Chiquita rondt eerste stappen voorgestelde herfinanciering af

05 Feb, 2008, 15:12 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 5 /PRNewswire/ --

- Toestemming voor amendering contract voor preferente obligaties van 7-1/2% met vervaljaar 2014

- Ondertekening verbintenis met Rabobank voor herfinanciering van preferente gewaarborgde kredietvoorziening

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag bekendgemaakt dat op 4 februari 2008 om 17.00u. plaatselijke tijd (New York City) het benodigde aantal instemmingen was ontvangen van de houders van haar preferente obligaties van 7-1/2% met vervaljaar 2014 ("Obligaties") om de bepalingen in het contract voor de Obligaties met betrekking tot het vermogen tot het verkrijgen van bepaalde retentierechten te amenderen, zoals in detail beschreven in de verzoek om instemming d.d. 28 januari 2008 (het "Instemmingsverzoek"). Het instemmingsverzoek werd uitgevaardigd in het kader van een voorgestelde herfinanciering van de preferentie kredietvoorziening van het bedrijf die bedoeld is om de rente-uitgaven te verlagen, de looptijden te verlengen en extra flexibiliteit in de overeenkomst in te bouwen. Intrekking van de instemming is niet meer toegestaan, met uitzondering van hetgeen is bepaald in het Instemmingsverzoek.

Het instemmingsverzoek liep af op maandag 4 februari 2008 om 17.00u. plaatselijke tijd in New York City ("Vervaltijdstip"). Het bedrijf bood een instemmingspremie van US$ 20,00 per US$ 1000,00 aan hoofdsom in Obligaties aan voor alle op vrijdag 25 januari 2008 geregistreerde houders die voor het Vervaltijdstip een geldige instemming zouden verlenen (en niet zouden intrekken). Aan de verplichting van het bedrijf tot betaling van de instemmingspremie zijn voorwaarden verbonden, zoals de afronding uiterlijk 15 februari 2008 van een preferente niet-gewaarborgde converteerbare obligatietransactie met een bruto opbrengst van ten minste US$ 125 miljoen, en andere voorwaarden, zoals meer volledig uiteengezet in het Instemmingsverzoek.

Het bedrijf heeft tevens vandaag bekendgemaakt een volledig ondertekende verbintenis te zijn aangegaan met de New Yorkse vestiging van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen - Boerenleenbank B.A., "Rabobank Nederland," ("Rabobank") voor het herfinanciering van de bestaande doorlopende kredietvoorziening van US$ 200 miljoen en een gedeelte van de bestaande termijnlening C van US$ 326 miljoen. Conform de voorwaarden in het verbintenisdocument en afhankelijk van enkele andere voorwaarden, verbindt Rabobank zich tot het verstrekken van een preferente gewaarborgde doorlopend kredietvoorziening van US$ 200 miljoen met een looptijd van zes jaar, en een termijnkredietvoorziening van US$ 200 miljoen met een looptijd van zes jaar aan het bedrijf. De uiteindelijke omvang van de nieuwe kredietvoorzieningen kan lager uitvallen dan de beschikbaar gestelde bedragen.

De overeenkomst voor de nieuwe kredietvoorzieningen omvat twee wezenlijke financiële onderhoudsclausules, een leverage ratio van de exploitatieonderneming en een vaste coverage ratio, die beide zullen worden gesteld op een niveau dat aanzienlijke extra flexibiliteit biedt. De leverage-overeenkomst van de holding die deel uitmaakt van de bestaande preferente gewaarborgde voorziening gaat geen deel uitmaken van de nieuwe voorziening. Verstrekking van de nieuwe kredietvoorzieningen is afhankelijk van de uitgifte van preferente niet-gewaarborgde converteerbare obligaties ter waarde van in totaal US$ 150 miljoen (hoofdsom), waardoor het uitstaande bedrag in de termijnlening C zodanig zou kunnen worden verlaagd dat het resterende saldo kan worden gefinancierd door de nieuwe termijnlening, en van de vaststelling, uitvoering en realisatie van de definitieve documentatie voor de nieuwe kredietvoorzieningen, naast andere voorwaarden.

Dit persbericht is geen verzoek tot instemming met betrekking tot welke obligaties dan ook en houdt geen aanbod tot verkoop of verzoek tot biedingen tot aankoop van waardepapieren in. Voltrekking van de voorgestelde herfinanciering van het bedrijf is afhankelijk van een aantal markt- en andere omstandigheden. Het kan niet worden gegarandeerd dat amendering of herfinanciering van de kapitaalstructuur van het bedrijf kan of zal worden voltooid onder voor het bedrijf aanvaardbare voorwaarden, of überhaupt zal worden voltooid.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 4,7 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een vooraanstaande internationale handelaar en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met een toegevoegde waarde - van bananen en andere vruchten vol energie tot handige voedzame gemengde salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn erop gericht het hart van consumenten wereldwijd te veroveren door hen te helpen te genieten van gezond, vers voedsel. Het bedrijf brengt haar producten op de markt onder de vooraanstaande merknamen Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 25.000 mensen in dienst, verspreid over meer dan 70 landen wereldwijd. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.chiquita.com.

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Dit persbericht bevat bepaalde uitspraken die moeten worden gezien als uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements") in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Aan deze uitspraken zijn diverse aannamen, risico's en onzekerheden verbonden, waarop Chiquita in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen. Hiertoe behoren veranderingen in de concurrentieomstandigheden in Europa, volgend op de overgang in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden;industriële en concurrerende omstandigheden; toegang tot, en kosten van, kapitaal; ons vermogen de kostenbesparingen te bereiken en andere voordelen voorzien in de in oktober 2007 aangekondigde herstructurering; verhogingen van industriële kosten en ons vermogen die door te spelen aan de consument; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en het vertrouwen van de consument in onze producten; de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, voedselveiligheid, fluctuaties in valutakoersen, overheidsreguleringen, werkverhoudingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitkomst van nog lopende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en juridische kosten die daarmee in verband staan.

De in dit persbericht geuite verwachtingen zijn geldig op de datum waarop ze gemaakt zijn en geven geen zekerheid over toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, en het bedrijf neemt niet de verplichting op zich om dergelijke uitspraken te actualiseren. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarlijks Rapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot biedingen tot aankoop van waardepapieren, noch wordt enige verhandeling van waardepapieren toegestaan in enige staat waarin een dergelijk aanbod, dergelijke uitnodiging of dergelijke verkoop onwettig is voorafgaande aan registratie of kwalificatie in het kader van de aandelenwetten van de betreffende staat of het betreffende rechtsgebied.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.