Chiquita rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal van 2010 en het volledige jaar 2010

07 Maa, 2011, 03:10 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, March 7, 2011 /PRNewswire/ --

  
  - Verwaterde winst per aandeel(1) op een vergelijkbare basis bereikt
   USD 0,79, vergeleken met USD 2,27 in het voorgaande jaar; GAAP winst
   per aandeel bereikt USD 1,32, vergeleken met USD 2,02 in het
   voorgaande jaar
  - Rapporteert voor het vierde kwartaal een verwaterde winst per aandeel
   Op een vergelijkbare basis van (USD 0,39), vergeleken met een verlies
   van (USD 0,52) in dezelfde periode van het voorgaande jaar; GAAP
   verwaterd verlies per aandeel van (USD 0,43), vergeleken met een
   verlies van (USD 0,58) in dezelfde periode van het voorgaande jaar.
  - Bedrijfsmarge van salades voor het volledige jaar verbeterde tot 7,9
   procent
  - Verwacht dat de bedrijfswinst voor het volledige jaar 2011
   aanzienlijk zal verbeteren tegenover 2010

Chiquita Brands (NYSE: CQB) heeft vandaag de uiteindelijke financiële en bedrijfsresultaten voor 2010 bekendgemaakt.(1) Het bedrijf meldt vergelijkbare inkomsten voor het volledige jaar van USD 36 miljoen, GAAP-inkomsten van USD 61 miljoen en een netto verkoop van USD 3,2 miljard. De resultaten van het vierde kwartaal verbeterden tegenover vorig jaar maar waren lager dan het bedrijf had verwacht. Dit is vooral te wijten aan de invloed van nadelige weersomstandigheden die in het vierde kwartaal onze activiteiten op het vlak van bananen en salades schaadden. De contantenstroom uit de bedrijfsactiviteiten bleef hoog op USD 98 miljoen.

"We behaalden een derde opeenvolgende jaar van winstgevendheid op vergelijkbare basis door goede prestaties van onze activiteiten in Noord-Amerika," vertelt Fernando Aguirre, Chairman en Chief Executive Officer. "Dit jaar bleek toch een grote uitdaging en de bedrijfsomstandigheden in Europa bleken de moeilijkste in decennia. Tijdens het vierde kwartaal was de omvang van de plotse toeleveringstekorten in de bananenindustrie en de gerelateerde kostentoename door nadelige weersomstandigheden, veel groter dan verwacht. Toch begon de prijsstelling op de globale bananenmarkten aan het begin van 2011 te verbeteren. In het algemeen voorspellen we voor 2011 een aanzienlijke verbetering van de bedrijfswinst tegenover 2010."

(1) Alle bedragen op vergelijkbare basis zijn exclusief bepaalde punten die hieronder beschreven worden onder "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten, tenzij anders aangegeven.

SAMENVATTING VAN HET VOLLEDIGE JAAR 2010

De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij "Inkomsten (verlies) uit doorlopende activiteiten" en winst per aandeel uit doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten invloed hebben op de te rapporteren resultaten.

  
  (in miljoenen, behalve voor de
   bedragen per aandeel)            Inkomsten (verlies) per
              Inkomsten (verlies)  verwaterd aandeel(1)
               2010   2009    2010     2009
               ----   ----    ----     ----
  
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)       $36   $103    $0,79     $2,27
   Verhuizing Europees
    hoofdkwartier      -    (12)     -     (0,27)
   Marginale niet-contante
    rentelasten op     (8)    (7)   (0,17)    (0,15)
    converteerbare notes
   Winst door verkoop van
    smoothie-activiteiten  32     -    0,71       -
   Andere punten      (0)    7    (0,01)     0,16
               ---    ---    -----     ----
  Gerapporteerde resultaten 
   (GAAP)          $61    $91    $1,32     $2,02
               ===    ===    =====     =====

  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.

  (1) Aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel zijn
  op een gerapporteerde basis.

Netto verkoop en vergelijkbare resultaten: De jaaromzet daalde jaar-op-jaar met 7 procent tot USD 3,2 miljard, voornamelijk als gevolg van lagere saladevolumes, dalende gemiddelde Europese wisselkoersen en een lagere prijsstelling en lagere volumes van bananen in Europa. Vergelijkbare inkomsten voor het volledige jaar 2010 zijn tot USD 36 miljoen gedaald van USD 103 miljoen in 2009, vooral als gevolg van een lagere prijsstelling en lagere volumes van bananen in Europa.

Contanten, schulden en liquiditeit: De contantenstroom uit de bedrijfsactiviteiten was USD 98 miljoen voor het volledige jaar 2010 tegenover USD 135 miljoen in 2009. Op 31 december 2010 waren contanten en equivalenten USD 156 miljoen en het bedrijf heeft USD 30 miljoen aan contanten aangewend voor schuldafbouw, waardoor de schuld nu al voor het vijfde opeenvolgende jaar afgebouwd werd. Het bedrijf blijft beschikken over een grote financiële flexibiliteit en over USD 127 miljoen aan beschikbare doorlopende kredieten, met niet meer dan USD 20 miljoen aan uitstaande schuldverklaringen in een jaar tot 2014.

Bananen: De netto verkoop voor het segment daalde met 7 procent tot USD 1,9 miljard. Vergelijkbare bedrijfsinkomsten daalden in 2010 tot USD 81 miljoen van USD 171 miljoen in 2009. De daling was voornamelijk het gevolg van lagere gemiddelde Europese wisselkoersen en een afgenomen prijsstelling en volume in Europa. Voor de activiteiten in Noord-Amerika bleef het volume stabiel en nam de prijsstelling lichtjes toe.

Salades en gezonde snacks: De netto verkoop is met 9 procent gedaald tot USD 1,0 miljard en de vergelijkbare bedrijfsinkomsten verbeterden in 2010 tot USD 63 miljoen van USD 60 miljoen in 2009, voornamelijk als gevolg van kostenreducties voor het segment salades en betere resultaten van de Europese smoothie-activiteiten, wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door een lager volume van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel. De bedrijfsmarge voor salades met een toegevoegde waarde steeg tot 7,9% van 7,6% in het voorgaande jaar, terwijl het bedrijf een bijkomende USD 9 miljoen investeerde in consumentenmarketing en de ontwikkeling en lancering van FreshRinse(TM), de door het bedrijf onlangs geïntroduceerde technologie voor voedselveiligheid en -kwaliteit.

OVERZICHT VAN HET VIERDE KWARTAAL VAN 2010

De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij "Inkomsten (verlies) uit doorlopende activiteiten" en winst per aandeel uit doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten de resultaten van te rapporteren segmenten beïnvloeden.

  
   (in miljoenen, behalve voor de
   bedragen per aandeel)              Inkomsten (verlies) per
              Inkomsten (verlies)    verwaterd aandeel(1)
              K4 2010    K4 2009   K4 2010     K4 2009
              -------    -------   -------     -------
  
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)       ($18)     ($23)   ($0,39)     ($0,52)
   Verhuizing 
    Europees
    hoofdkwartier      -      (1)      -      (0,02)
   Marginale
    niet-contante
    rentelasten op
    converteerbare notes  (2)      (2)    (0,04)     (0,04)
   Andere punten       -      (0)      -      (0,01)
               ---      ---     ---      -----
  Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)         ($20)     ($26)   ($0,43)     ($0,58)
               ====     ====    ======     ======
  

  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
  (1) Aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel zijn 
  op een gerapporteerde basis.

Netto verkoop en resultaten: De verkoop in het kwartaal daalde jaar-op-jaar met 12 procent tot USD 773 miljoen door een kleiner bananenvolume in de kernmarkten in Europa en aan de Middellandse Zee, een kleiner volume van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel en lagere gemiddelde Europese wisselkoersen, die samen de hogere prijsstelling van bananen meer dan compenseerden. Vergelijkbare resultaten voor het kwartaal verbeterden tot een verlies van USD 18 miljoen vergeleken met een verlies van USD 23 miljoen in dezelfde periode van het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van de structurele vermindering van de kosten van fruitoverschotten.

Bananen: Netto verkoop voor het segment daalde met 15 procent tot USD 483 miljoen als gevolg van een lager volume in de kernmarkten in Europa en aan de Middellandse Zee en lagere gemiddelde Europese wisselkoersen, die de hogere lokale Europese prijsstelling en de stabiele Noord-Amerikaanse resultaten meer dan compenseerden. De vergelijkbare bedrijfsinkomsten waren USD 10 miljoen voor het vierde kwartaal van 2010 in vergelijking met USD 12 miljoen voor het vierde kwartaal van 2009 als gevolg van hogere brandstofkosten, de invloed van lagere temperaturen die het gewicht van de bananenstam deden afnemen en de oogsttijden in Latijns-Amerika uitstelden, en een zwakkere euro. Deze factoren werden gecompenseerd door een hogere lokale prijsstelling in de Europese kernmarkten en de structurele vermindering van de kosten van fruitoverschotten in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Salades en gezonde snacks: De netto verkoop daalde met 12 procent tot USD 230 miljoen en het vergelijkbaar bedrijfsverlies was USD 4 miljoen, vergeleken met een verlies van USD 7 miljoen in het vierde kwartaal van 2009, voornamelijk als gevolg van kostenreducties voor het segment salades en betere resultaten van de Europese smoothie-activiteiten, wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door een lager volume van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel. Deze resultaten bevatten de investering in de uitvoering van FreshRinse(TM), de nieuwe technologie voor voedselveiligheid en -kwaliteit, die in dezelfde periode van het voorgaande jaar nog niet opgenomen was.

VERWACHTINGEN VOOR 2011

Het bedrijf verwacht dat de netto verkoop, exclusief de verkoop in 2010 van gestaakte productielijnen met een lage winstmarge in het niet-bananensegment en de Europese smoothie-activiteiten (een joint venture met Danone sinds mei 2010), in 2011 ongeveer 3 procent hoger zal zijn en op een gerapporteerde basis jaar-op-jaar relatief onveranderd zal blijven. Gezien de prijsstelling in de sector, de kostentrends en de economische invloeden, verwacht het bedrijf dat de bedrijfswinstgevendheid voor het volledige jaar aanzienlijk zal verbeteren ondanks de zwakke consumentenomgeving en de hoge grondstofprijzen die naar verwachting de winstmarges in de voedingssector zullen temperen.

In tegenstelling tot het grootste deel van 2010 is de bananenvoorraad in Latijns-Amerika, de gesubsidieerde EU en de ACS-staten schaarser geworden, voornamelijk als gevolg van nadelige weersomstandigheden. Naar verwachting zal ze schaars blijven tijdens de eerste helft van 2011 vooraleer het normale productieniveau opnieuw aangevat zal worden tijdens het verloop van de tweede helft van het jaar. Een schaarse voorraad heeft de laatste weken geleid tot een aanzienlijk betere prijsstelling van bananen, vergeleken met de zeer zwakke zelfde periode van het voorgaande jaar. Vooral in Europa zijn de kosten voor de aankoop van bananen snel gestegen en naar verwachting zullen ze de netto winst uit de prijsstelling aanzienlijk verminderen. Vooral de kosten van fruit op de Ecuadoriaanse markt, waar het bedrijf vroeg in het jaar een kwart van zijn fruit aankoopt, bevinden zich op een historisch hoog niveau. In Noord-Amerika verwacht het bedrijf een blijvende winstgevende groei op het vlak van bananen, terwijl het verwacht in Europa vooruitgang te blijven boeken bij de implementatie van het bedrijfsplan voor de verbetering van de prijsstelling, de uitvoering van aanzienlijke kostenreducties en de verhoging van de distributie.

Het bedrijf richt zich op de versterking van zijn concurrentiepositie op lange termijn op het vlak van salades door de consumententrouw en -voorkeur voor zijn merkproducten uit te breiden via innovaties zoals FreshRinse(TM), de technologie voor voedselveiligheid en -kwaliteit. Naar verwachting zullen het volume salades met toegevoegde waarde in de detailhandel en de bedrijfsmarge in verhouding tot het voorgaande jaar lager zijn in het eerste deel van 2011, hetgeen een weerspiegeling is van de overschakeling van sommige klanten naar private label in 2010. Niettemin zullen de nieuwe accounts, die eind 2010 en begin 2011 zijn ingeschreven, naar verwachting de negatieve jaar-op-jaar volumetrends compenseren in de tweede helft van 2011. Op korte termijn werd de sourcing doorheen de sector tijdens het eerste kwartaal nadelig beïnvloed door lagere opbrengsten en hogere kosten door stormweer en vrieskou in de Yuma-streek en door de aantasting van de ijsbergsla door de schimmel Sclerotinia. Rekening houdend met al deze factoren, alsook met de door het bedrijf geplande investering in de ontwikkeling van FreshRinse(TM) en in consumentenmarketing, zal de bedrijfsmarge voor het volledige jaar 2011 naar verwachting ongeveer 7 procent zijn voor het segment. Het bedrijf verwacht in zijn joint venture met Danone ook een voortdurende vooruitgang naar winstgevendheid, wat verder zou moeten bijdragen tot hogere inkomsten.

De verwachtingen van het bedrijf voor verbeterde resultaten in 2011 houden geen rekening met alle onvoorziene weersrisico's, risico's door onvoorziene gebeurtenissen of grote valutaschommelingen.

De volgende grafiek vat de directie haar schattingen van enkele andere financiële punten voor 2011 samen:

  
  (in miljoenen)        Boekjaar 2010  Boekjaar 2011
                  Werkelijk    Geschat
  
  Kapitaaluitgaven         $66     $75-85
  Afschrijvingen &
   amortisatie           $61     $57-62
  Bruto rentelasten (1)       $57     $50-55
  Netto rentelasten (1)       $52     $45-50
  
  (1) Rentelasten bevatten de invloed van de invoering in 2009 van het
  gebruik van boekhoudkundige normen die de methode veranderden om de
  converteerbare notes van het bedrijf te verantwoorden, hetgeen
  niet-contante rentelasten toevoegt van USD 8 miljoen in 2010 en USD 9
  miljoen in 2011.

TELECONFERENTIE

Chiquita zal vandaag om 16:30 uur een teleconferentie houden voor investeerders om de resultaten te bespreken. Toegang tot een live audio webcast is beschikbaar op http://www.chiquitabrands.com. U kunt gratis luisteren via de telefoon door te bellen naar 1-888-452-4007 in de Verenigde Staten en naar +719-325-2394 vanuit het buitenland en de conferentiecode 4613145 in te voeren. Voor het opnieuw beluisteren, belt u naar 1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en naar +719-457-0820 vanuit het buitenland en voert u de bevestigingscode 8117465 in.

NIET-GAAP METINGEN

Het bedrijf rapporteert zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten (U.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf, meer zinvolle jaar-op-jaar vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf te leveren en de maatregelen mee te delen die de directie gebruikt om de prestaties van het bedrijf te meten tegen interne begrotingen en doelstellingen, rapporteert het bedrijf soms bepaalde niet-GAAP metingen, zoals gedefinieerd door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de US GAAP en niet-GAAP financiële metingen worden hieronder volledig beschreven in "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, US GAAP financiële metingen te beschouwen en deze kunnen dus verschillen van niet-GAAP metingen die andere bedrijven gebruiken.

PUNTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

  
  Punten volledig jaar en vierde kwartaal 2010 & 2009

  - Winst op de deconsolidatie en verkoop van de smoothie-activiteiten:
   In het tweede kwartaal van 2010 startte het bedrijf een joint venture
   op met Danone S.A. om fruitdrankjes op de markt te brengen op basis
   van Chiquita's Europese platform Just Fruit in a Bottle (R). Bij het
   sluiten ervan verkocht het bedrijf 51 procent van zijn smoothie
   activiteiten aan Danone voor EUR 15 miljoen (USD 18 miljoen) en
   deconsolideerde deze. Het bedrijf verantwoordde de resterende
   investering van 49 procent door gebruik te maken van de
   vermogensmutatiemethode. De winst op de verkoop en de deconsolidatie
   van de smoothie-activiteiten was USD 32 miljoen, waaronder een winst
   van USD 15 miljoen gerelateerd aan de reële waarde van de behouden
   investering van 49 procent op de sluitingsdag. Deze winst, die erkend
   wordt onder GAAP, is uitgesloten van de vergelijkbare inkomsten van
   het segment Salades en gezonde snacks.

  - Verhuizing Europees hoofdkwartier: In het vierde kwartaal van 2008
   verbond het bedrijf zich ertoe zijn Europees hoofdkwartier te
   verhuizen om de belastingsstructuur op lange termijn te
   optimaliseren. De verhuizing resulteerde in een totale eenmalige kost
   van ongeveer USD 19 miljoen; USD 12 miljoen werd opgenomen in 2009,
   waarvan USD 1 miljoen geboekt werd in het vierde kwartaal. De kosten
   gerelateerd aan de herstructurering zijn opgenomen in de te
   rapporteren cijfers als een onderdeel van de bedrijfsinkomsten maar
   ze zijn niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

  - Marginale niet-contanten rentelasten op converteerbare notes:
   In 2009 heeft het bedrijf met terugwerkende kracht nieuwe
   boekhoudkundige normen ingevoerd met betrekking tot zijn
   converteerbare schuldinstrumenten wat het bedrag van de
   gerapporteerde GAAP rentelasten verhoogt op zijn USD 200 miljoen aan
   converteerbare senior notes van 4,25 %. Bij het bepalen van de winst
   op vergelijkbare basis sluit het bedrijf de extra niet-contante
   rentelasten uit die resulteren uit het toepassen van de nieuwe
   boekhoudkundige normen. Deze hogere niet-contante rentelasten waren
   USD 2 miljoen voor beide kwartalen die eindigden op 31 december van
   respectievelijk 2010 en 2009, en waren USD 7 miljoen voor het
   volledige jaar 2009, en USD 8 miljoen voor het volledige jaar 2010.

  - Winst uit verkoop van activiteiten in Ivoorkust: In het eerste
   kwartaal van 2009 verkocht het bedrijf zijn activiteiten in
   Ivoorkust, wat resulteerde in een winst voor belasting van ongeveer
   USD 4 miljoen onder GAAP. Dit is uitgesloten in de vergelijkbare
   cijfers van 2009 voor het segment bananen. Nog eens USD 4 miljoen aan
   voordelen uit de inkomstenbelastingen die werden opgenomen onder GAAP
   werden ook uitgesloten van de vergelijkbare inkomsten aangezien
   inkomstenbelastingen niet toegewezen worden aan de te rapporteren
   segmenten.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klaar gemengde salades. Het bedrijf verkoopt haar gezonde, verse producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse opbrengst van USD 3 miljard en heeft ruim 21.000 mensen in dienst in bijna 70 landen wereldwijd. Meer informatie vindt u terug op onze bedrijfswebsite http://www.chiquitabrands.com .

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen, waaronder in de sectie "VERWACHTINGEN VOOR 2011", die toekomstgerichte verklaringen zijn in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995. Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, wisselkoersschommelingen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die alle nog meer onvoorspelbaar kunnen zijn gezien de blijvende onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), overheidsreguleringen, problemen met voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie aantasten, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden of oogstrisico's; toegang tot en kosten voor financiering; en het resultaat van aan de gang zijnde processen en van overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is evenals de juridische honoraria en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke zaken.

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gemaakt op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die impliciet of expliciet in de toekomstgerichte verklaringen zijn weergegeven en het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die Chiquita's financiële resultaten zouden kunnen beïnvloeden is opgenomen in de documentatie die ingediend is bij de SEC, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de huidige verslagen op formulier 8-K.

  
  Bijlage A:


             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
         (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de
               bedragen per aandeel)
  
  
               Kwartaal dat eindigde op  Jaar dat eindigde op 
                    31 december      31 december
                    -------------    --------------
                   2010    2009    2010    2009
                   ----    ----    ----    ----
  Netto verkoop          $773    $879   $3.227   $3.470
                   ----    ----   ------   ------
  Bedrijfsonkosten:
   Verkoopskosten         690     769   2.765   2.891
   Verkoop, algemeen en
    administratief         76     112    323    374
   Waardevermindering        14     13     51     53
   Amortisatie            2      3     10     10
   Kapitaal in winst van
    investeerders          3     (1)     3    (17)
   Deconsolidatie en verkoop van
    smoothie-activiteiten      -      -    (32)     -
   Verhuizing Europees
    hoofdkwartier          -      1     -     12
                   ---     ---   -----   -----
                   786     898   3.120   3.323
                   ---     ---   -----   -----
  Bedrijfsinkomsten         (13)    (18)    108    147
  Rentebaten             1      2     6     6
  Rentelasten            (14)    (15)    (57)    (62)
  Andere inkomsten (kosten)      3     (0)     3     (0)
                   ---     ---    ---    ---
  Inkomsten (kosten) uit doorlopende
   activiteiten vóór belastingen  (24)    (31)    59     91
  Voordelen inkomstenbelasting
   (kosten)(1)            4      5     2     0
                   ---     ---    ---    ---
  Inkomsten (kosten) uit doorlopende
   activiteiten           (20)    (26)    61     91
  Verlies uit gestaakte        -     (1)    (3)    (1)
   activiteiten(2)         ---     ---    ---    ---
  Netto inkomsten (verlies)    ($20)    ($27)    $57    $90
                   ====    ====    ===    ===
  Basiswinst per aandeel:
      Doorlopende activiteiten($0,43)   ($0,58)   $1,34   $2,05
      Gestaakte activiteiten    -    (0,02)   (0,07)   (0,02)
                   ---    -----   -----   -----
                  ($0.43)   ($0.60)   $1.27   $2.03
                  ======   ======   =====   =====
  Verwaterde winst per aandeel:
      Doorlopende activiteiten($0,43)   ($0,58)   $1,32   $2,02
      Gestaakte activiteiten    -    (0,02)   (0,07)   (0,02)
                   ---    -----   -----   -----
                  ($0,43)   ($0,60)   $1,25   $2,00
                  ======   ======   =====   =====
  Aandelen gebruikt voor berekening
   basiswinst per aandeel     45,2    44,8    45,0    44,6
  Aandelen gebruikt voor berekening
   verwaterde winst per aandeel  45,2    44,8    45,9    45,2

  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
  (1) Inkomstenbelastingen waren een nettowinst van USD 4 miljoen voor het 
  vierde kwartaal van 2010, vergeleken met USD 5 miljoen voor het vierde 
  kwartaal van 2009, inclusief brutowinsten op inkomstenbelasting van 
  respectievelijk USD 9 miljoen en USD 7 miljoen. Inkomstenbelastingen 
  waren voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010 en 2009 een netto 
  winst van respectievelijk USD 2 miljoen en USD 0,4 miljoen, inclusief 
  brutowinsten op inkomstenbelasting van respectievelijk USD 13 miljoen en 
  USD 16 miljoen. De winsten in 2010 hebben betrekking op 
  overheidsbeslissingen in verscheidene rechtsgebieden; in 2009 werd USD 4 
  miljoen aan winsten behaald uit de verkoop van het bedrijf zijn 
  activiteiten in Ivoorkust. In beide jaren werden voorwaardelijke 
  belastingverplichtingen in verschillende jurisdicties afgewikkeld.

  (2) Verlies uit de gestaakte activiteiten is gerelateerd aan de 
  potentiële vrijwaringsverplichtingen voor belastingverplichtingen van 
  Atlanta AG.
  
  Bijlage B:
  
  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
               BEDRIJFSSTATISTIEKEN
   (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor percentages en
                wisselkoersen)
  
  

                            Percentageverandering
                  Kwartaal dat eindigde  Verhoging
                    op 31 december   (Verlaging)
                     2010  2009    vs. 2009
                     ----  ----    --------
  
  Netto verkoop per segment
   Bananen              $483  $568     (14,9)%
   Salades en gezonde snacks(2)    230   260     (11,5)%
   Andere opbrengsten          59   51     16,6%
                     ---   ---     ----
     Totale netto verkoop      $773  $879     (12,1)%
  Vergelijkbare bedrijfswinst (verlies)
   voor het segment (1)
   Bananen               $10   $12     (20,7)%
   Salades en gezonde snacks(2)     (4)   (7)    (37,0)%
   Andere opbrengsten          1    1     175,6%
   Bedrijfs-              (18)  (24)    (26,0)%
                     ---   ---     ------
     Totale vergelijkbare
     bedrijfswinst         $(10)  $(17)    (39,9)%
  Vergelijkbare bedrijfsmarge
   per segment
   Bananen               2,0%  2,2%     (0,2) ptn
   Salades en gezonde snacks(2)    (1,8)% (2,5)%     0,7 ptn
   Andere opbrengsten         2,4%  1,0%     1,4 ptn
  SG&A als een percentage van verkoop  9,9%  12,8 %    (2,9) ptn
  Volume bananenverkoop van bedrijf
   (dozen van 40 lb.)
   Noord-Amerika           16,4  16,3      0,6%
   Europa & Midden-Oosten
     Europese kernmarkten(3)     9,9  11,0     (10,0)%
     Middellandse Zee & 
     Midden-Oosten          4,5  10,3     (56,3)%
  Prijsstelling bananen
     Noord-Amerika                     (0,2)%
     Europese kernmarkten(3)
      Amerikaanse dollar                 (0,6)%
      Lokaal                        8,1%
     Middellandse Zee & Midden-Oosten           16,3%
  Salades met toegevoegde waarde
   van merk Fresh Express voor
   detailhandel
   Volume (dozen van 12 stuks)    12,1  14,5     (16,6)%
   Prijsstelling(4)                     0,0%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro,
   spot (dollars per euro)      $1,36  $1,48     (8,1)%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro,
   ingedekt (dollars per euro)    $1,33  $1,45     (8,3)%
  
  
  
  
  
  
                            Percentageverandering
                     Jaar dat eindigde    Verhoging
                     op 31 december    (Verlaging)
                       2010  2009    vs. 2009
                       ----  ----    --------
  
  Netto verkoop per segment
   Bananen               $1.938 $2.082     (6,9)%
   Salades en gezonde snacks(2)     1.028  1.136     (9,4)%
   Andere opbrengsten           261   253      3,1%
                       ---   ---      ---
     Totale netto verkoop       $3.227 $3.470     (7,0)%
  Vergelijkbare bedrijfswinst
   voor het segment (verlies) (1)
   Bananen                 $81  $171     (52,8)%
   Salades en gezonde snacks(2)       63   60      5,0%
   Andere opbrengsten            5    6     (4,9)%
   Bedrijfs-                (71)  (81)    (12,4)%
                       ---   ---     ------
  
     Totale vergelijkbare
     bedrijfsinkomsten          $78  $156     (49,7)%
  Vergelijkbare bedrijfsmarge
   per segment
   Bananen                 4,2%  8,2%     (4,0) ptn
   Salades en gezonde snacks(2)      6,2%  5,3%     0,8 ptn
   Andere opbrengsten           2,1%  2,2%    (0,1) ptn
  SG&A als een percentage van verkoop   10,0%  10,8%    (0,8) ptn
  Volume bananenverkoop van bedrijf
   (dozen van 40 lb.)
   Noord-Amerika             62,9  63,3     (0,6)%
   Europa & Midden-Oosten
     Europese kernmarkten(3)       40,4  44,5     (9,2)%
     Middellandse Zee & Midden-Oosten  18,6  24,1     (22,8)%
  Prijsstelling bananen
     Noord-Amerika                       3,4%
     Europese kernmarkten(3)
      Amerikaanse dollar                   (6,1)%
      Lokaal                         (1,9)%
     Middellandse Zee & Midden-Oosten              2,5%
  Salades met toegeveoegde waarde
   van merk Fresh Express voor detailhandel
   Volume (dozen van 12 stuks)      54,5  63,4     (14,0)%
   Prijsstelling(4)                       0,6%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot
   (dollars per euro)           $1,32  $1,39     (5,0)%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, ingedekt  $1,33  $1,38     (3,6)%
  (dollars per euro)
  
  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
  (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het in overeenstemming 
  brengen van punten tussen GAAP en de cijfers op vergelijkbare basis in de 
  tekst van dit persbericht onder het opschrift "Punten die 
  vergelijkbaarheid beïnvloeden."

  (2) De verkoopcijfers van de Europese smoothie-activiteiten voor haar 
  invoering in de joint venture waren USD 13 miljoen in het eerste kwartaal
  van 2010. De verkoopscijfers van de smoothie-activiteiten waren USD 6 
  miljoen en USD 26 miljoen voor respectievelijk het vierde kwartaal en het 
  jaar dat eindigde op 31 december 2009. Bedrijfsverliezen opgenomen door 
  het bedrijf waren USD 3 miljoen en USD 9 miljoen voor respectievelijk het 
  vierde kwartaal van 2010 en het vierde kwartaal van 2009, en USD 8 
  miljoen en USD 22 miljoen voor respectievelijk het jaar dat eindigde op 
  31 december 2010 en het jaar dat eindigde op 31 december 2009.

  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van 
  de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (4) Prijsstelling is enkel voor producten van het merk Fresh Express, en 
  is exclusief toeslagen voor brandstof.
  

  
  Bijlage C: 
  
  
                  EUROPESE VALUTA
           JAAR-OP-JAAR VERANDERING - POSITIEF (NEGATIEF)
                   2010 vs. 2009
               (Niet gecontroleerd - in miljoenen)
  
  
  
  Impact valuta (euro/dollar)    K4  Year-to-date
                   ---   ---
   Inkomsten           ($17)  ($38)
   Lokale kosten           5    9
   Hedging(1)            (1)    3
   Vertaling balans(2)        2    (1)
                   ---   ---
  
  Netto impact Europese valuta   ($11)  ($27)
                   ====   ====
  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van 
  afronding.
  
  (1) Kosten voor hedging waren USD 4 miljoen in het vierde kwartaal van 
  2010 en USD 3 miljoen in het vierde kwartaal van 2009. Winsten uit 
  hedging voor het volledige jaar 2010 waren USD 2 miljoen, vergeleken met 
  kosten van USD 1 miljoen voor het volledige jaar 2009.

  (2) Vertaling balans was een verlies van USD 1 miljoen in het vierde 
  kwartaal van 2010 en USD 3 miljoen in het vierde kwartaal van 2009. 
  Vertaling balans was een verlies van USD 3 miljoen voor het volledige 
  jaar 2010 en USD 2 miljoen voor het volledige jaar 2009.

BRON Chiquita Brands International, Inc.