Cijfers 2011: Oikocredit sterk door diversiteit

13 Maa, 2012, 11:00 GMT Van Oikocredit

AMERSFOORT, Nederland, March 13, 2012 /PRNewswire/ --

Oikocredit kan opnieuw terugkijken op een jaar met solide opbrengsten voor haar investeerders en partners. Hieruit blijkt de kracht van een gevarieerde portefeuille.

2011 was een goed jaar voor Oikocredit - wereldwijd een van de grootste private financiers van de microfinancieringssector. Het kapitaal dat uitstaat bij partners, de ontwikkelingsportefeuille, steeg met 8% van € 481 miljoen in 2010 tot € 520 miljoen in 2011. Via 896 partners verschafte Oikocredit met haar financiering meer dan 26 miljoen mensen toegang tot eerlijke financiering, economische mogelijkheden en sociale ontwikkeling.

Met een netto kapitaalinstroom van € 40 miljoen toonden Oikocredit-investeerders hun betrokkenheid bij ontwikkelingsfinanciering. In totaal kwamen er 2.000 nieuwe investeerders bij, waarmee het aantal investeers wereldwijd toenam tot 45.000. Investeerders zullen meedelen in Oikocredit's nettoresultaat van € 15,9 miljoen, waarvan wordt voorgesteld € 9,7 miljoen (2% van het ledenkapitaal) als dividend uit te keren.

Door gevarieerde investeringen in landbouw, handel en microfinanciering, wist Oikocredit, ondanks uitdagingen in de microfinancieringssector in de Indiase staat Andhra Pradesh, een sterke totale portefeuille te behouden.

Welzijn van klanten staat voorop

Oikocredit streeft ernaar positieve verandering te brengen in het leven van arme ondernemers. Het welzijn van de klanten blijft een prioriteit. In 2011 steunde Oikocredit ook 100 capaciteitsopbouwprojecten om partners in staat te stellen hun activiteiten en missie te versterken. Voortbouwend op het succes van vorig jaar, zal Oikocredit bijna € 500.000 van haar netto resultaat uit 2011 aanwenden om partners verder te ondersteunen met capaciteitsopbouw.

Groei in Afrika

In 2011 won Oikocredit terrein als investeerder in Afrika. Oikocredits Afrikaanse portefeuille lag duidelijk boven het sectorgemiddelde van 5% voor sociale investeerders (Symbiotics 2011 MIV Survey Report): 15% van onze portefeuille - € 75 miljoen - werd geïnvesteerd in 17 Afrikaanse landen. Oikocredit ging 50 partnerschappen aan met Afrikaanse organisaties en stelde medewerkers aan in haar kantoren in Nigeria en Mozambique. In Rwanda werden werkzaamheden gestart en in 2012 is Oikocredit van plan marktstudies uit te voeren in Kameroen en Malawi.

Vooruitblik 2012

In het komende jaar zal Oikocredit nauw blijven samenwerken met haar partners om positieve sociale verandering en toegang tot financiële producten en diensten mogelijk te maken. Naast verdere uitbreiding in Afrika, streeft Oikocredit ernaar haar aandelenportefeuille en de financiering van landbouwprojecten te vergroten.


**************************************************************************

Oikocredit is een financiële instelling op coöperatieve grondslag die leningen verstrekt aan of kapitaal investeert in microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fairtradeorganisaties en kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in ontwikkelingslanden.Oikocredit biedt investeerders dubbel rendement:financieel en sociaal.Naast een bescheiden financieel rendement, biedt Oikocredit haar investeerders de zekerheid dat hun geld wordt gebruikt om armoede te bestrijden, eerlijke handel te bevorderen en de natuurlijke bronnen van onze planeet te respecteren.

BRON Oikocredit