Chiquita verstrekt voorlopige prijs- en volumegegevens voor juli en augustus 2008

17 Sep, 2008, 16:57 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, September 17 /PRNewswire/ --

- Tendens van hogere bananenprijzen zet door, prestaties in salades met toegevoegde waarde stabiel

Vandaag meldde Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) voor juli en augustus 2008 significante stijgingen in bananenprijzen in alle markten ten opzichte van het voorgaande jaar bij volumes die over het algemeen gelijk bleven. Op het gebied van de Fresh Express-salades met toegevoegde waarde meldde het bedrijf gedurende deze periode van twee maanden een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar in zowel netto opbrengst per kist als volume.

"We zijn blij dat bananenprijzen gunstig blijven terwijl we onze prijsmaatregelen handhaven om tegenwicht te bieden aan de hogere industriekosten," zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Volumes bleven over het geheel nagenoeg gelijk, wat een weerspiegeling is van de zich doorzettende voorraadbeperkingen in de gehele sector in grote delen van Latijns Amerika, waardoor de kosten voor de bevoorrading van kwaliteitsfruit sterk zijn toegenomen."

  
  Bananensegment
       Procentuele verandering t.o.v. voorgaande jaar (1)
          juli-augustus 2008 vs. juli-augustus 2007

                               % van totaal 
               Prijsstelling  Volume(2)   verkocht volume
                                     
  Noord-Amerika          +33 %     +2 %      45 %
                                     
  Europese kernmarkten (3)   
   Op basis van US$ (4)     +18 %     (5%)      33 %       
   Op basis van lokale valuta   +4 %              
                                     
  Azië-Oceanië en het      
   Midden-Oosten (5)       +12 %    +17 %      18 %         
                                     
  Handelsmarkten (6)       +41 %    (15%)       4 %


  1 Deze cijfers zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten.
  2 Het totaal van verkochte volumes omvat alle bananensoorten zoals
    Chiquita to Go, Chiquita minis, biologische bananen en kookbananen.
  3 De Europese "kernmarkten" van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland
  4 In de prijzen op basis van de Amerikaanse dollar is de invloed van
    hedging niet opgenomen.
  5 In deze regio opereert het bedrijf voornamelijk door middel van joint
    ventures.
  6 De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese landen en
    landen in het Middellandse Zeegebied die niet tot de Europese Unie
    behoren.

Bananenprijzen in Noord-Amerika stegen met 33 procent, inclusief heffingen. Het volume van bananen die in deze regio werden verkocht, steeg met 2 procent. De groei in volumes was laag door volumebeperkingen in de gehele sector, waardoor de kosten voor de bevoorrading van kwaliteitsfruit sterk zijn toegenomen.

In de Europese kernmarkten van het bedrijf stegen bananenprijzen ten opzichte van het voorgaande jaar met 4 procent op basis van lokale valuta en 18 procent op basis van de Amerikaanse dollar. Het verkochte volume in de Europese kernmarkten daalde in deze periode met 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, wat werd veroorzaakt door een beperkte beschikbaarheid van volumes in de gehele sector, de annulering van enkele laag geprijsde contracten die niet langer winstgevend waren in een milieu van stijgende kosten en de doorgezette strategie van het bedrijf om zich te richten op de beste kwaliteit van zijn product en zich te onderscheiden door prijs in plaats van zich op het marktaandeel te richten.

In Azië-Oceanië en het Midden-Oosten stegen prijzen ten opzichte van het voorgaande jaar met 12 procent op basis van de Amerikaanse dollar, terwijl in deze regio het verkochte volume met 17 procent steeg, wat veroorzaakt werd door verbeterde weersomstandigheden en oogstopbrengsten in de Filippijnen.

In de handelsmarkten van het bedrijf, die voornamelijk bestaan uit Europese landen en landen in het Middellandse Zeegebied die niet tot de Europese Unie behoren, stegen prijzen ten opzichte van het voorgaande jaar met 41 procent. Het volume van het bedrijf in deze regio daalde met 15 procent, waarin voorraadtekorten in de gehele sector is terug te zien.

  
  Segment salades en gezonde snacks

       Procentuele verandering t.o.v. voorgaande jaar (1)
          juli-augustus 2008 vs. juli-augustus 2007

  SALADES MET TOEGEVOEGDE WAARDE
  IN DE DETAILHANDEL       Netto opbrengst per kist (2)   Volume

  Noord-Amerika               +5 %           +1 %

  1 Deze cijfers zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten.
  2 Netto opbrengst per kist omvat brandstofheffingen.

In de salades met toegevoegde waarde in de detailhandel steeg de netto opbrengst per kist in deze periode met 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl het volume met 1 procent toenam.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van circa US$ 4 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klare gemengde salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn erop gericht consumenten over de hele wereld voor zich te winnen door hen te laten genieten van gezonde, verse voeding. Het bedrijf verkoopt producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 23.000 mensen in dienst in meer dan 70 landen wereldwijd. Ga voor meer informatie naar onze website op www.chiquita.com.

Vooruitziende verklaringen

Dit persbericht omvat bepaalde vooruitziende verklaringen overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder de gebruikelijke risico's ervaren door wereldwijde voedselbedrijven, zoals voedselveiligheid, grondstoffen- en andere productieprijzen, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, omstandigheden in de sector, concurrentieklimaat, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme, wijzigingen in het concurrentieklimaat door de overgang naar een beleid van uitsluitend invoerrechten in de Europese Unie, buitengewone weersomstandigheden, toegang tot en de kosten van financiering, het vermogen van het bedrijf om de kostenbesparingen en andere verwachte voordelen van de herstructurering van 2007 te verwezenlijken, terugroepingen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op het vertrouwen van industrie en consument in het bedrijf, en het resultaat van hangende schadeclaims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is, met de ermee gepaard gaande honoraria en gemaakte andere kosten.

Vooruitziende verklaringen in dit persbericht gelden op de datum van publicatie en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de vooruitziende verklaringen. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op Form 10-K, de kwartaalverslagen op Form 10-Q en de actuele verslagen op Form 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.