Cijfers 2010: Oikocredit scherpt financieel en sociaal rendement aan in 2010

02 Maa, 2011, 09:10 GMT Van Oikocredit

AMERSFOORT, Nederland, March 2, 2011 /PRNewswire/ -- In 2010 gingen zorgen en successen in de ontwikkelingsfinanciering hand in hand. Voor Oikocredit, een van de grootste particuliere financiers van de microfinancieringssector ter wereld, was dit een jaar van stabiele sociale en financiële prestaties en verdere vernieuwingen op het terrein van socialeprestatiemanagement.

In het 35e jaar van haar bestaan groeiden de totale activa van Oikocredit met 19%, tot EUR 640 miljoen aan het einde van het jaar. Daarnaast nam de portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering - het geld in het veld - toe met 22%, tot EUR 481 miljoen, tegen EUR 394 miljoen in het jaar daarvoor.

Oikocredits partners - coöperaties, microfinancieringsinstellingen en kleine tot middelgrote bedrijven - bereikten vorig jaar samen meer dan 20 miljoen mensen. Voor arme mensen komt zo de toegang tot eerlijke financiële dienstverlening en markten een stapje dichterbij.

De steun voor ontwikkelingsfinanciering door investeerders groeide in 2010 eveneens, met een kapitaalinstroom van ruim EUR 64 miljoen. Oikocredits nettoresultaat bedroeg in 2010 EUR 16,1 miljoen, waarvan wordt voorgesteld om EUR 8,7 miljoen (2% van het ledenkapitaal) als dividend aan de leden uit te betalen. Het restant zal worden aangewend voor capaciteitsopbouw en toevoegingen aan de reserves.

Een scherpere focus

De successen van 2010 gingen gepaard met kritiek op de microfinancieringssector. De groeiende sector heeft belanghebbenden aangetrokken met uiteenlopende motieven. Meldingen van corrupte inningspraktijken bij microfinancieringsinstellingen (MFI's) en een te grote schuldenlast voor klanten hebben voor Oikocredit het belang van de juiste selectie van partners nog eens benadrukt. Het steunen en aanmoedigen van die partners om de sociale omstandigheden van arme mensen te verbeteren en due diligence blijven vooropstaan in de missie van Oikocredit. Op lokaal niveau hebben alle regionale kantoren deskundigen op het gebied van socialeprestatiemanagement aangesteld om projectpartners te helpen met de ontwikkeling en het beheer van sociale prestaties.

Intern heeft Oikocredit aangegeven meer te verwachten van projectpartners. Zo hield Oikocredit een pleidooi voor het navolgen van de regels ter bescherming van klanten (Client Protection Principles), om ervoor te zorgen dat microfinancieringsklanten eerlijk worden behandeld. Deze regels zijn opgenomen in de beoordelingscriteria voor nieuwe partners en nieuwe contracten en geven Oikocredit de zekerheid dat partners zich aan hun sociale missie houden.

Oikocredit is van plan om de portefeuille dit jaar verder uit te breiden, met speciale aandacht voor projecten in Afrikaanse landen en met de nadruk op de rol van landbouwbedrijven in ontwikkeling. Oikocredit werkt er hard aan om toonaangevend te blijven op het gebied van socialeprestatiemanagement en blijft ijveren voor meer transparantie in de sector, producten op maat aan te bieden en bescherming van de eindklanten.

Oikocredit is een financiële instelling op coöperatieve grondslag die leningen verstrekt aan of kapitaal investeert in microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fairtradeorganisaties en kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in ontwikkelingslanden. Oikocredit biedt investeerders dubbel rendement: financieel en sociaal. Naast een bescheiden financieel rendement, biedt Oikocredit haar investeerders de zekerheid dat hun geld wordt gebruikt om armoede te bestrijden, eerlijke handel te bevorderen en de natuurlijke bronnen van onze planeet te respecteren.

BRON Oikocredit