Conferentie toont spectaculaire groei zonne-energie

08 Dec, 2009, 07:30 GMT Van SolarPlaza

ROTTERDAM, Nederland, December 8 /PRNewswire/ --

- Lokale initiatieven centraal op 22 april tijdens 'The Solar Future' in Utrecht

Door lokale initiatieven van gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties en ondernemers en door de wereldwijd dalende prijzen van zonnepanelen zal het gebruik van zonne-energie in Nederland in 2010 meer stijgen dan in de afgelopen vijf jaar bij elkaar. Dat voorspelt het bedrijf Solarplaza dat op 22 april 2010 een zonne-energie conferentie in Utrecht organiseert over alle lokale en internationale ontwikkelingen.

De afgelopen tien jaar werd in Nederland voor 50 Megawatt elektrisch vermogen aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dit jaar komt daar zo'n 10 Megawatt bij. Daarin blijft Nederland sterk achter bij Duitsland, dat het vermogen van zonne-energie dit jaar met meer dan 3000 Megawatt ziet groeien. Dat komt vooral door een populaire subsidieregeling voor particulieren en bedrijven. Vanaf volgend jaar zal de markt in Nederland ook weer fors toenemen. In Heerhugowaard is de Stad van de Zon (4 Megawatt) verrezen, Amsterdam wil met een eigen duurzaam energiebedrijf 10 miljoen vierkante meter aan zonnepanelen installeren en de provincie Friesland wil voor 50 Megawatt aan zonne-energie realiseren. Gezamenlijk overstijgen deze ambities de landelijke doelstelling van het kabinet om volgend jaar de bouw van 25 Megawatt aan zonne-energie systemen te ondersteunen.

Tijdens de conferentie zullen meer dan 20 experts, prominenten en politici spreken en debatteren over de importantie van zonne-energie voor Nederland en zullen diverse lokale initiatieven gepresenteerd en besproken worden. Het programma eindigt met een debat tussen alle experts, deelnemers en vertegenwoordigers van politieke partijen. Dit jaar trok een zelfde conferentie in Rotterdam 250 deelnemers.

Volgens SolarPlaza gaan de ontwikkelingen op de internationale markt steeds sneller. Eind 2008 stortte de Spaanse markt - die toen bijna de helft van hele wereldmarkt besloeg - in elkaar door het stopzetten van de subsidieregeling. ,,Daardoor en door de crisis daalden de prijzen van zonnepanelen en komt met name in Zuid-Europese landen het moment dichterbij dat stroom van je eigen zonnepanelen op het dak goedkoper is dan stroom uit het net," vertelt Edwin Koot, CEO van SolarPlaza. In Nederland zal dat volgens hem rond 2015 het geval kunnen zijn. In dat jaar is de huidige marktomvang verveelvoudigd. ,,In 2015 zal wereldwijd bijna honderd miljard dollar omgaan in de productie en installatie van zonnestroom-systemen," aldus Koot.

Dan zal ook de noodzaak van subsidies afnemen omdat zonne-energie rendabel wordt in tal van toepassingen en markten. In Europa hebben bijna alle landen een actief beleid met vergoedingen voor geproduceerde zonnestroom. De introductie van elektrische auto's en aanscherping van klimaatdoelstellingen maken zonne-energie nog aantrekkelijker.

De conferentie belicht de industriële kansen in en voor Nederland, de mogelijkheden en praktijkervaringen in de Nederlandse markt en de lokale initiatieven en is bedoeld als platform voor ondernemers, investeerders, overheden en andere belangstellenden.

SolarPlaza heeft al vijftien jaar ervaring in de internationale markt voor zonne-energie, organiseert conferenties, handelsreizen en excursies naar fabrieken, brengt vraag en aanbod op de wereldmarkt samen en geeft adviezen en informatie.

Meer informatie: http://www.thesolarfuture.nl

BRON SolarPlaza