Compendeon BV lanceert Pensioencoöperatie u.a.

15 Nov, 2006, 10:59 GMT Van Compendeon BV

BUNNIK, Nederland, November 15 /PRNewswire/ -- Uit verschillende onderzoeken blijkt dat pensioenfondsen op zoek zijn naar managementondersteuning, kennisdeling en schaalvoordelen. Dit alles met als uitgangspunt het behoud van het pensioenfonds. Deze zoektocht levert voor alsnog meer hoofdbrekens dan antwoorden op.

Compendeon heeft woensdag tijdens de workshop "De toekomst van het pensioenfonds" 'de Pensioencoöperatie' gelanceerd.

De Pensioencoöperatie u.a. is een coöperatief samenwerkingsverband van verschillende pensioenfondsen. Door de coöperatieve structuur geeft 'de Pensioencoöperatie' antwoord op onder andere bovengenoemde vraagstukken en wat het allerbelangrijkste is: het pensioenfonds behoudt zijn eigen identiteit.

De diensten die geboden worden door de 'Pensioencoöperatie' zijn onder andere:

  
  - Pension Fund Governance diensten gericht op het verbeteren
   van de kwaliteit van het pensioenfonds;
  - Verbetering van kwaliteit van uitvoering en creëren van
   schaalgrootte daar waar mogelijk en gewenst;
  - Periodiek klankbord overleg met het bestuur van het deelnemende
   pensioenfonds;
  - Bewaken van de pensioenregeling;
  - Monitoren van het belegde vermogen door middel van
   managerselectie-, asset allocatie- en risicomanagement modellen.

De kracht van de coöperatie zit in de samenwerking van pensioenfondsen met als doelstelling kennis en economische voordelen te halen ten behoeve van de leden met behoud van eigen identiteit.

Over Compendeon

Compendeon ontwikkelt strategieën en beleid voor pensioenfondsen en andere institutionele marktpartijen (banken, verzekeraars, vermogensbeheerders). Samen met de opdrachtgever bepaalt Compendeon de marsroute, met als resultaat een onafhankelijk advies en indien nodig een implementatietraject. De advisering gaat verder dan het schrijven van adviesrapporten, maar omvat tevens een concrete ondersteuning bij de uitvoering van de adviezen. Vanuit de integrale benadering kan dit doorvertaald worden naar de volgende activiteiten tevens onze beide primaire business lijnen:

  
  - Strategisch management;
  - Pensioenmanagement;
  - Management van beleggingen.

Voor meer informatie zie ook: www.compendeon.com of www.pensioencooperatie.nl

BRON Compendeon BV