103 miljoen, of US $2,27 per verwaterd aandeel op een vergelijkbare basis, vergeleken met US$ 49 miljoen, of US$ 1,12 per verwaterd aandeel voor het hele jaar 2008. Op GAAP basis heeft het bedrijf een winst van US$ 91 miljoen, of US$ 2,02 per verwaterd aandeel gemeld voor het hele jaar 2009, vergeleken met een verlies van US$ 330 miljoen of (US$ 7,54) per verwaterd aandeel voor het hele jaar 2008. De netto verkoop was US$ 3,5 miljard in 2009 vergeleken met US$ 3,6 miljard in 2008.

Voor het vierde kwartaal van 2009 meldde het bedrijf een verlies van US$ 23 miljoen, of (US$ 0,52) per verwaterd aandeel, op een vergelijkbare basis, vergeleken met een verlies van US$ 33 miljoen, of (US$ 0,74) per verwaterd aandeel voor het hele jaar 2008. Op GAAP basis meldde het bedrijf voor het vierde kwartaal van 2009 een verlies van US$ 26 miljoen, of (US$ 0,58) per verwaterd aandeel, vergeleken met een verlies van US$ 413 miljoen, of (US$ 9,30) per verwaterd aandeel in het vierde kwartaal van 2008, inclusief een aftrek van US$ 375 miljoen als waardevermindering voor goodwill, die niet in contanten is betaald. De netto verkoop was US 879 miljoen in het vierde kwartaal van 2009 vergelen met US$ 839 miljoen in de periode van 2008. De basisbedragen op vergelijkbare basis voor zowel het hele jaar als het vierde kwartaal zijn exclusief bepaalde punten die hieronder beschreven worden onder "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden."

"Wij zijn twee keer zo winstgevend geworden in 2009 ondanks de moeilijke omstandigheden van de recessie, door ons te richten op onkostenbeheer, discipline bij het vaststellen van prijzen en het meedogenloos uitvoeren van onze initiatieven", zei Fernando Aguirre, voorzitter en Chief Executive Officer. Wij zijn erg tevreden over de dramatische ommekeer in salades. De blijvende winstgevendheid van onze bananenactiviteiten in Noord-Amerika en de structurele verbeteringen in onze activiteiten in salades hebben ons bedrijf geholpen bij diversificatie van zowel de omzet als de winstgevendheid en tegelijkertijd de wisselvalligheid verminderd."

Aguirre voegde daaraan toe: "Wij verwachten dat wij onze winstgevendheid zullen blijven verbeteren terwijl wij ons richten op het leveren van een vergelijkbaar inkomen van US$ 110 tot US$ 120 miljoen in 2010 en tegelijkertijd ons richten op het verhogen van onze omzet met 3 tot 5 procent. Ons doel is om zowel omzet als winst te blijven verhogen door een combinatie van discipline voor het vaststellen van prijzen, winst bij de distributie, nieuwe producten en ons meedogenloos richten op het beheersen van prijzen terwijl wij tegelijkertijd de loyaliteit van klanten voor onze bekende premiummerken vergroten.

SAMENVATTING VOOR HET HELE JAAR 2009

(De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij de "Inkomsten (verlies) van doorlopende activiteiten" en inkomsten per aandeel van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP resultaten. Zie "Punten die invloed hebben op vergelijkbaarheid" voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten de resultaten van segmenten die gerapporteerd moeten worden beïnvloeden. Bijlage B geeft een soortgelijke verrekening voor ieder segment voor "Bedrijfsinkomsten (verlies).")

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars)

  
  (in miljoenen, behalve bedragen           Inkomen (verlies) 
   per aandeel)                    per verwaterd
                Inkomsten (verlies)     aandeel(1)
                 2009    2008   2009      2008
                 ----    ----   ----      ----
  
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet GAAP)        $ 103    $ 49   $2,27     $ 1,12
   Europese hoofdkwartier
    verhuizing         (12)     (7)  (0,27)     (0,16)
   Belasting van goodwill    -    (375)    -     (8,56)
   Marginale niet-contante
    rentelasten op
    Converteerbare notes    (7)     (5)  (0,15)     (0,12)
  
   Winst (verlies) op schuld
    aankopen          (0)     14   (0,01)     0,32
   Andere punten         8     (6)   0,17     (0,15)
                 ----    ----   ----      ----
  Gerapporteerde 
   resultaten (GAAP)      $91    $(330)  $2,02     $(7,54)

  De totalen van kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.

   (1) Aandelen gebruikt voor verwaterde EPS berekening zijn op basis van 
     hoe zij gerapporteerd worden.

Netto verkoop en vergelijkbare resultaten: De jaaromzet daalde met 4 procent van jaar tot jaar naar $ 3,5 miljard, voornamelijk als gevolg van het afstoten, beginnend in het vierde kwartaal van 2008, van bepaalde niet-winstgevende volumes in de foodservice in de Noordamerikaanse salade activiteiten. Vergelijkbaar inkomen voor het hele jaar 2009 is met $ 54 miljoen gestegen naar $ 103 miljoen, vooral als gevolg van grotere efficiëntie in het netwerk en bij het maken van salades en lagere netto financieringskosten, wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door hogere kosten voor bananen aan de bron.

Contanten, Schulden en Liquiditeit: De contantenstroom uit de exploitatie was $ 135 miljoen voor het hele jaar 2009, wat een belangrijke verbetering betekende vergeleken met de $ 8 miljoen voor het hele jaar 2008. Op 31 december 2009 waren contanten en equivalenten daarvan gestegen naar $ 121 miljoen van $ 77 miljoen en de schuld was gedaald naar $ 656 miljoen van $ 697 miljoen, het vierde achtereenvolgende jaar dat de schuld daalde. In januari en februari 2010 heeft het bedrijf $ 7 miljoen aan zijn Senior Notes met 7,5 procent rente op de open markt gekocht. Het bedrijf heeft niet meer dan $ 20 miljoen aan uitstaande schuldverklaringen in een jaar tot 2014, en onderhoudt ruime liquiditeit en financiële flexibiliteit.

Bananen segment: De netto verkoop voor het segment steeg met 1 procent naar $ 2,1 miljard, voornamelijk als gevolg van verbeterde plaatselijke prijzen in de kernmarkten in Europa en Noord-Amerika en grotere verkoop in de markten ronde Middellandse Zee en het Midden Oosten, gedeeltelijk gecompenseerd door de gevolgen van kleinere volumes in het VK en Frankrijk en lagere gemiddelde wisselkoersen. Vergelijkbaar exploitatie inkomen is met 7 procent gedaald naar $ 171 miljoen, vergeleken met $ 184 miljoen in 2008, omdat de gevolgen van lagere gemiddelde Europese wisselkoersen en hogere kosten voor de aankoop van bananen niet volledig gecompenseerd werden door de voordelen van verbeterde prijsstellingen.

Segment salades en gezonde snacks: De netto verkoop is met 13 procent gedaald naar $ 1,1 miljard, voornamelijk als gevolg van het afstoten van bepaalde niet winstgevende voedseldiensten in Noord-Amerika beginnend in het vierde kwartaal van 2008. De vergelijkbare bedrijfswinsten zijn sterk verbeterd naar $ 60 miljoen vergeleken met een verlies van $ 25 miljoen in 2008, als gevolg van duurzame kostenverminderingen, zoals verbeterde efficiëntie in netwerken en fabricage en betere prijsstelling.

Andere landbouwproducten: Netto verkoop voor het segment was $ 253 miljoen vergeleken met $ 244 miljoen in 2008. Het segment had een bedrijfswinst van $ 6 miljoen, vergeleken met $ 10 miljoen in 2008 als gevolg van kleinere volumes en marges in meloenen en druiven.

Bedrijf: Bedrijfsonkosten waren $ 81 miljoen vergeleken met $ 66 miljoen in 2008 voornamelijk als gevolg van de stijgingen in de compensatie voor stimulering en de kosten verbonden met het inkrimpen van het medewerkersbestand tijdens het eerste kwartaal van 2009.

RESULTATEN VOOR HET VIERDE KWARTAAL VAN 2009

(De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn aan de "Inkomsten (verlies) van doorlopende activiteiten" en winst per aandeel van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP resultaten. Zie "Punten die invloed hebben op vergelijkbaarheid" voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten de resultaten van segmenten die gerapporteerd moeten worden beïnvloeden. Bijlage B geeft een soortgelijke berekening voor ieder segment voor "Bedrijfsinkomsten (verlies).")

  
  (In miljoenen, behalve bedragen per        Inkomen (verlies) per 
   aandeel)          Inkomen (verlies)  verwaterd aandeel (1)
                 Q4 2009   Q4 2008  Q4 2009   Q4 2008
                 -------   -------  -------   -------
   Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)         $(23)    $(33)   $(0,52)   $(0,74)
   Europees hoofdkwartier    
    verhuizing          (1)     (5)   (0,02)   (0,12)
   Belasting van goodwill     -    (375)     -    (8,44)
   Marginale niet-contante
    rentelasten op
    Converteerbare notes     (2)     (2)   (0,04)   (0,04)
   Winst (verlies) op schuld
    aankopen           (0)     4    (0,01)    0,10
   
   Andere punten          -     (3)     -    (0,07) 
                  ---     ---     ---    -----
  Gerapporteerde 
   resultaten (GAAP)      $(26)   $(413)   $(0,58)   $(9,30)
                 ====    =====   ======   ======
  
  De totalen van kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
   (1) Aandelen gebruikt voor de berekening van verwaterde EPS zijn op 
     basis van hoe zij gerapporteerd worden.

Netto verkoop en vergelijkbare resultaten: De verkoop in het kwartaal steeg met 5 procent vergeleken met vorig jaar naar $ 879 miljoen waarbij hogere verkoop in het bananensegment gedeeltelijk gecompenseerd werd door de lagere verkoop in de Noordamerikaanse salade activiteiten. Vergelijkbare resultaten voor het kwartaal waren een verlies van $ 23 miljoen vergeleken met $ 33 miljoen in de periode vorig jaar als gevolg van de aanzienlijke verbeteringen in de saladeactiviteiten.

Bananen segment: Nettoverkoop voor het segment steeg met 15 procent naar $ 568 miljoen voornamelijk als gevolg van een structureel overschot van fruit dat tegen lagere prijzen verhandeld werd in deze markt rond de Middellandse Zee en hogere gemiddelde Europese wisselkoersen. Inkomsten uit vergelijkbare activiteiten waren $ 12 miljoen voor het vierde kwartaal van 2009 en $ 13 miljoen voor het vierde kwartaal van 2008. Het ontbreken in 2009 van kosten verbonden met overstromingen in Panama en Costa Rica die plaatsvonden in het vierde kwartaal van 2008, grotere volumes en hogere prijzen in Noord-Amerika en gunstige gemiddelde Europese wisselkoersen werden grotendeels gecompenseerd door lagere prijzen voor bananen in de markten rond de Middellandse Zee.

Segment salades en gezonde snacks: De netto verkoop daalde met 12 procent naar $ 260 miljoen, voornamelijk als gevolg van een kleiner volume. Vergelijkbare bedrijfsverliezen waren $ 7 miljoen, vergeleken met $ 14 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van duurzame kostenverlagingen zoals verbeterde efficiëntie in netwerk en fabricage, gedeeltelijk gecompenseerd door een geplande investering in marketing voor consumenten en kleinere volumes.

Andere landbouwproducten: De netto verkoop steeg met vijf procent naar $ 51 miljoen en de vergelijkbare bedrijfsinkomsten waren minder dan $ 1 miljoen vergeleken met $ 2 miljoen in de periode vorig jaar.

VERWACHTING VOOR 2010

Het bedrijf verwacht betere resultaten voor het hele jaar in 2010 te leveren, op vergelijkbare basis tegen 2009, door groei, verbetering van de winst en initiatieven om de kosten te verlagen, ondanks uitdagingen als gevolg van een relatief zwakke wereldeconomie. Voor het hele jaar 2010 richt het bedrijf zich op een groei van de omzet van 3 tot 5 procent en een verbetering in vergelijkbaar inkomen van $ 110 tot $ 120 miljoen of, op een GAAP basis na niet contante rentekosten, een nettowinst van $ 102 tot $ 112 miljoen. Het doel van het bedrijf houdt geen rekening met onvoorziene weer- of evenementen risico's; belangrijke schommelingen van de wisselkoersen en enige potentiële invloed als gevolg van de verwachte verandering in de regeling voor de invoerrechten in de EU voor bananen. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de stroom van inkomsten in het kwartaal anders zal zijn dan in 2009, en dat de resultaten van de eerste helft lager zullen zijn dan de record niveaus bereikt in 2009, voornamelijk wanneer het bedrijf zijn investeringen in het marketen naar de consumenten in het begin van het jaar verhoogt.

Het bedrijf verwacht dat de winst van activiteiten in het segment Bananen gematigd zal stijgen tijdens het invoeren van initiatieven voor het verhogen van de groei door middel van uitbreiding naar nieuwe kanalen en geografische gebieden. De kosten voor aankoop bij de bron en de productie zullen naar verwachting hoger zijn in 2010 vergeleken met de periode een jaar geleden als gevolg van hogere kosten verbonden met brandstof en gekocht fruit, gedeeltelijk gecompenseerd door verbeteringen in de productiviteit van activiteiten die het bedrijf bezit. De prijzen van bananen zullen naar verwachting relatief stabiel blijven in Noord-Amerika, terwijl de plaatselijke prijzen voor bananen in Europa minder zeker zijn en afhangen van vele factoren in de sector, waaronder toeleveringen door concurrenten en de gemiddelde Europese wisselkoersen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

In het segment Salades en Gezonde Snacks verwacht het bedrijf de initiatieven voor winstverbetering en kostenvermindering vol te houden die de efficiëntie van zijn fabricage en distributienetwerk aanzienlijk hebben verbeterd in 2009. Daarnaast verwacht het bedrijf zijn investeringen in marketing voor consumenten en vernieuwing om de concurrentiepositie van het bedrijf op de lange duur te versterken door de loyaliteit van de consumenten en de voorkeur voor zijn merkproducten uit te breiden.

Naast de algemene verwachtingen van het bedrijf voor zijn activiteiten geeft de volgende tabel een samenvatting van de schattingen van de bedrijfsleiding van bepaalde belangrijke punten voor 2010:

  
  (in miljoenen)         Boekjaar 2009   Boekjaar 2010
                  Feitelijk     Geschat
                  ------       --------
  
  
  
  Kapitaaluitgaven         $ 68        $ 70-80
  Afschrijvingen & amortisatie   $ 63        $ 60-65
  Bruto rentelasten (1)      $ 62        $ 56-61
  Netto rentelasten (1)      $ 56        $ 48-53
  
   (1) Rentelasten zijn inclusief de invloed van de invoering in 2009 van 
     een boekhoudkundige norm die de methode veranderde gebruikt om de 
     Converteerbare Notes van het bedrijf in de boeken op te nemen, wat 
     niet contante rentekosten van $ 7 miljoen in 2009 en $ 8 miljoen in 
     2010 toevoegt. 

TELECONFERENTIE

Chiquita zal een teleconferentie houden voor investeerders om zijn resultaten te bespreken om 16:30 EDT vandaag. Toegang tot een live audio web uitzending is beschikbaar op www.chiquitabrands.com en kan tot 10 maart opnieuw afgespeeld worden. De gratis toegang via de telefoon is beschikbaar door 1-877-591-4953 te bellen in de Verenigde Staten en +1-719-325-4770 vanuit het buitenland en de conferentiecode 4698260 in te voeren. Voor het opnieuw afspelend via de telefoon belt u 1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanuit het buitenland en voert ui bevestigingscode 4698260 in.

NIET-GAAP METINGEN

Het bedrijf rapporteert zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). Om te proberen investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf en meer zinvolle vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf van jaar tot jaar, rapporteert het bedrijf, naast de maatregelen die de directie gebruikt de prestaties van het bedrijf te meten tegen interne begrotingen en doelstellingen, soms bepaalde niet-GAAP metingen, zoals deze gedefinieerd zijn door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de VS GAAP en niet-GAAP financiële metingen worden met elkaar in overeenstemming gebracht in de tekst van dit persbericht en zij worden hieronder vollediger beschreven in "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, Amerikaanse GAAP financiële metingen te beschouwen en deze kunnen anders zijn dan niet-Gaap metingen die andere bedrijven gebruiken.

PUNTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

(Zie Bijlage B voor het in overeenstemming brengen van GAAP en niet-GAAP operationele informatie)

Hele jaar en vierde kwartaal 2009 & 2008 punten

  
  - Verhuizing Europees hoofdkwartier: In het vierde kwartaal van 2008 
   heeft het bedrijf zich verbonden om zijn Europese hoofdkwartier van 
   België naar Zwitserland te verplaatsen om de belastingstructuur van het 
   bedrijf op lange termijn zo gunstig mogelijk te maken. De verhuizing 
   die nu voltooid is, heeft geresulteerd in eenmalige kosten van ongeveer 
   $ 19 miljoen, waarvan $ 1 miljoen en $ 5 miljoen opgevoerd werden in de 
   vierde kwartalen van respectievelijk 2009 en 2008. In totaal is $ 12 
   miljoen opgevoerd in 2009 en $ 7 miljoen in 2008. Zoals getoond in 
   Aanhangsel B zijn de kosten verbonden met herstructurering opgenomen 
   onder GAAP als een onderdeel van bedrijfswinsten, maar zijn niet 
   toegewezen aan de segmenten waarover rapport wordt uitgebracht.

  - Stijgende niet-contanten rentekosten op converteerbare Notes: Zoals 
   eerder aangegeven heeft het bedrijf met terugwerkende kracht nieuwe 
   boekhoudkundige normen ingevoerd met betrekking tot zijn converteerbare 
   schuldinstrumenten. Deze nieuwe normen hebben de methode voor het 
   verantwoorden van de gerapporteerde GAAP rentekosten veranderd en het 
   bedrag hiervan verhoogd voor de $ 200 miljoen in 4,25% Converteerbare 
   Senior Notes van het bedrijf. Bij het bepalen van de winst op 
   vergelijkbare basis voor 2009 en 2008 heeft het bedrijf de extra niet-
   contante rentekosten uitgesloten, kosten die resulteren uit het 
   toepassen van deze nieuwe boekhoudkundige normen, om de aandacht te 
   vestigen op de verandering in de boekhoudkundige methode en welke 
   invloed dit heeft op vergelijkbaarheid tussen jaren. Deze hogere niet-
   contante rentelast was $ 2 miljoen voor zowel de vierde kwartalen in 
   2009 en 2008 en was respectievelijk $ 7 miljoen en $ 5 miljoen voor de 
   hele jaren 2009 en 2008.

  - Beperking van de goodwill: De niet-contante goodwill beperkingkosten 
   van Fresh Express van $ 375 miljoen in het vierde kwartaal van 2008 
   waren het resultaat van de beperkinganalyse van het bedrijf. Onder GAAP 
   is de beperking opgenomen in het Salades en Gezonde Snacks segment voor 
   een inkomstenbelasting voordeel van ongeveer $ 1 miljoen.

  - Winst (verlies) op het terugkopen van schuld: In het vierde kwartaal 
   van 2009 heeft het bedrijf een verlies erkend van minder dan $ 1 
   miljoen op de terugkoop van schuld en in dezelfde periode in 2008 heeft 
   het bedrijf een winst erkend van $ 4 miljoen in "(Verlies) winst op het 
   verminderen van schuld, netto" onder GAAP. De GAAP resultaten voor het 
   hele jaar omvatten ook minder dan $ 1 miljoen aan verliezen en $ 14 
   miljoen aan winsten in respectievelijk 2009 en 2008 voor het terugkopen 
   van Senior Notes op de open markt.

  - Andere punten:
    - Verkoop Ivoorkust: In het eerste kwartaal van 2009 heeft het 
     bedrijf zijn activiteiten in Ivoorkust verkocht, wat resulteerde in 
     een winst voor belasting van ongeveer $ 4 miljoen onder GAAP, dit 
     is uitgesloten in de vergelijkbare cijfers in 2009 voor het 
     bananensegment. Nog eens $ 4 miljoen in voordelen voor de 
     inkomstenbelasting die zijn meegenomen onder GAAP zijn ook 
     buitengesloten van de winsten, omdat inkomstenbelastingen niet 
     toegewezen worden aan de rapporteerbare segmenten.    
    - Oplossing van belastingpunten: Resultaten voor 2008 zijn inclusief 
     $ 9 miljoen aan andere inkomsten en $ 3 miljoen in daarmee verband 
     houdende belastingkosten, voortkomend uit de oplossing van claims 
     en de ontvangst van terugbetalingen van bepaalde belastingen die 
     niet inkomstenbelastingen zijn en die tussen 1980 en 1990 betaald 
     zijn. Deze punten zijn opgenomen onder GAAP als andere inkomsten en 
     kosten voor inkomstenbelasting, die lager zijn dan 
     bedrijfsinkomsten; zij zijn niet toegewezen aan de rapporteerbare 
     segmenten.    
    - Uitgestelde honoraria voor financiering: De resultaten voor 2008 
     omvatten ook $ 9 miljoen aan uitgestelde afschrijvingen van 
     honoraria die gerapporteerd zijn bij de rentekosten in 2008 als 
     gevolg van de herfinanciering van de schuld van het bedrijf.
    - Beperking Britse bezittingen: De resultaten voor het vierde 
     kwartaal van 2008 omvatten ook $ 3 miljoen aan beperkingkosten met 
     betrekking tot het sluiten van een Brits rijpingscentrum, dat 
     opgenomen is in het bananensegment onder GAAP.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een vooraanstaande internationale marketer en distributeur van verse voedselproducten met een hoge kwaliteit en met extra waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame mengsels van voorverpakte verse salades. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de A-merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaaromzet van $ 3,5 miljard en heeft ongeveer 21.000 mensen in dienst. Het bedrijf is actief in bijna 80 landen overal in de wereld. Meer informatie is te vinden op onze website http://www.chiquita.com.

Vooruitblikkende verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen, waaronder de sectie met verwachtingen, die "vooruitblikkende uitspraken" zijn volgens Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden waarover Chiquita in vele gevallen geen controle heeft, waaronder: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, schommelingen in wisselkoersen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die allemaal meer onvoorspelbaar kunnen zijn gezien onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), regeringsregels, problemen met voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie raken, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke onstabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden of oogstrisico's; toegang toe en kosten voor financiering; en het resultaat van aan de gang zijnde processen en van onderzoeken door regeringen waarbij het bedrijf betrokken is evenals de juridische honoraria en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke punten.

Alle vooruitblikkende uitspraken in dit persbericht zijn geldig op de datum dat zij gedaan worden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Feitelijk resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de vooruitblikkende uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd en het bedrijf aanvaardt geen verplichtingen om dergelijke uitspraken bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is opgenomen in zijn documentatie ingediend bij de SEC, inclusief het Jaarverslag op Formulier 10-K, de Kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de Huidige Rapporten op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
               CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
           (niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de 
                  bedragen per aandeel)
  
               Kwartaal dat eindigde    Jaar dat eindigde 
                 31 december,        31 december,
              ------------------------- ----------------------
                 2009     2008   2009     2008
                 ----     ----   ----     ----
  Netto omzet         $879     $839   $3.470    $3.609
                 ----     ----   ------    ------
  Bedrijfsonkosten:
   Verkoopkosten        769      746   2.891    3.068
   Verkoop, algemeen en
    administratief       112      104    374     378
   Waardevermindering      13      15     53      63
   Amortisatie          3       2     10      10
   Kapitaal in winst van
    investeerders        (1)      (3)    (17)     (10)
   Europese hoofdkwartier
    verhuizing          1       5     12      7
   Beperking van goodwill    -      375     -     375
                 ---      ---    ---     ---
                 898     1,245   3,323    3,890
                 ---     -----   -----    -----
  Bedrijfswinst (verlies)    (18)     (405)    147     (281)
  
  Rentebaten           2       2     6      7
  Rentelasten (1)        (15)     (17)    (62)     (81)
   Winst (verlies) op schuld
   afbetaling, netto       (0)      4     (0)     14
  Andere winst          -       -     -      9
                 ---      ---    ---     ---
  Winst (verlies) uit
   doorlopende activiteiten           
   voor belastingen       (31)     (416)    91     (332)
  Voordelen 
   inkomstenbelasting(3)     5       3     0      2
                 ---      ---    ---     ---
  Winst (verlies) uit
   doorlopende activiteiten   (26)     (413)    91     (330)
  Winst (verlies) uit
   Gestaakte activiteiten    (1)      (1)    (1)      1
                 ---      ---    ---     ---
  Netto inkomsten (verlies)  $(27)    $(413)    $90    $(329)
                 ====     =====    ===    =====
  Basiswinst per aandeel:
   Doorlopende activiteiten $(0,58)    $(9,30)   $2,05    $(7,54)
   Gestaakte activiteiten  (0,02)    (0,02)   (0,02)    0,03
                -----     -----   -----     ----
                $(0,60)    $(9,32)   $2,03    $(7,51)
                ======    ======   =====    ======
  Verwaterde winst per
   aandeel:
   Doorlopende activiteiten $(0,58)    $(9,30)   $2,02    $(7,54)
   Gestaakte activiteiten  (0,02)    (0,02)   (0,02)    0,03
                -----     -----   -----     ----
                $(0,60)    $(9,32)   $2,00    $(7,51)
                ======    ======   =====    ======
  Aandelen gebruikt voor 
   berekenen van basiswinst 
   per aandeel         44,8     44,4    44,6     43,7
  Aandelen gebruikt voor 
   berekenen van verwaterde 
   winst per aandeel      44,8     44,4    45,2     43,7
  
  Het totaal van de tabel kan mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
   (1) Bedragen van 2008 verschillen van eerder gerapporteerde bedragen als 
     gevolg van de invoering van nieuwe boekhoudkundige normen met 
     betrekking tot de Converteerbare notes.
  
   (2) Andere winst omvat de oplossing van een claim met betrekking tot een 
     belastingteruggave niet gebaseerd op winst. $ 3 miljoen ter 
     compensatie van hiermee verbonden onkosten is opgenomen in 
     "Inkomstenbelastingvoordeel."
  
   (3) "Inkomstenbelastingvoordeel" omvat voordelen van $ 7 miljoen en $ 5 
     miljoen in de kwartalen die eindigden op 31 december 2009 en 2008 en 
     $ 16 miljoen en $ 17 miljoen voor respectievelijk het hele jaar 2009 
     en 2008 voornamelijk als gevolg van de oplossing van 
     belastingproblemen in verschillende jurisdicties en het vrijgeven 
     van valuatiemogelijkheden.
   
  Bijlage B:
              CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           VERZOENING VAN GAAP EN NIET-GAAP INFORMATIE
         BEDRIJFSWINST (VERLIES) - VIERDE KWARTAAL EN HELE JAAR
             (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

              Salades
               &                   Bedrijfs-
              Gezond  Andere Bedrijfs- Herstruc- inkomsten
          Bananen Snacks Productie kosten  turering  (verlies)
          ------- -------- ------- --------- -------- ---------
  Jaar tot nu 2009
   Reconciliatie
  ---------------
  Vergelijkbare 
   resultaten
   (Niet-GAAP)    $171   $60    $6   ($81)   $-   $156
   Winst op
    verkochte act.   4    -    -    -    -    4
   Herstructurering
    verbonden kosten  -    -    -    -   (12)   (12)
             ---   ---   ---   ---    ---   ---
  Gerapporteerde 
   resultaten (GAAP) $174   $60    $6   ($81)   ($12)  $147
            ====   ===   ===   ====   ====  ====
  Q4 2009
   Reconciliatie
  ---------------
  Vergelijkbare 
   resultaten
   (Niet-GAAP)     $12   $(7)   $1   $(24)    $-  $(17)
   Herstructurering
    verbonden kosten  -    -    -    -    (1)   (1)
             ---   ---   ---   ---    ---  ---
  Gerapporteerde 
   resultaten (GAAP)  $12   $(7)   $1   $(24)   $(1)  $(18)
             ===   ===   ===   ====    ===  ====
  Jaar tot nu 2008
   Reconciliatie
  ---------------
  Vergelijkbare 
   resultaten
   (Niet-GAAP)    $184   $(25)   $10   $(66)    $-   $104
   Goodwill
    beperking      -   (375)    -    -     -   (375)
   Herstructurering
    verbonden kosten  -    -    -    -    (7)   (7)
   Andere punten    (3)    -    -    -     -    (3)
             ---   ---   ---   ---    ---   ---
  Gerapporteerde 
   resultaten (GAAP) $181  $(400)   $10   $(66)   $(7)  $(281)
             ====  =====   ===   ====    ===  =====
  
  Q4 2008
   Reconciliatie
  ---------------
  Vergelijkbare 
   resultaten
   (Niet-GAAP)     $13   $(14)   $2   $(23)    $-   $(22)
   Goodwill
    beperking      -   (375)    -    -     -   (375)
   Herstructurering
    verbonden kosten  -    -    -    -    (5)   (5)
   Andere punten    (3)    -    -    -     -    (3)
             ---   ---   ---   ---    ---   ---
  Gerapporteerde 
   resultaten (GAAP)  $10  $(389)   $2   $(23)   $(5)  $(405)
  
  
  Het totaal van de tabel kan mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
   
  Bijlage C:
  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
    STATISTIEKEN BEDRIJFSACTIVITEITEN - VIERDE KWARTAAL EN HELE JAAR
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)
  
                   Percentage         Percentage 
                   Verandering         Verandering
          Kwartaal eindigend Stijging  Jaar eindigend Stijging
            31 december  (Daling)   31 december  (Daling)
            2009  2008 tegen 2008  2009  2008  tegen 2008
            ----  ----  --------   ----  ----  --------
  
  Netto verkoop per
   segment
   Bananen      $568  $496  14,5%   $2.082 $2.060  1,0%
   Salades en
    Gezonde Snacks  260  295  (11,7)%   1.136  1.305 (13,0)%
   Andere 
   landbouwproducten  51   48   5,4%    253   244  3,8%
             ---  ---   ---     ---   ---  ---
    Totaal netto
     verkoop    $879  $839   4,8%   $3.470 $3.609  (3,8)%
  
  Vergelijkbaar
   segment
   Bedrijfs
   winst
   (verlies) (1)
   Bananen      $12  $13  (3,7)%   $171  $184  (7,3)%
   Salades en
    Gezonde Snacks   (7)  (14) (52,7)%    60   (25)  nvt
   Andere landbouwprod 1   2  (73,5)%     6   10 (44,3)%
   Bedrijfs      (24)  (23)  4,4%    (81)  (66) 23,5%
             ---  ---   ---     ---   --- ----
    Totaal bedrijfs
     winst 
    (verlies)    $(17) $(22)  20,1%    $156  $104  49,5%
  
  Vergelijkbaar
   Bedrijfs
   marge per
   segment
   Bananen      2,2%  2,6%  (0,4) punten 8,2%  8,9% (0,7)punten
   Salades en
    Gezonde Snacks  (2,5)% (4,7)%  2,2 punten 5,3%  (1,9)% 7,2 punten
   Andere       1,0%  4,1%  (3,1) punten 2,2%  4,1% (1,9)punten
    landbouwproducten 
  
  SG&A als een percentage 
   van verkoop    12,8% 12,3%  0,5 punten 10,8%  10,5%  0,3 punten
  
  Volume verkoop bananen
   van bedrijf
   (dozen van 40 lbs.)
   Noord-Amerika   16,3  15,7   3,8%    63,3  62,2  1,8%
   Europa & Midden
   Oosten
    Europese kern
    markten(2)   11,0  12,4  (11,3)%   44,5  49,2  (9,6)%
    Middellandse Zee
    & Midden Oosten 10,3  5,3  94,3%    24,1  15,4  56,5%
  Prijzen bananen
   Noord-Amerika           0,6%            3,8%
   Europese kern
    markten(2)
    Amerikaanse Dollar       12,5%           (0,4)%
    Plaatselijk           0,9%            5,2%
  Fresh Express-
   merk detailhandel
   toegevoegde waarde
   salades
   Volume (12-
    stuks dozen)   14,5  15,3  (5,2)%   63,4  64,3  (1,4)%
   Prijsstelling(3)         (0,9)%           0,4%
   
  Euro gemiddelde
   wisselkoers
   spot (dollars
   per euro)     $1,48 $1,32  12,1%   $1,39  $1,47  (5,4)%
  
  Euro gemiddelde
   wisselkoers
   ingedekt (dollars
   per euro)     $1,45 $1,35   7,4%   $1,38  $1,45  (4,8)%
    
  Het totaal van de tabel kan mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
   (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het in overeenstemming 
     brengen tussen GAAP en cijfers op vergelijkbare basis in Bijlage B 
     en in de tekst van dit persbericht onder het opschrift "Punten die 
     vergelijkbaarheid beïnvloeden."
  
   (2) De kern Europese markten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten 
     van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en ?sland.
  
   (3) Prijzen zijn alleen voor producten met het Fresh Express merk en 
     zijn inclusief toeslagen voor brandstof en regulering.
  
   Bijlage D:
  
                  EUROPESE VALUTA
           PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                   2009 vs. 2008
              (Niet gecontroleerd - in miljoenen)
  
  Valuta Impact (Euro/Dollar)              Q4   Jaar tot nu
                             ---      ---
              Omzet             $22     $(70)
              Plaatselijke kosten      (8)     19
              Hedging(1)           (7)      8
              Vertaling balans(2)      (4)     (1)
                             ---     ---
  
  Netto impact Europese valuta             $3     $(45)
  
  
  Het totaal van de tabel kan mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
   (1) Kosten voor hedging waren $3 miljoen in het vierde kwartaal van 2009 
     en een stijging van $ 4 miljoen in het vierde kwartaal 2008. 
     Hedgingkosten voor het hele jaar 2009 waren $ 1 miljoen, vergeleken 
     met kosten van $ 9 miljoen voor het hele jaar 2008.
  
   (2) Vertaling van de balans voor het vierde kwartaal van 2009 was een 
     verlies van $ 3 miljoen vergeleken met een winst van $ 2 miljoen in 
     het vierde kwartaal van 2008. Vertaling van de balans voor het hele 
     jaar 2009 was een verlies van $ 2 miljoen vergeleken met nul voor 
     2008.

BRON Chiquita Brands International, Inc.