Chiquita voltooit verkoop van Atlanta AG aan UNIVEG

20 Aug, 2008, 04:47 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 20 /PRNewswire/ --

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakt vandaag bekend de eerder aangekondigde verkoop van het Duitse distributiebedrijf Atlanta AG, een volle dochteronderneming, aan UNIVEG Fruit and Vegetables BV voor een netto opbrengst van ongeveer 65 miljoen euro oftewel 92 miljoen Amerikaanse dollar, inclusief het werkkapitaal en de netto schuldcorrectie te hebben voltooid. De partijen zijn ook voor een langere termijn een strategische overeenkomst aangegaan, waarbij Atlanta Chiquita's voorkeursleverancier in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken blijft voor diensten voor het rijpen van bananen en distributie. Het bedrijf blijft voorzien dat de verkoop en de daarmee samenhangende overeenkomst voor de lange termijn voor het rijpen en de distributie van bananen zal resulteren in winst en in een eenmalig belastingvoordeel. De netto opbrengst wordt naar verwachting voornamelijk gebruikt voor schuldvermindering, en de verkoop en het daarmee samenhangend gebruik van de opbrengst draagt naar verwachting bij aan toekomstige resultaten.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer 4 miljard dollar is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klare gemengde salades. Het bedrijf verkoopt producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 23.000 mensen in dienst in meer dan 70 landen wereldwijd. Ga voor meer informatie naar onze website op www.chiquita.com

Op de toekomst gerichte uitspraken

Dit persbericht bevat enige vooruitziende uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn afhankelijk van een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: kostenstijgingen en het vermogen om deze door te berekenen aan klanten; veranderingen in de concurrentie volgend op de overschakeling in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; uitzonderlijke weersomstandigheden; industriële en concurrerende omstandigheden; beschikbaarheid en kosten van financiering; het vermogen om kostenbesparingen en andere voordelen door te voeren zoals beraamd op basis van de reorganisatie die in oktober 2007 is aangekondigd; terugroeping van producten en andere zaken die het vertrouwen van de markt en de consument in de producten van Chiquita mogelijk schaden; de gebruikelijke risico's verbonden aan internationale voedselbedrijven zoals de invloed van product- en grondstofprijzen, voedselveiligheid, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitslag van lopende vorderingen en staatsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische kosten en andere kosten die hiermee te maken hebben.

De vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de vooruitziende uitspraken. Chiquita is niet verplicht deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de recente rapport op formulier 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.