Chiquita rapporteert sterke resultaten tweede kwartaal 2009

13 Aug, 2009, 19:37 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 13 /PRNewswire/ --

- Vergelijkbare inkomsten per aandeel (EPS) tweede kwartaal 2009 van US$ 2,08; Gerapporteerde GAAP EPS van US$ 1,95

- Doel winstmarge salades voor volledig jaar 2009 verhoogd naar ten minste zes procent

- Verwacht dat netto-inkomsten aanzienlijk zullen verbeteren over het gehele jaar 2009 ten opzichte van 2008 op vergelijkbare basis

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag de financiële en bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal van 2009 bekendgemaakt. Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten.

In het tweede kwartaal van 2009 daalde de netto-omzet met 4 procent naar US$ 955 miljoen. Het bedrijf meldde inkomsten uit doorlopende activiteiten van US$ 89 miljoen of US$ 1,95 per verwaterd aandeel, tegen US$ 58 miljoen of US$ 1,28 per verwaterd aandeel in 2008. Op vergelijkbare basis kwamen de inkomsten uit doorlopende activiteiten in het tweede kwartaal uit op US$ 95 miljoen of US$ 2,08 per verwaterd aandeel, vergeleken met US$ 55 miljoen of US$ 1,21 per verwaterd aandeel in dezelfde periode in 2008. De vergelijkbare basisbedragen zijn exclusief bepaalde onderdelen die hieronder worden beschreven onder "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden."

"Onze resultaten over het tweede kwartaal zijn onze beste kwartaalprestaties in de afgelopen tien jaar en het bewijs van onze strategische focus, en onze prijs- en kostendiscipline," zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "We zijn vooral blij met onze saladeactiviteiten met toegevoegde waarde die een aanzienlijke en duurzame winstontwikkeling beginnen te laten zien. De plannen die we een aantal maanden geleden zijn gaan uitvoeren om netwerkefficiëntie en productiekostenverlaging te bereiken, werken goed. Daarnaast blijft onze winstfocus sterke resultaten leveren in bananen waarbij voordeel wordt gehaald uit zeer hoge prijzen in Europa en aanhoudende prijzen in Noord-Amerika."

Aguirre voegde eraan toe: "Terwijl onze resultaten normale seizoensinvloeden blijven reflecteren, vooral in onze Europese bananenactiviteiten, zijn we gemotiveerd door onze sterke eerste halfjaar resultaten en verwachten we nu dat, in de afwezigheid van grote onvoorziene weersomstandigheden of andere risico's, het vergelijkbaar inkomen voor het tweede halfjaar met ten minste het verbeteringspercentage van het eerste halfjaar zal verbeteren ten opzichte van vorig jaar."

SAMENVATTING TWEEDE KWARTAAL 2009

(De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij de "Inkomsten uit doorlopende activiteiten" en EPS van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van onderdelen die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis. Bijlage B geeft voor elk segment een verrekening voor "Bedrijfsinkomsten.")

  
  (Alle bedragen in US$ tenzij anders vermeld)


               Inkomsten uit    Inkomsten uit doorlopende
             doorlopende activiteiten activiteiten per verwaterd 
                               aandeel
             --------------------- ----------------------------
                 2009   2008      2009   2008
                 ----   ----      ----   ----
  Vergelijkbare resultaten    $95   $55      $2,08  $1,21
    Kosten in verband met
     herstructureringen    (4)   (1)      (0,09)  (0,01)
    Marginale niet-contanten  
     rentelasten op 
     Converteerbare Notes   (2)   (1)      (0,04)  (0,03)
    Resolutie van 
     belastingclaims voor   
     niet-inkomsten      -    6        -   0,12
                  ---    -       ---   ----
   Zoals gerapporteerd op
   GAAP-basis          $89   $58      $1,95  $1,28
                  ===   ===      =====  =====

De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen

Netto-omzet: de omzet in dit kwartaal bedroeg $955 miljoen, een daling van vier procent ten opzichte van vorig jaar. Deze daling was het gevolg van lagere Europese wisselkoersen en eerdere verminderingen van het volume aan voedseldiensten in de Noord-Amerikaanse saladeactiviteiten.

Vergelijkbare resultaten: Vergelijkbare inkomsten uit doorlopende activiteiten voor het tweede kwartaal van 2009 stegen met $40 miljoen naar $95 miljoen. Deze stijging is voornamelijk te danken aan plannen die in het afgelopen jaar geïmplementeerd zijn ter verhoging van netwerkefficiëntie en aanzienlijke kostenverminderingen in de productie van salades.

Contanten, schulden en liquiditeit: Contanten en equivalente middelen bedroegen $159 miljoen op 30 juni 2009. De schuldenbalans van het bedrijf bedroeg $695 miljoen. In het tweede kwartaal van 2009 herstelde het bedrijf de volledige $38 miljoen aan doorlopende krediet voor seizoensgebonden werkkapitaal onder haar revolverende kredietfaciliteit. Het bedrijf heeft voldoende liquiditeit en een solide kapitaalstructuur met niet meer dan $20 miljoen aan aflopende schuld per jaar tot aan 2014.

Bananensegment: Netto-omzet voor het segment daalde met 1 procent naar $557 miljoen als gevolg van lagere Europese wisselkoersen (zie Bijlage E) die gedeeltelijk gecompenseerd worden door hoge plaatselijke bananenprijzen in Europese kernmarkten (zie Bijlage D). Op een vergelijkbare basis stegen de bedrijfsinkomsten met 8 procent naar $96 miljoen ten opzichte van $89 miljoen in 2008. De stijging van $7 miljoen was voornamelijk het gevolg van gunstige plaatselijke prijzen in Europa, Azië en het Midden-Oosten wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door lagere Europese wisselkoersen, meer verkocht fruitvolume en hogere logistieke kosten. De prijzen in Noord-Amerika bleven gelijk ondanks een aanzienlijke vermindering van aan brandstof gerelateerde toeslagomzet. Voor de tweede kwartalen van 2009 en 2008 zijn de gerapporteerde GAAP segmentrestulaten hetzelfde als de vergelijkbare resultaten (zie Bijlage B).

Segment salades en gezonde snacks: De netto-omzet daalde met 13 procent naar $305 miljoen, voornamelijk als resultaat van de eerder geïmplementeerde vermindering van volumes van voedseldiensten in Noord-Amerika. Op een vergelijkbare basis stegen de bedrijfsinkomsten naar $30 miljoen ten opzichte van een verlies van $6 miljoen in 2008, voornamelijk gedreven door netwerkefficiëntie, duurzame kostenreducties en lagere netto brandstofkosten in de productie van salades. Voor de tweede kwartalen van 2009 en 2008 waren de gerapporteerde Gaap-segment resultaten hetzelfde als de vergelijkbare resultaten (zie Bijlage B).

Overige producten: Netto-omzet voor het segment bedroeg $93 miljoen ten opzichte van $81 miljoen in 2008. Op een vergelijkbare basis bedroegen de bedrijfsinkomsten $5 miljoen in beiden kwartalen eindigend op 30 juni 2008 en 2009. Voor de tweede kwartalen van 2009 en 2008 waren de gerapporteerde GAAP- segment resultaten hetzelfde als de vergelijkbare Resultaten (zie Bijlage B).

Bedrijf: Bedrijfskosten bedroegen $18 miljoen vergeleken met $15 miljoen in 2008. De stijging was voornamelijk te danken aan hogere stimulanscompensaties.

VERWACHTING VOOR 2009

Op basis van de sterke prestaties van haar winstverbeterende strategieën, kostenverminderende initiatieven en beter dan verwachtte resultaten over het eerste halfjaar in zowel salades als bananen, verwacht het bedrijf een aanzienlijke verbetering van de jaarresultaten voor 2009 op vergelijkbare basis ten opzichte van 2008. De resultaten van het bedrijf zijn in het derde en het vierde kwartaal over het algemeen zwakker dan in het eerste helft van het jaar vanwege typische seizoensgebondenheid in Europese banaanprijzen en een seizoensgebonden lagere consumptie van salades in het vierde kwartaal. Daarnaast wil het bedrijf haar investering in consumentenmarketing en -innovatie in de tweede helft van 2009 verhogen, dit is in lijn met de lange termijn plannen om de winstgevende omzetgroei aan te drijven. Uitgaande van de afwezigheid van hevige weersomstandigheden of andere negatieve risico's in de loop van het jaar, verwacht het bedrijf haar vergelijkbare netto-inkomen in het tweede halfjaar jaar-op-jaar met ten minste zoveel als in het eerste halfjaar van het jaar te verbeteren.

In het bananensegment zijn het algemeen aanbod en vraag van consumenten relatief stabiel. De kosten voor het verkrijgen en produceren van bananen zullen naar verwachting stijgen in de loop van 2009 ten opzichte van 2008 vanwege stijgingen in het prijspunt van contracten voor het aankopen van fruit en uitvoerprijzen opgelegd door regeringen. Verlagingen van de kosten die verband houden met brandstof zullen gedeeltelijk gecompenseerd worden door de resultaten van brandstofhedging, die met de huidige termijntarieven op de markt een winst zullen opleveren in de loop van 2009 met een bedrag dat ongeveer gelijk is aan dat van het jaar ervoor. Bananenprijzen zullen naar verwachting voor de rest van het jaar relatief stabiel blijven in Noord-Amerika ondanks een aanzienlijke daling in toeslagen in verband met brandstof die onderdeel zijn van de prijzen. Plaatselijke Europese bananenprijzen die in het tweede kwartaal een recordniveau bereikten, zijn moeilijker te voorspellen maar kunnen in de rest van het jaar terugvallen naar normale seizoensniveaus. Op basis van huidige termijnmarkttarieven, zullen de negatieve jaar-op-jaar vergelijkingen in de waarde van de euro in het derde kwartaal van 2009 voortzetten ten opzichte van het gemiddelde van $1,51 per euro in het derde kwartaal van 2008. Het bedrijf heeft een hedge van ongeveer 75 procent op ongeveer $1,41 per euro in de loop van 2009 en $1,39 per euro in het eerste halfjaar van 2010 ten opzichte van een dagtarief van ongeveer $1,42 per euro op 31 juli 2009.

In het segment Salades en Gezonde Snacks is de strategie van het bedrijf voor het verbeteren van de winst in salades op weg om het eerder aangekondigde doel van drie tot vier procent winstmarge voor het hele jaar 2009 te overtreffen en de verwachting is nu dat het ten minste zes procent zal zijn voor het hele jaar 2009. De omvang van verbetering in salades in de loop van het jaar zal naar verwachting niet zo robuust zijn als in het eerste halfjaar gezien de geplande investering van het bedrijf in consumentenmarketing en -innovatie, en een typisch lagere saladeconsumptie in het vierde kwartaal. Voor gezonde snacks verwacht het bedrijf lagere bedrijfsverliezen in 2009 door de introductie van "Just Fruit in a Bottle" in zeven Europese landen. Dit komt overeen met het doel voor de afzonderlijke markten om de rentabiliteitsdrempel te behalen tegen het einde van hun derde jaar na lancering op de markt.

Naast de algemene verwachtingen van het bedrijf geeft de volgende tabel een samenvatting van de schattingen van de bedrijfsleiding van bepaalde belangrijke punten voor 2009:

  
  (in miljoenen)        Kw1 2009    Kw2 2009   Boekjaar 2009
                 Feitelijk   Feitelijk   Geschat
                 ------     ------    --------
  Kapitaaluitgave (1)       $11     $11      $70-80
  Afschrijving en amortisatie   $16     $15      $63-67
  Bruto rentelasten(2)      $15     $14      $56-60
  Netto rentelasten(2)      $13     $13      $50-54

   (1) Schatting omvat ongeveer $15 miljoen in uitgaven ter reparatie van 
     dammen en andere schade aan landbouwinfrastructuren als gevolg van 
     een aardbeving in Honduras en Guatemala in mei 2009, dat 
     gedeeltelijk gefinancierd zal worden door verzekeringsopbrengsten.
   (2) Feitelijke rentekosten voor de kwartalen van 2009 en geschatte 
     rentekosten voor het hele jaar 2009 zijn exclusief de invloed van 
     het invoeren van een nieuwe boekhoudkundige norm die de methode 
     veranderde die gebruikt werd om de Converteerbare Notes van het 
     bedrijf te verantwoorden, zoals beschreven in Bijlage F.

Teleconferentie

Chiquita zal vandaag om 16:30 EDT een teleconferentie voor investeerders houden om haar resultaten te bespreken. Een live audio webcast is beschikbaar op www.chiquita.com en een kopie zal beschikbaar zijn tot 20 augustus 2009. U kunt gratis telefonisch toegang krijgen door in de Verenigde Staten 1-866-688-3789 te bellen en +1-706-634-9841 vanuit andere landen met de conferentiecode 19781966. Om via de telefoon een herhaling te beluisteren belt u 1-800-642-1687 vanuit de Verenigde Staten en +1-706-645-9291 vanuit internationale locaties, voer daarna de toegangscode 19781966 in.

NIET-GAAP MAATSTAVEN

Het bedrijf rapporteert haar financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf en meer zinvolle vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf van jaar tot jaar, gebruikt het bedrijf soms niet-GAAP metingen zoals deze gedefinieerd zijn door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de VS GAAP- en niet-GAAP financiële metingen worden met elkaar in overeenstemming gebracht in de tekst van dit persbericht en in de hieraan gehechte bijlagen, en ze worden hieronder vollediger beschreven in "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Door het bieden van vergelijkende resultaten geeft het bedrijf niet-GAAP-financiële maatstaven die zij voor haar investeerders nuttig acht. De bedrijfsleiding gebruikt de niet-GAAP-financiële maatstaven om de financiële prestatie van het bedrijf te meten vergeleken met internationale begrotingen en doelen, inclusief die verbonden aan plannen voor betalingen van prestatiepremies, omdat het gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven nuttig zijn voor het evalueren van de belangrijkste bedrijfsresultaten en vergelijkingen tussen periodes van rapportage eenvoudiger maakt. Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, Amerikaanse GAAP-financiële maatstaven te gebruiken. Daarnaast kunnen de niet-GAAP-maatstaven die het bedrijf gebruikt verschillen van niet-GAAP- maatstaven die andere bedrijven gebruiken.

ONDERDELEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

(Zie Bijlage B voor het in overeenstemming brengen van GAAP en niet-GAAP operationeleinformatie)

  
  Onderdelen tweede kwartaal 2009
  - Kosten in verband met herstructurering: In het vierde kwartaal van 2008 
   heeft het bedrijf zich verbonden aan de verplaatsing van haar Europese 
   hoofdkantoor van België naar Zwitserland om de belastingstructuur van 
   het bedrijf op de lange termijn te verbeteren. De verhuizing, die nu 
   bijna helemaal afgerond is, zal naar verwachting leiden tot eenmalige 
   kosten van ongeveer $19 miljoen, waarvan $4 miljoen is opgenomen in het 
   tweede kwartaal van 2009, $5 miljoen is opgenomen in het eerste 
   kwartaal van 2009 en $7 miljoen is opgenomen in de voorgaande periodes. 
   De ongeveer $3 miljoen die over is, zal naar verwachting voornamelijk 
   opgenomen worden in het derde kwartaal van 2009. Zoals getoond in 
   Bijlage B zijn de kosten verbonden aan de herstructurering opgenomen in 
   rapporteerbare cijfers als onderdeel van de bedrijfsinkomsten maar niet 
   toegewezen aan rapporteerbare segmenten.

  - Stijgende niet-contante rentekosten op converteerbare notes: Zoals meer 
   volledig beschreven in Bijlage F, heeft het bedrijf op 1 januari 2009 
   FSP Nr. APB 14-1 met terugwerkende kracht ingevoerd. Deze FSP verandert 
   de methode voor het verantwoorden van en verhoogt het bedrag voor 
   gerapporteerde GAAP-rentekosten over de $200 miljoen van 4,25% 
   geconverteerde Senior Notes van het bedrijf. Bij het bepalen van 
   inkomsten op een vergelijkbare basis houdt het bedrijf geen rekening 
   met de extra niet-contante rentelasten die resulteren uit het toepassen 
   van deze nieuwe boekhoudkundige norm. Dergelijke hogere niet-contante 
   rentekosten bedroegen $2 miljoen en $1 miljoen voor de kwartalen die 
   respectievelijk eindigden op 30 juni 2009 en 2008, en zullen 
   respectievelijk $7 miljoen en $5 miljoen bedragen voor de volledige 
   jaren 2009 en 2008.

  Onderdelen tweede kwartaal 2008
  - Kosten in verband met herstructurering: In het tweede kwartaal van 2008 
   waren de kosten voor de verhuizing van het Europese hoofdkwartier van 
   het bedrijf minder dan $1 miljoen. Zoals getoond in Bijlage B zijn 
   kosten gerelateerd aan de herstructurering opgenomen in rapporteerbare 
   cijfers als onderdeel van bedrijfsinkomsten maar niet toegekend aan 
   rapporteerbare segmenten.
  - Afschrijving van uitgestelde financieringsonkosten: In het tweede 
   kwartaal van 2008 werd $9 miljoen uit ander inkomen en $3 miljoen in 
   belastingkosten opgenomen van de resolutie van claims en het ontvangst 
   van teruggaven van bepaalde niet-inkomsten belastingen betaald tussen 
   1980 en 1990. Deze onderdelen zijn opgenomen in de rapporteerbare 
   cijfers als ander inkomen en inkomstenbelastingenkosten die lager zijn 
   dan de bedrijfsinkomsten maar deze onderdelen zijn niet toegewezen aan
   rapporteerbare segmenten.
  - Stijgende niet-contante rentekosten op Converteerbare Notes: De extra 
   niet-contante rentekosten die voortkwamen uit de toepassing van FSP Nr. 
   APB 14-1 van de Converteerbare Senior Notes bedroegen $1 miljoen voor 
   het kwartaal dat eindigde op 30 juni 3008 en $5 miljoen voor het hele 
   jaar 2008 (zie Bijlage F).

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een leidinggevende internationale marketer en distributeur van verse voedselproducten met hoge kwaliteit en toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere fruitsoorten tot voedzame mengsels van handige, groene salades. Het bedrijf brengt haar gezonde, verse producten op de markt onder A-merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse omzet van bijna $4 miljard en er werken ongeveer 23.000 personen. Het bedrijf heeft activiteiten in meer dan 80 landen. Ga voor meer informatie naar onze website: www.chiquita.com.

Vooruitblikkende verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "vooruitblikkende verklaringen" zijn volgens Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden waarop Chiquita in vele gevallen geen controle heeft, waaronder: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, schommelingen in wisselkoersen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die allemaal meer onvoorspelbaar kunnen worden gezien onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), regeringsregels voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie raken, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke onstabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden en oogstrisico's; toegang tot en kosten voor financiering; enige negatieve operationele of andere invloeden van de verhuizing van het Europese hoofdkwartier van het bedrijf naar Zwitserland en het resultaat van aan de gang zijnde procesvoering en van onderzoeken van regeringen waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische onkosten en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke punten.

Alle vooruitblikkende uitspraken in dit persbericht zijn geldig op de datum waarop deze gedaan worden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Feitelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de vooruitblikkende uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd en het bedrijf aanvaardt geen verplichtingen om dergelijke uitspraken bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is opgenomen in haar documentatie ingediend bij de SEC, inclusief het Jaarverslag op Formulier 10-K, Kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de Huidige Rapporten op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN INKOMSTEN
    (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve de bedragen per aandeel)
                  Kwartaal        Zes maanden
              afgesloten 30 juni,    afgesloten 30 juni,
              ---------------------  ------------------------
               2009    2008     2009     2008
               ----    ----     ----     ----
   Netto-omzet       $955    $995    $1.796    $1.930
               ----    ----    ------    ------
   Bedrijfsonkosten:
     Verkoopkosten    748     808    1.459    1.587
     Verkoop, algemeen
      en administratie   88     100     171     180
     Waardevermindering  13     17      26      33
     Amortisatie      3      2      5      5
     Aandeel van inkomsten
      van investeerder  (10)     (6)     (16)     (6)
     Verhuizing Europees
      hoofdkwartier     4      1      9      1
                 -      -      -      -
                846     922    1.654    1.801
                ---     ---    -----    -----
   Bedrijfsinkomsten     109     72     142     129

   Rentebaten         1      2      2      3
   Rentelasten(1)      (16)    (19)     (32)     (45)
   Andere inkomsten (2)    -      9      -      9
                ---      -     ---      -
   Inkomsten uit doorlopende
   activiteiten voor bel.   94     64     113      95
    
   Voordelen inkomstenbel.  (5)     (6)     (1)     (6)
   (2, 3)           --     --      --      --
   Inkomsten uit doorlopende
   activiteiten        89     58     112      90
   Inkomsten uit gestaakte
   activiteiten        -      3      -      2
                ---      -     ---      -
   Netto-inkomsten      $89     $61     $112     $92
                ===     ===     ====     ===

   Basisinkomsten per aandeel:
      Doorlopende
      activiteiten   $2,00    $1,34    $2,52    $2,08
      Gestaakte
      activiteiten   -      0,06      -     0,04
                ---    ----     ---     ----
               $2,00    $1,40    $2,52    $2,12
               =====    =====    =====    =====
   Verwaterde inkomsten per
   aandeel: (4)
      Doorlopende
      activiteiten   $1,95    $1,28    $2,46    $2,01
      Gestaakte
      activiteiten   -      0,06      -     0,04
                ---    ----     ---     ----
               $1,95    $1,34    $2,46    $2,05
               =====    =====    =====    =====
   Aandelen voor berekening van
   basisinkomsten
   per aandeel       44,5     43,5    44,5     43,2
   Aandelen voor berekening van
   verwaterde
   inkomsten per aandeel  45,5     45,3    45,5     44,8

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

   (1) Zes maanden afgerond op 30 juni 2008 zijn inclusief $9 miljoen voor 
     de afschrijving van uitgestelde kosten gerelateerd aan de 
     herfinanciering van de kredietfaciliteit van het bedrijf. De 
     bedragen van 2008 wijken af van de eerder gerapporteerde bedragen 
     vanwege de invoering van FSP APB 14-1. Zie Bijlage F.
   (2) Onder andere inkomsten valt de resolutie van een claim met 
     betrekking tot een niet-inkomsten belastingteruggave. Een 
     compenserende $3 miljoen aan gerelateerde kosten is opgenomen onder 
     "Inkomstenbelastingen."
   (3) Voor elk van de tweede kwartalen van 2009 en 2008 zijn de
     inkomstenbelastingskosten inclusief $1 miljoen aan voordelen 
     voortkomend uit de resolutie van belastingvoorzieningen in 
     verschillende rechtsgebieden. Inkomstenbelastingkosten zijn 
     inclusief $8 miljoen aan voordelen voortkomend uit de resolutie van 
     belastingvoorzieningen, de verkoop van de activiteiten van het 
     bedrijf in de Ivoorkust in de zes maanden eindigend op 30 juni 2009 
     en $6 miljoen in voordelen voortkomend uit de resolutie van 
     belastingvoorzieningen in de zes maanden eindigend op 30 juni 2008.
   (4) Inclusief verwateringeffecten van uitstaande warrants en 
     aandelenopties op basis van de overheidsleningenmethode en 
     verwateringeffecten van beperkte giften in aandelen. In de kwartalen 
     die eindigden op 30 juni 2009 en 2008 hadden de converteerbare notes 
     geen verwaterend effect omdat de gemiddelde handelsprijs van de 
     gewone aandelen lager was dan de aanvankelijke conversieprijs van 
     $22,45 per aandeel. Alle warrants die uitstonden om gewone aandelen 
     te kopen, zijn op 19 maart 2009 verlopen.
  
  Bijlage B:
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         OVEREENSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP INFORMATIE
           BEDRIJFSINKOMSTEN (VERLIES) - TWEEDE KWARTAAL
              (Niet gecontroleerd -in miljoenen)

  2009 Overeenstemming
  ------------------- 
                Salades &            Operationele
                Gezonde Andere     Herstruc- Inkomsten
           Bananen  Snacks  Zuivel Bedrijf turering  (verlies)
           -------  ------- ------- --------- --------  -------
   Vergelijkbare
   resultaten
   (Niet-GAAP)    $96    $30    $5  $(18)    $-    $113
   Kosten i.v.m.
   herstructurering   -     -    -    -    (4)    (4)
           ------  ------  ------  ------  ------  ------

   Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)       $96   $30    $5  $(18)    $-    $109
           ======  ======  ======  ======  =======  =======  2008 Overeenstemming
  -------------------
                Salades &            Operationele
                Gezonde Andere     Herstruc- Inkomsten
           Bananen  Snacks  Zuivel Bedrijf turering (verlies)
           -------  ------- ------- --------- --------  -------
   Vergelijkbare
   resultaten
   (Niet-GAAP)    $89   $(6)    $5  $(15)    $-     $73
    Kosten i.v.m.
    herstructurering  -    -     -    -    (1)    (1)
           ------  ------  ------  ------  ------  -------

   Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)       $89   $(6)    $5  $(15)   $(1)    $72
            ======  ======  ======  ======  =======  =======

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         OVEREENSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP INFORMATIE
           BEDRIJFSINKOMSTEN (VERLIES) - ZES MAANDEN
             (Niet gecontroleerd -in miljoenen)

  2009 Overeenstemming
  -------------------
                Salades &            Operationele
                Gezonde Andere      Herstruc- Inkomsten
           Bananen  Snacks  Zuivel Bedrijf turering (verlies)
           -------  ------- ------- --------- --------  -------
   Vergelijkbare
   resulaten
   (Niet-GAAP)    $136    $43    $7  $(38)    $-   $148
    Winsten op
    afstotingen(1)   4     -    -    -     -    4
    Kosten i.v.m
    Herstructurering  -     -    -    -    (9)   (9)
           ------   ------  ------  ------  ------  ------

   Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)      $140    $43    $7  $(38)   $(9)   $142
           ======   ======  ======  ====== =======  =======


  2008 Overeenstemming
  -------------------
                Salades &            Operationele
                Gezonde Andere      Herstruc- Inkomsten
           Bananen  Snacks  Zuivel Bedrijf turering (verlies)
           -------  ------- ------- --------- --------  -------

   Vergelijkbare
   resulaten
   (Niet-GAAP)    $150   $(2)    $8   $(25)    $-   $130
    Kosten i.v.m
     herstructurering  -    -     -    -    (1)   (1)
            ------  ------  ------  ------  ------  ------

   Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)       $150   $(2)    $8   $(25)   $(1)   $129
            ======  ======  ======  ======  =======  =======


  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

   (1) In januari 2009 verkocht het bedrijf haar activiteiten in de 
     Ivoorkust, wat resulteerde in een winst voor belastingen van 
     ongeveer $4 miljoen. De winst vóór belastingen was niet opgenomen in 
     de vergelijkbare cijfers over het eerste kwartaal van 2009 voor het 
     bananensegment. 
  
  Bijlage C: 

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN - TWEEDE KWARTAAL
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)

                                  Procent
                                 Verandering
                    Kwartaal afgerond 30 juni, Gunstig
                    ----------------------   (Ongunstig)
                     2009     2008     vs. 2008
                     ----     ----

  Netto-omzet per segment
     Bananen            $557     $563     (1,1)%
     Salades en Gezonde Snacks    305     350     (13,0)%
     Overige producten        93      81     14,1%
                     ---     ---     ----
       Totale netto-omzet	   $955     $995     (4,0)%

  Bedrijfsinkomsten vergelijkbare
   segmenten (verlies) (1)
     Bananen             $96     $89      7,7%
     Salades en Gezonde Snacks    30      (6)     N/B
     Overige producten        5       5     12,6%
     Bedrijf             (18)     (15)    (20,6)%
                     ----     ----    ------
       Totale bedrijfsinkomsten
        (verlies)         $113     $73     54,8%

  Vergelijkbare bedrijfsmarge per
   segment
     Bananen            17,2%    15,8%     1,4 ptn
     Salades en Gezonde Snacks    9,7%    (1,7)%    11,4 ptn
     Overige producten        5,5%     5,5%     0,0 ptn

  SG&A als percentage van de omzet   9,3%    10,0%     0,7 ptn

  Verkoopvolume bananen van het bedrijf (2)
   (dozen van 40 lb.)
     Noord-Amerika         16,1     16,1      0,0%
     Kernmarkten Europa (3)     11,8     12,7     (7,1)%
     Azië en Midden-Oosten (4)    5,7     6,1     (6,6)%
     Handelsmarkten(5)        3,0     1,4     114,3%
                     ---     ---     -----
       Totaal           36,6     36,3     0,8%

  Fresh Express - verkoop volume
   salades met meerwaarde
   (dozen per 12 verpakt)        17,1     16,7      2,4%

  Gemiddelde wisselkoers euro 
   spotmarkt (dollar per euro)     $1,35    $1,56    (13,5)% 

  Gemiddelde wisselkoers euro 
   hedged (dollar per euro)       $1,35    $1,52    (11,8)% 


  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

   (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het overeenbrengen van 
     tussen GAAP en cijfers op vergelijkbare basis in Bijlage B en in de 
     tekst van dit persbericht onder het kopje "Onderdelen die 
     vergelijkbaarheid beïnvloeden".
   (2) Het totale volume aan verkoop is inclusief alle soorten bananen, 
     zoals Chiquita to Go, Chiquita minis, organische bananen en 
     kookbananen.
   (3) De kernmarkten in Europa omvatten de 27 lidstaten van de Europese 
     Unie en Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
   (4) Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio 
     waar meestal in Amerikaanse dollars in rekening gebracht worden.
   (5) De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese en 
     Mediterrane landen die geen lid zijn van de Europese Unie.
    
  Bijlage C (vervolg): 

             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
              BEDRIJFSSTATISTIEKEN - ZES MAANDEN
     (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en 
                  wisselkoersen)


                                  Procent
                                 Verandering
                  Zes maanden afgerond 30 juni,  Gunstig
                  -------------------------   (Ongunstig)
                      2009     2008
                      ----     ----

  Netto-omzet per segment
     Bananen            $1.042    $1.091    (4,5)%
     Salades en Gezonde Snacks     586     685   (14,5)%
     Overige producten         168     154    9,3%
                     -----    -----    ----- 
       Totale netto-omzet     $1.796    $1.930    (6,9)%

  Bedrijfsinkomsten vergelijkbare
   segmenten (verlies) (1)
     Bananen             $136     $150    (9,2)%
     Salades en Gezonde Snacks     43      (2)    N/B
     Andere producten          7      8    (8,7)%
     Bedrijf              (38)     (25)   (50,1)%
                      ----     ----     -----
       Totale bedrijfsinkomsten
        (verlies)          $148     $130    13,7%

  Vergelijkbare bedrijfsmarge per
   segment
     Bananen             13,4%    13,7%    (0,3) ptn
     Salades en Gezonde Snacks     7,3%    (0,3)%    7,6 ptn
     Overige producten         4,3%     5,2%    (0,9) ptn

  SG&A als percentage van de omzet    9,3%     9,5%    (0,2) ptn

  Verkoopvolume bananen van het bedrijf (2)
   (dozen van 40 lb.)
     Noord-Amerika          31,2     31,3    (0,3)%
     Kernmarkten Europa (3)      23,6     25,2    (6,3)%
     Azië en Midden-Oosten (4)    11,8     11,0    (7,3)%
     Handelsmarkten(5)         4,5      2,6    73,1%
                      ---      ---    ----
       Totaal            71,1     70,1     1,4%

  Fresh Express - verkoop volume
   salades met meerwaarde
   (dozen per 12 verpakt)        33,7     33,4     0,8%

  Gemiddelde wisselkoers euro 
   hedged (dollar per euro)       $1,33     $1,53   (13,1)% 

  Gemiddelde wisselkoers euro 
   spotmarkt (dollar per euro)      $1,35     $1,49    (9,4)% 


  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

   (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het overeenbrengen van 
     tussen GAAP en cijfers op vergelijkbare basis in Bijlage B en in de 
     tekst van dit persbericht onder het kopje "Onderdelen die 
     vergelijkbaarheid beïnvloeden".
   (2) Het totale volume aan verkoop is inclusief alle soorten bananen, 
     zoals Chiquita to Go, Chiquita minis, organische bananen en 
     kookbananen.
   (3) De kernmarkten in Europa omvatten de 27 lidstaten van de Europese 
     Unie en Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
   (4) Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio 
     waar meestal in Amerikaanse dollars in rekening gebracht worden.
   (5) De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese en 
     Mediterrane landen die geen lid zijn van de Europese Unie.
  
  Bijlage D: 

           CHIQUITA GEMIDDELE BANANENPRIJZEN EN VOLUME 
       PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)

                   2009 vs. 2008
                 (Niet gecontroleerd)

                    Prijzen         Volume
                    -------         ------
                   Kw2    JTOH    Kw2    JTOH
  Regio              --     ---    --     ---

  Noord-Amerika(1)         0,1%    7,6%   0,0%    (0,3)%

  Europese kernmarkten(2)
    Amerikaanse Dollar basis(3) 0,3%   (6,7)%  (7,1)%   (6,3)%
    Plaatselijke valuta     15,7%    6,7%

  Azië en het Midden Oosten(4)   
    Amerikaanse Dollar basis  17,8%   16,6%   (6,6)%    7,3%

  Handelsmarkten
    Amerikaanse Dollar basis  (15,7)%  (18,3)%  114,3%    73,1%  


   (1) Prijzen zijn inclusief toeslagen in verband met brandstof en andere
     prijsverhogingen. Het totale volume aan verkoop omvat alle soorten 
     bananen zoals Chiquita to Go, Chiquita minis, organische bananen en 
     kookbananen.
   (2) De kernmarkten in Europa omvatten de 27 lidstaten van de Europese 
     Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
   (3) Prijzen op basis van de Amerikaanse Dollar zijn exclusief de 
     resultaten van hedging.
   (4) Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio 
     waar verkopen meestal in Amerikaanse dollars in rekening gebracht 
     worden.
  
  
          FRESH EXPRESS VERKOOP SALADES MET MEERWAARDE 
            NETTO-OPBRENGSTEN PER VERPAKKING EN VOLUME
        PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)

                  2009 vs. 2008
                (Niet gecontroleerd)

            Prijzen(1)      Volume(2)
            ---------       --------
            Kw2     JTOH    Kw2     JTOH
  Regio        --     ---    --     ---
                       
  Noord-Amerika    (1%)    0%     2%     1%


   (1) Prijzen zijn alleen voor Fresh Express-merkproducten en inclusief 
     brandstof- en regelgevingtoeslagen. Inclusief het Verdelli-merk en
     andere producten die afgestoten zijn omdat ze niet genoeg
     winst opleverden, prijzen in salades met toegevoegde waarde daalde 
     met 1 procent tijdens het tweede kwartaal en waren hetzelfde als in 
     dezelfde periode in het jaar ervoor.
   (2) Volume is alleen voor Fresh Express-merkproducten. Inclusief
     het Verdelli-merk en andere producten die afgestoten zijn
     omdat ze niet genoeg winst genereerde, volume in salades
     met toegevoegde waarde was 2 procent minder in het tweede kwartaal 
     en 4 procent minder dan in dezelfde periode in het jaar ervoor.


  
  Bijlage E: 

                EUROPEESE VALUTA
         WIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                2009 vs. 2008
            (Niet gecontroleerd -in miljoenen)

                       Kw2   JTOH
                       --   ---
  Invloed valuta (Euro/Dollar)
     Opbrengsten            $(42)  $(80)
     Plaatselijke kosten         12    22
     Hedging(1)              4    15
     Vertaling balans(2)         0    (2)
                        -    --

  Netto impact Europese valuta      $(26)  $(45)
                       ====   ====

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

   (1) Hedgingkosten in het tweede kwartaal van 2009 bedroegen $2 miljoen 
     ten opzichte van $6 miljoen in het tweede kwartaal van 2008. Winst 
     door Hedging voor het jaar 2009 tot op heden bedraagt $4 miljoen 
     vergeleken met kosten van $11 miljoen voor dezelfde periode in het 
     jaar 2008.
   (2) Vertaling van de balans voor het tweede kwartaal in 2009 bedroeg een 
     verlies van minder dan $1 miljoen ten opzichte van nul in het tweede 
     kwartaal van 2008. Vertaling van balans voor 2009 tot op heden is 
     een verlies van $1 miljoen ten opzichte van een winst van $1 miljoen 
     voor dezelfde periode in 2008.
  
  Bijlage F:
             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            SCHULDENOVERZICHT - TWEEDE KWARTAAL 2009
             (Niet gecontroleerd -in miljoenen)

                  FSP APB       Betalingen,   
             31 maart  14-1        andere    30 juni
               2009  Groei Toevoegingen verminderingen 2009
               ---- --------- --------- ----------  ----

  Moederbedrijf
  7-1/2% Senior Notes    $195   $-    $-    $-     $195
  8-7/8% Senior Notes    188    -     -     -     188
  4,25% Converteerbare 
  Senior Notes        122    2     -     -     124

  Dochterondernemingen
  Termijnleningen      190    -     -    (3)     188
  Revolverende krediet
   faciliteiten        38    -     -    (38)      -
  Andere            0    -     -    (0)      0
                 -   ---    ---     -      -

  Totale schuld       $734   $2    $-   $(41)    $695
               ====   ==    ==   ====     ====

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.
  

  Bijlage F (vervolg):

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         SCHULDENOVERDICHT - JAAR TOT OP HEDEN 2009 EN
       IMPACT VAN NIEUWE BOEKDHOUDIGE NORMEN OP CONVERTEERBARE NOTES
             (Niet gecontroleerd -in miljoenen)

            FSP APB    
      	   14-1       
      Zoals   korting    
      eerder   $5 miljoen Aange-  FSP APB     Betalingen,
      gerapport. Netto voor past   14-1      Andere
      31 dec   groei   31 dec groei  Toevoe- Verminde- 30 juni
       2008   voor 2008 2008       gingen ringen   2009
      -------- ---------- ------- ------- ------ -------- --------

  Moeder-
  bedrijf
  7-1/2%
  Senior
  Notes   $195    $-    $195   $-   $-    $-    $195
  8-7/8%
  Senior
  Notes   188    -    188    -    -    -    188
  4.25%
  Converteerbare
  Senior
  Notes   200    (80)   120    3    -    -    124

  Dochterondernemingen
  Termijn
  leningen  193     -    193    -    -    (6)    188
  Ondergeschikte
  Krediet-
  faciliteiten  -    -    -    (38)   38   (38)     -
  Andere     1    -    1     -    -   (0)     0
        -----   -----   -----  -----  -----  -----  -----
  Totaal
   Schuld   $777   $(80)   $697   $3   $38   $(43)  $695
        =====   =====   =====  =====  =====  =====  =====

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

Zoals eerder gemeld, heeft het bedrijf op 1 januari 2009 FASB Staff Position ("FSP") Nr. APB 14-1, "Administreren voor converteerbare schuldinstrumenten die bij convertering afbetaald kunnen worden in contanten (inclusief gedeeltelijke afbetalingen in contanten)" aangenomen, welke een verandering met terugwerkende vereist in de boekhoudmethode voor het totale hoofdbedrag van 4,25% converteerbare Senior Notes van US$ 200 miljoen, betaalbaar in 2016 ("Converteerbare Notes") uitgegeven in februari 2008. De nieuwe FSP vereist het bedrijf zowel het aandelenkapitaal als onderdelen van schuld van de converteerbare nnotes afzonderlijk te administreren. Het aandelenonderdeel van US$ 85 miljoen (en daarmee verbonden schuldkorting) vertegenwoordigt de rechten voor het omzetten van schuld in kapitaal van de investeerders en werd berekend als de huidige waarde van de laagste 4,25% rentecoupon betaalbaar onder de converteerbare notes vergeleken met de geschatte 12,50 procent rente die het bedrijf zou moeten betalen ten tijde van de uitgifte voor schuldinstrument zonder een conversie in kapitaal. Het gerapporteerde bedrag van het schuldonderdeel, met een waarde van US$ 115 miljoen ten tijde van de uitgifte stijgt sneller tijdens de duur van de converteerbare notes naarmate de schuldkorting geamortiseerd wordt door extra niet-contante rentelasten om een totale effectieve rente van 12,50 procent te weerspiegelen.

  
  Samenvatting van de verantwoording van de converteerbare note

              Verwacht
              31 dec, 30 juni, 31 dec,  30 juni,
               2009   2009   2008   2008 
              -------- -------- -------- --------
  Hoofdschuld-
  bedrag          $200   $200    $200   $200
  Niet geamortiseerde 
   Korting         (73)   (76)    (80)   (83)
              ------- -------  -------  -------
  Netto lopende 
  schuldbedrag       $127   $124    $120   $117
              ======= =======  =======  =======
  Conversiepunt opgenomen
  als kapitaal        $85   $85    $85    $85


              Verwacht
              VJ 2009 VJ 2008  Kw2 2009  Kw2 2008
              ------- -------  -------  -------
  4,25% coupon 
  rentelasten        $8    $8     $2    $2
  Amortisatie van
  korting op
  rentelast          7    5     2     1
              ------- -------  -------  -------
    Totale 
    rentelasten      $15   $13     $4    $4
              ======= =======  =======  =======


  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

BRON Chiquita Brands International, Inc.