CNH meldt nettowinst van US$ 147 miljoen over tweede kwartaal van 2006, US$ 33 miljoen meer dan over het tweede kwartaal van 2005

26 Jul, 2006, 12:40 BST Van CNH Global N.V.

LAKE FOREST, Illinois, July 26 /PRNewswire/ --

  
  - Sterke vraag in detailhandel voor CNH-producten zet zich voort

  - De brutowinst van Machinebedrijf stijgt met 2,7 procent

  - Aanzienlijke afname van netto schuld van Machinebedrijf

  - Verwachtingen voor heel 2006 onveranderd, met een verwachte verwaterde
   winst per aandeel van US$ 1,30 tot US$ 1,40 vóór reorganisatie

CNH Global N.V. (NYSE: CNH) heeft vandaag een nettowinst gemeld van US$ 147 miljoen over het tweede kwartaal van 2006, een stijging van 29% in vergelijking met de nettowinst van US$ 114 miljoen over het tweede kwartaal van 2005. De resultaten omvatten de reorganisatiekosten, na aftrek van belastingen, van US$ 7 miljoen in het tweede kwartaal van 2006, en US$ 4 miljoen in het tweede kwartaal van 2005. In het tweede kwartaal bedroeg de verwaterde winst per aandeel US$ 0,62 vergeleken met US$ 0,49 per aandeel in 2005. De verwaterde winst per aandeel over het tweede kwartaal, voor reorganisatie en na aftrek van belastingen, bedroeg US$ 0,65 per aandeel, vergeleken met US$ 0,50 per aandeel in 2005.

"CNH's hernieuwde focus op klanten en dealers leidt in toenemende mate tot betere resultaten," zei Harold Boyanovsky, president en chief executive officer van CNH. "De verbeterde brutowinstmarge van Machinebedrijf zette zich voort in het tweede kwartaal en steeg 2,7 procentpunten in vergelijking met vorig jaar. We zijn goed op weg om onze doelstellingen voor dit jaar te halen."

  
  Hoogtepunten voor het kwartaal waren als volgt:
  -- Case IH en New Holland, CNH's merknamen voor landbouwmachines,
    introduceerden dit kwartaal vijf nieuwe producten, en Case en New
    Holland Construction, de merknamen voor bouwmachines, introduceerden
    zes nieuwe producten.

  -- Prijzen lagen hoger dan alle economische en valutagerelateerde
    kostenstijgingen, wat resulteerde in weer een kwartaal met een
    positief netto herstel voor zowel de bedrijven voor landbouw- als de
    bedrijven voor constructiemachines. De prijzen waren het sterkst in de
    Amerika's. 

  -- Efficiënte productie genereerde extra marginale verbeteringen door
    lagere productiekosten.

  -- Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling stegen met 25% ten opzichte van
    dezelfde periode in 2005 en weerspiegelen CNH's investeringen in
    productinnovatie en kwaliteit.

  -- Machinebedrijf verlaagde op 30 juni 2006 de netto schuld in dit
    kwartaal met US$ 484 miljoen tot US$ 137 miljoen. Positieve cashflow
    voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten, waaronder een verlaging van
    US$ 157 miljoen aan bedrijfskapitaal, was de belangrijkste bijdrager
    aan de verbeteringen.

  -- Het logo van Case IH werd prominent getoond op de neus van de winnende
    Ferrari op de Indianapolis Formula One Grand Prix en op de Grand Prix
    of Canada in Montreal, tot groot genoegen van dealers en klanten van
    Case IH over de hele wereld.

MACHINEBEDRIJF - Financiële resultaten over het tweede kwartaal

De netto-omzet van Machinebedrijf, bestaande uit CNH's bedrijven voor landbouw- en constructiemachines, bedroeg voor 2006 US$ 3,5 miljard, vergeleken met US$ 3,4 miljard voor dezelfde periode in 2005. Door de nettowinst uit valutaschommelingen is de netto-omzet toegenomen met 2% ten opzichte van het voorgaande jaar.

  
  Netto-omzet landbouwmachines
  -- Netto-omzet landbouwmachines bedroeg US$ 2,3 miljard, een daling van
    1% ten opzichte van het voorgaande jaar en een daling van 2% wanneer
    valutaschommelingen niet worden meegerekend.

  -- De omzet in Latijns-Amerika was, valutaschommelingen niet meegerekend,
    gestegen met 16%, in de Rest-van-de-wereld met 8% en in West-Europa
    met 2%. De omzet in Noord-Amerika was, valutaschommelingen niet
    meegerekend, gedaald met 9%, mede doordat het bedrijf het
    bedrijfskapitaal verlaagde door een onderproductie van 15% van
    belangrijke landbouwproducten voor de detailhandel om de voorraden
    terug te brengen vanwege een afnemende industriële markt.

  -- Case IH introduceerde de nieuwe JX95 Straddle, een kleine tractor, in
    Noord-Amerika, de Patriot 350-200 cv sproeimachine en de 2399 Extreme
    combine in Latijns-Amerika.

  -- New Holland won de prestigieuze National Agri Marketing Association
    "Best of NAMA" prijs voor zijn merkcampagne. In Noord-Amerika
    introduceerde New Holland twee nieuwe modellen van Class II Boomer(TM)
    compacte tractoren (max. 40 pk), twee veldsproeimachines en een nieuwe
    pneumatische schoffelmachine.

  -- Het totale aantal verkochte eenheden van CNH's tractoren en combines
    voor de agrarische sector is ten opzichte van vorig jaar gestegen met
    ongeveer 7%. De wereldwijde productie van tractoren en combines voor
    de agrarische sector lag ongeveer 4% lager dan de verkoop in de
    detailhandel,in overeenstemming met het normale seizoenpatroon van het
    bedrijf en de voorraden van de dealers tijdens het verkoopseizoen in
    het voorjaar.

  Netto-omzet constructiemachines
  -- De netto-omzet van constructiemachines bedroeg ongeveer US$ 1,2
    miljard, een stijging van 12% in vergelijking met de omzet van
    ongeveer US$ 1,1 miljard vorig jaar, en een stijging van 11% wanneer
    valutaschommelingen niet worden meegerekend.

  -- De omzet in Latijns-Amerika, valutaschommelingen niet meegerekend,
    steeg met 51% en in de Rest-van-de-Wereld met 17%. De omzet steeg met
    11% in West-Europa en met 4% in Noord-Amerika.

  -- Case Construction Equipment introduceerde in Noord-Amerika twee nieuwe
    modellen van de compacte rupslader, kleinere machines die de in 2005
    op de markt gebrachte productgroep vervolledigen. In de tweede helft
    zullen een nieuwe graafmachine in overeenstemming met Tier 3, twee
    wielladers, drie bulldozers en twee nieuwe trucks met opleggers hun
    debuut maken. Gedurende het kwartaal heeft Case in Europa de CX700
    hydraulische graafmachine, een directe reactie op het verzoek van
    klanten voor een zeer productieve machine voor zwaar gebruik die te
    plaatsen is tussen de bestaande CX460 en CX800 modellen, op de markt
    gebracht.

  -- In de tweede helft van 2006 zullen besturingsmogelijkheden beschikbaar
    zijn op de schrankladers en de compacte rupslader van New Holland
    Construction, en zullen er binnenkort drie nieuwe laders op de markt
    komen.

  -- Terwijl het totale aantal verkochte eenheden van CNH's belangrijkste
    constructiemachines met ongeveer 8% is gestegen ten opzichte van vorig
    jaar, was de wereldwijde productie in wezen gelijk aan 2005.

Brutomarge

De brutomarge van Machinebedrijf (bestaande uit netto-omzet van materieel min de kosten van de verkochte goederen) voor landbouw- en constructiemachines bedroeg US$ 686 miljoen, een stijging van 20% ten opzichte van de US$ 574 miljoen vorig jaar. De brutomarge, uitgedrukt als percentage van de netto-omzet, bedroeg 19.6% en steeg met 2,7 procentpunten ten opzichte van 2005.

  
  -- De brutomarge van landbouwmachines steeg in dollars en als percentage
    van de netto-omzet ten opzichte van vorig jaar. De verbetering werd
    verklaard door het positieve prijsherstel en de efficiëntere
    productie, die de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten om het aantal
    dealers en de voorraden van het bedrijf te reduceren meer dan
    compenseerden.

  -- De brutomarge van constructiemachines steeg ook in dollars en als
    percentage van de netto-omzet. Het positieve prijsherstel, een beter
    volume en mix, en een efficiëntere productie droegen bij aan de
    verbeteringen.

Industriële bedrijfsmarge

De industriële bedrijfsmarge van Machinebedrijf (bestaande uit netto-omzet van materieel min de kosten van de verkochte goederen, verkoopkosten, algemene en administratiekosten (SG&A) en onderzoeks- en ontwikkelingskosten (R&D)) bedroeg US$ 324 miljoen, oftewel 9,3% van de netto-omzet, een stijging van 31% vergeleken met de US$ 248 miljoen, oftwel 7,3% van de netto-omzet, in 2005. De verbetering werd gedreven door de hogere brutomarge, zoals hierboven vermeld. De toegenomen investeringen in SG&A en R&D om de productinnovatie te versterken en de kwaliteit van de producten te verbeteren waren deels compenserende factoren.

Gecorrigeerde winst vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen op activa (EBITDA)

Gecorrigeerd EBITDA voor Machinebedrijf (bestaande uit nettowinst min netto rentekosten, voorzieningen voor inkomstenbelasting (heffing), afschrijvingen en amortisatie, en reorganisatie) bedroeg US$ 329 miljoen, oftewel 9,4% van de netto-omzet, een stijging van 20% vergeleken met US$ 274 miljoen, oftewel 8,1% van de netto-omzet, in 2005. De rentedekking op basis van de afgelopen 12 maanden (bestaande uit gecorrigeerd EBITDA voor de afgelopen 12 maanden gedeeld door de netto rentekosten voor de afgelopen 12 maanden) bedroeg 4,3 keer voor de periode eindigend op 30 juni 2006, dit in vergelijking met 3,1 keer voor dezelfde periode eindigend op 30 juni 2005.

FINANCIËLE DIENSTVERLENING - Financiële resultaten over het tweede kwartaal

Financiële Dienstverlening meldde een nettowinst van US$ 49 miljoen, een stijging van 11% vergeleken met US$ 44 miljoen vorig jaar, en weerspiegelt de gevolgen van een hogere balans van uitstaande vorderingen onder management. Financiële Dienstverlening meldde hogere verliezen op uitstaande vorderingen dan in 2005, voornamelijk in verband met de te ontvangen posten betreffende landbouwmachines in Brazilië.

Financiële resultaten van CNH: cumulatieve cijfers van begin 2006 tot heden

De nettowinst van CNH over de eerste zes maanden bedroeg US$ 190 miljoen, een stijging van 47% vergeleken met US$ 129 miljoen in 2005. De resultaten zijn inclusief de reorganisatiekosten van US$ 10 miljoen, na aftrek belastingen, in 2006, en US$ 8 miljoen in 2005. De verwaterde winst per aandeel voor het eerste half jaar steeg met 47% naar US$ 0,81, dit in vergelijking met US$ 0,55 per aandeel in 2005. De verwaterde winst per aandeel, vóór reorganisatie en na aftrek belastingen, bedroeg US$ 0,85, dit in vergelijking met US$ 0,58 per aandeel in 2005.

Financiële resultaten MACHINEBEDRIJF: cumulatieve cijfers van begin 2006 tot heden

Netto-omzet van Machinebedrijf, bestaande uit CNH's bedrijven voor landbouw- en constructiemachines, bedroeg US$ 6,4 miljard, vergeleken met US$ 6,2 miljard in 2005. Door de nettowinst uit valutaschommelingen is de netto-omzet met 4% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gecorrigeerd EBITDA voor Machinebedrijf bedroeg US$ 486 miljoen, of 7,5% van de netto-omzet, een stijging van 20% vergeleken met US$ 404 miljoen, of 6,5% van de netto-omzet, in 2005.

Financiële resultaten FINANCIËLE DIENSTVERLENING: cumulatieve cijfers van begin 2006 tot heden

Financiële Dienstverlening meldde een nettowinst van US$ 101 miljoen over de eerste helft van 2006, een stijging van 9% vergeleken met US$ 93 miljoen vorig jaar, en weerspiegelt de gevolgen van een hogere balans van uitstaande vorderingen onder management. Financiële Dienstverlening meldde hogere verliezen op uitstaande vorderingen dan in 2005, voornamelijk in verband met de te ontvangen posten betreffende landbouwmachines in Brazilië.

NETTOSCHULD EN OPERATIONELE CASHFLOW

De nettoschuld van Machinebedrijf (bestaande uit totale schuld min kas en andere beschikbare gelden, deposito's in kasbeheerfondsen van goedgekeurde aangesloten genootschappen en intersegment te innen wissels) bedroeg op 30 juni 2006 US$ 137 miljoen, dit in vergelijking met US$ 719 miljoen op 31 december 2005 en US$ 824 miljoen op 30 juni 2005. Nettoschuld ten opzichte van nettokapitalisatie bedroeg op 30 juni 2006 2,5%, gedaald van 12,5% op 31 december 2005. Per 30 juni 2006 had CNH 235,7 miljoen aan gewone aandelen uitstaan.

In dit kwartaal daalde de nettoschuld voornamelijk doordat bedrijfsactiviteiten US$ 582 miljoen aan kasgeld hebben gegenereerd, waaronder een positieve nettowinst en een gereduceerd bedrijfskapitaal. Door het netto verlies uit valutaschommelingen daalde het bedrijfskapitaal (bestaande uit te ontvangen posten en te innen wissels, met uitzondering van intersegment te innen wissels, plus voorraden min te betalen posten) dit kwartaal met ongeveer US$ 157 miljoen. Rekeninghoudend met de valutakoersen, bedroeg het bedrijfskapitaal op 30 juni 2006 US$ 2,1 miljard en was in wezen onveranderd ten opzichte van 31 december 2005 maar met meer dan US$ 300 miljoen gedaald ten opzichte van 30 juni 2005.

Op 20 juni bood CNH's volle dochteronderneming Case New Holland, Inc. aan zijn onlangs uitgegeven 7,125% obligaties met een looptijd tot 2014 om te ruilen voor 7,125% obligaties met een looptijd tot 2014 die geregistreerd staan onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. Het ruilaanbod, aanvankelijk met een vervaldatum op 21 juli 2006, werd verlengd tot 26 juli 2006. Alle originele obligaties die niet zijn ingeschreven op de vervaldatum van het ruilaanbod, zullen ongeregistreerd blijven en onderworpen zijn aan de voorwaarden van de 144A-markt.

De nettoschuld van Financiële Dienstverlening steeg met ongeveer US$ 973 miljoen tot US$ 5,0 miljard op 30 juni 2006 ten opzichte van 31 maart 2006, en weerspiegelt de voornamelijk in Noord-Amerika toegenomen debiteurenportefeuille.

VERWACHTINGEN VOOR DE MARKT VAN LANDBOUWMACHINES VOOR HEEL 2006

CNH verwacht dat het wereldwijde aantal verkochte tractoren voor de agrarische sector 5 tot 10% hoger zal zijn dan in 2005, aangedreven door een verwachte stijging van 20 tot 25% in de Rest-van-de-Wereld. Het aantal verkochte tractoren van max. 40 pk zal in Noord-Amerika naar verwachting hetzelfde blijven. Het aantal verkochte tractoren met meer dan 40 pk zal in Noord-Amerika naar verwachting ook hetzelfde blijven of enigszins stijgen ten opzichte van 2005, maar het aantal verkochte tractoren van 40 tot 100 pk zal enigszins hoger liggen en het aantal tractoren van meer dan 100 pk zal enigszins dalen. De markten voor tractoren voor de agrarische sector in West-Europa en in Latijns-Amerika zouden zelfs met zo'n 5% kunnen dalen.

Het wereldwijde aantal verkochte combines zou met 5 tot 10% kunnen dalen. Het aantal verkochte combines op de markten in Noord-Amerika, West-Europa en de Rest-van-de-Wereld zou met 5% kunnen dalen. Het aantal verkochte eenheden in Latijns-Amerika zal naar verwachting met 35 tot 40% dalen.

VERWACHTINGEN VOOR DE MARKT VAN CONSTRUCTIEMACHINES VOOR HEEL 2006

CNH verwacht dat het wereldwijde aantal verkochte constructiemachines hoger zal zijn dan in 2005. Het wereldwijde aantal verkochte zware constructiemachines zal naar verwachting met 10% stijgen, geleid door stijgingen van 10% in Noord-Amerika en van 10 tot 15% in de Rest-van-de-Wereld. Het aantal verkochte eenheden in West-Europa en in Latijns-Amerika zou wel eens met 5% kunnen toenemen ten opzichte van 2005.

Het wereldwijde aantal verkochte lichte constructiemachines zou met 5 tot 10% kunnen stijgen, waarbij West-Europa met 5 tot 10% en Latijns-Amerika en de markten in de Rest-van-de-Wereld met 10 tot 15% zouden kunnen toenemen. In Noord-Amerika zal het aantal verkochte eenheden naar verwachting met 5% stijgen ten opzichte van heel 2005.

VERWACHTINGEN VAN CNH VOOR HEEL 2006

CNH verwacht dat de netto-omzet van machines tussen de 2 tot 5% zal stijgen. De voortdurende initiatieven bij Machinebedrijf om de prijsstelling en de marges te verbeteren zullen leiden tot betere resultaten. De winst bij Financiële Dienstverlening zal naar verwachting enigszins stijgen. De resultaten van de joint ventures van CNH zullen naar verwachting beter zijn dan in 2005. Het voordeel van deze verbetering bij Machinebedrijf zal deels gecompenseerd worden door een gestegen effectief belastingpercentage van CNH, zoals eerder vermeld.

CNH verwacht dat in 2006 de verwaterde winst per aandeel, vóór reorganisatie en na aftrek van belastingen, tussen de US$ 1,30 en US$ 1,40 zal liggen. Dit in vergelijking met US$ 0,95 per aandeel in 2005.

De reorganisatiekosten voor het hele jaar, na aftrek van belastingen, zullen naar verwachting iets hoger zijn dan in 2005, aangezien CNH rekening houdt met de balans van de kosten gerelateerd aan de geplande rationalisatie van de productie in Europa.

De eerder door het bedrijf aangekondigde bijdrage van US$ 120 miljoen aan zijn Amerikaanse pensioenregeling op basis van verleende aanspraken werd in april 2006 betaald. Na het overwegen van deze bijdrage verwacht Machinebedrijf nu dat het iets eenvoudiger zal zijn kasmiddelen te genereren uit de verlagingen van het bedrijfskapitaal gedurende het jaar en dat de nettoschuld met ongeveer US$ 400 miljoen zal afnemen ten opzichte van het niveau aan het einde van 2005.

Het bestuur van CNH zal later vandaag een teleconferentie organiseren om de resultaten over het tweede kwartaal te bespreken. De webcast van de teleconferentie zal omstreeks 8.30 uur U.S. Central Time; 9:30 a.m. U.S. Eastern Time aanvangen. U kunt de teleconferentie beluisteren via de sectie investeringsinformatie op de website van het bedrijf op http://www.cnh.com en deze zal worden uitgezonden door CCBN.

CNH Case New Holland, een meerderheidsdochteronderneming van Fiat S.p.A. (FIA.MI;NYSE: FIA), is een wereldleider in landbouw- en constructiemachines. Met de steun van meer dan 11.000 dealers in 160 landen combineert CNH de kennis en het erfgoed van de merken Case en New Holland met de kracht en de middelen van haar wereldwijde commerciële, industriële, productondersteunende en financiële organisaties. De aandelen van CNH Global N.V. zijn genoteerd aan de beurs van New York (NYSE: CNH). Voor meer informatie over CNH en de producten van Case en New Holland kunt u terecht op http://www.cnh.com.

Op de toekomst gerichte verklaringen. In dit persbericht staan op de toekomst gerichte verklaringen in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht anders dan verklaringen met betrekking tot historische feiten, waaronder verklaringen in relatie tot onze sterke punten ten opzichte van de concurrentie, bedrijfsstrategie, toekomstige financiële positie, budgetten, toekomstige kosten en plannen, en beleidsdoelstellingen, zijn op de toekomst gerichte verklaringen. In deze verklaringen wordt gebruik gemaakt van terminologie zoals "kan," "zal," "verwacht,", "zou", "van plan zijn," "schat," "mag," "hoopt," "gelooft," "verwachtingen," "voortdurend," "blijven," "op weg," "doel," of soortgelijke terminologie.

Onze verwachtingen zijn overwegend gebaseerd op onze interpretatie van wat we als belangrijkste economische vooronderstellingen beschouwen en brengen risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen bijdragen dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen. Oogsten en prijzen op de goederenmarkt worden sterk beïnvloed door het weer en kunnen enorm fluctueren. De aanvang van woningbouwprojecten en andere constructieactiviteiten zijn gevoelig voor ontwikkelingen met betrekking tot de rentevoet en overheidsuitgaven. Andere belangrijke factoren zijn de algemene economische omstandigheden en de kapitaalmarkt, de cyclische aard van onze bedrijfstak, kooppatronen en voorkeuren van klanten, schommelingen betreffende buitenlandse wisselkoersen, onze dekking tegen prijsrisico's, onze toegang en de toegang van onze klanten tot krediet, acties door instellingen die onze kredietwaardigheid beoordelen en door activa gedekte effecten en de kredietwaardigheid van Fiat S.p.A., risico's gerelateerd aan onze relatie met Fiat S.p.A., politieke onzekerheden en burgerlijke onrust of oorlogen in de verscheidene gebieden over de hele wereld, prijsstelling, productinnovaties en andere acties ondernomen door concurrenten, verstoringen van de productiecapaciteit, overmatige voorraadniveaus, de gevolgen van veranderingen in wetten en regelgeving (waaronder overheidsubsidies en internationale handelsreglementen), technologische moeilijkheden, resultaten van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, veranderingen in milieuwetten, werknemer- en arbeidsrelaties, kosten van pensioenen en gezondheidszorg, relaties met en de financiële draagkracht van dealers, de kosten en beschikbaarheid van onderdelen van onze leveranciers, kosten en beschikbaarheid van grondstoffen, energiekosten, waarde van onroerende goederen, dierenziekten, schadelijke dieren en planten voor de oogst, opbrengst van de oogst, overheidsprogramma's voor boerenbedrijven en consumentenvertrouwen, aanvang van woningbouwprojecten en constructieactiviteiten, bezwaren ten aanzien van gemodificeerde organismen en de kosten van brandstoffen en kunstmest. Daarnaast zijn onze prestaties ten aanzien van de verwachte voordelen van onze initiatieven om de winst te verbeteren afhankelijk van, onder andere, volumes in de bedrijfstak en ons vermogen om onze bedrijven efficiënter te maken en onze merkstrategie uit te voeren. Meer informatie in verband met de factoren die de verwachte resultaten aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden is opgenomen in ons 20-F formulier voor het jaar eindigend op 31 december 2005.

We kunnen niet garanderen dat de verwachtingen weergegeven in onze op de toekomst gerichte verklaringen correct zullen zijn. Onze werkelijke resultaten zouden aanzienlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten in deze op de toekomst gerichte verklaringen. Bij al onze geschreven en mondelinge op de toekomst gerichte verklaringen moet u rekening houden met de door ons vermelde factoren die ertoe zouden kunnen bijdragen dat onze werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen ten opzichte van onze verwachtingen. We voelen ons niet verplicht de op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken of te herzien.

  
  (Alle valuta in Amerikaanse dollars)  

                CNH Global N.V. 
    Schattingen van verkochte eenheden in de wereldwijde detailhandel (1) 
 
               Wereldwijd  N-A.   W-E.   L-A.   RvdW 
               '06 B(W) '06 B(W) '06 B(W) '06 B(W) '06 B(W) 
 
  Herziene schatting van verkochte eenheden in de bedrijfstak over het
  eerste kwartaal van 2006 ten opzichte van de werkelijke cijfers over 
  eerste kwartaal van 2005 
  Landbouwmachines: 
  Tractoren voor agrarische sector: 
   - max. 40 pk        n/a    6%    n/a    n/a    n/a 
   - meer dan 40 pk      n/a    4%    n/a    n/a    n/a 
  Totaal aantal tractoren   21%    5%    2%    (7)%   50% 
  Combines          (9)%    9%    (8)%   (37)%   13% 
  Totaal aantal tractoren 
   en combines        20%    5%    2%    (11)%   49% 
   
  Constructiemachines: 
  Lichte constructiemachines: 
  Tractorlaadschoppen &    5%    (1)%   (15)%    21%   23% 
   lepelschoppen
  Schrankladers        6%    2%    3%    67%   23% 
  Overige lichte machines   22%    48%    14%    78%   19% 
  Totaal lichte machines   15%    15%    10%    33%   20% 
  Totaal zware machines    20%    25%    4%    28%   25% 
  Totaal lichte & zware 
   machines          17%    18%    8%    31%   23% 
 
  Voorlopige schatting van verkochte eenheden in de bedrijfstak ten 
  opzichte van de werkelijke cijfers over tweede kwartaal van 2005 
  Landbouwmachines: 
  Tractoren voor agrarische sector: 
   - max. 40 pk        n/a    (2)%   n/a    n/a   n/a 
   - meer dan 40 pk      n/a    (3)%   n/a    n/a   n/a 
  Totaal aantal tractoren   10%    (3)%   (3)%    (7)%   37% 
  Combines          (3)%    (2)%   (2)%   (46)%   8% 
  Totaal tractoren en 
   combines          10%    (3)%   (3)%    (9)%   36% 
   
  Constructiemachines: 
  Lichte constructiemachines: 
  Tractorlaadschoppen & 
   lepelschoppen       (2)%   (16)%  (15)%    43%   17% 
  Schrankladers        (5)%   (10)%   3%     5%   10% 
  Overige lichte machines   15%    23%    9%    23%   18% 
  Totaal lichte machines    6%    (1)%   6%    31%   16% 
  Totaal zware machines    6%    (1)%   4%     6%   13% 
  Totaal lichte & zware 
   machines          6%    (1)%   5%    17%   14% 
 
  Verwachte verkoop van eenheden in de bedrijfstak in de tweede helft van 
  2006 ten opzichte van de werkelijke cijfers over tweede kwartaal van 2005 
  
  Landbouwmachines:       
  Tractoren voor agrarische  0-5%   0-5%   (0-5)%   0-5%  5-10% 
   sector
  Combines         (10-15)%  (5-10)%  (0-5)%   ~(35)% (20-25)% 
   
  Constructiemachines:       
  Totaal lichte machines    ~5%   0-5%   5-10%   (0-5)%  5-10% 
  Totaal zware machines   5-10%  10-15%    ~5%   ~(10)%  5-10% 
 
  Verwachte verkoop van eenheden in de bedrijfstak voor heel 2006 ten 
  opzichte van de werkelijke cijfers over heel 2005  
  
  Landbouwmachines:       
  Tractoren voor agrarische  5-10%   FLAT   (0-5)%   (0-5)% 20-25%
   sector 
  Combines         (5-10)%  (0-5)%  (0-5)%  (35-40)%  (0-5)% 
   
  Constructiemachines:       
  Totaal lichte machines   5-10%   0-5%   5-10%   10-15%  10-15% 
  Totaal zware machines    ~10%   ~10%   0-5%    0-5%  10-15% 
 
  (1) Met uitzondering van India 
 
 
                 CNH GLOBAL N.V. 
           GECONSOLIDEERDE GESELECTEERDE FINANCIËLE GEGEVENS 
      (in miljoenen, met uitzondering van de gegevens m.b.t. aandelen) 
                  (niet-geaudit) 
   
                       30 juni    31 december 
                        2006       2005 
   
  BALANS
   
  Totale activa               $18.777      $17.318 
  Schulden op korte termijn          1.638      $1.522 
  Schulden op lange termijn, 
  waaronder binnenkort te vervallen schulden $5.163      $4.765 
  Totale schulden              $13.441      $12.266 
  Eigen vermogen               $5.336      $5.052 
 
 
                      Drie maanden    Zes maanden
                      eindigend op    eindigend op
                      30 juni      30 juni 
                     2006   2005   2006   2005 
  WINST- EN VERLIESREKENING 
   
  Inkomsten: 
   Netto-omzet            $3.497  $3.394  $6.447  $6.217 
   Financierings- en rentebaten 
    en overig              207   177    418    357 
     Totaal            $3.704  $3.571  $6.865  $6.574 
  Nettowinst              $147   $114   $190   $129 
  Per aandeel: 
   Winst per aandeel         $0,62  $0,58   $1,00   $0,64 
   Verwaterde winst per aandeel    $0,62  $0,49   $0,81   $0,55 
   Dividend per aandeel        $0,25  $0,25   $0,25   $0,25 
 
 
  CASHFLOW OVERZICHT 
   
  Netto contant uit bedrijfsactiviteiten          $206   $(120) 
  Netto contant uit investeringen             (556)   (78) 
  Netto contant uit financieringsactiviteiten        161    107 
  Overig, netto                       38     3 
  Toename (afname) van contanten en gelijken        (151)   (88) 
  Contanten en gelijken, begin van periode        1.245    931 
  Contanten en gelijken, einde van periode        $1.094   $843 

Opmerking:

Voor de complete set van geconsolideerde financiële overzichten van CNH kunt u terecht op http://www.cnh.com .

Website: http://www.cnh.com

BRON CNH Global N.V.