ContourGlobal tekent overeenkomst met de Republiek van Rwanda om methaangasproject Kivumeer te ontwikkelen

04 Maa, 2009, 01:54 GMT Van ContourGlobal

NEW YORK, March 4 /PRNewswire/ --

- Investering van US$ 325 miljoen is de grootste in de geschiedenis van Rwanda en zal 100 MW extra elektriciteit opleveren

ContourGlobal heeft gisteren bekendgemaakt dat zijn dochteronderneming ContourGlobal Kivuwatt Ltd een overeenkomst heeft getekend met de Republiek van Rwanda om een geïntegreerde faciliteit voor gaswinning en de opwekking van elektriciteit te ontwikkelen. De installatie zal 100 MW aan elektriciteit opwekken uit een met aardgas gestookte centrale voor Rwanda en de Oost-Afrikaanse regio.

Het Kivuwatt-project van US$ 325 miljoen van ContourGlobal zal de eerste grootschalige faciliteit zijn die methaan gaat onttrekken uit de diepte van het Kivumeer, een diep meer gelegen op de grens van Rwanda en de Democratische Republiek Kongo. het Kivumeer bezit een unieke energiebron: methaangas opgelost diep in het water van het meer. Dit gas kan gewonnen worden om elektriciteit op te wekken. Het winnen van het gas neemt ook een aanzienlijk deel van de milieugevaren weg die verbonden zijn aan het natuurlijk ontsnappen van de gassen in het meer en levert een milieuvriendelijke en duurzame bron voor het opwekken van elektriciteit.

ContourGlobal zal een op een platform gebaseerd gaswinningsysteem ontwikkelen, bouwen en exploiteren dat voor de kust van Rwanda verankerd zal worden en methaangas zal winnen vanuit een diepte van 350 meter. Het gas zal verwerkt en vervoerd worden via een pijpleiding naar de elektriciteitscentrale van ContourGlobal die gebouwd wordt in Kibuye, Rwanda. De elektriciteitscentrale is het eerste onafhankelijke elektriciteitsproject dat in Rwanda ontwikkeld wordt en zal de hoeveelheid elektriciteit die in het land opgewekt wordt meer dan verdubbelen. Daarnaast zal de elektriciteit opgewekt door het project ook beschikbaar gesteld worden voor gebruik in de omliggende Oost-Afrikaanse landen Uganda, de Democratische Republiek Kongo en Burundi.

ContourGlobal is al twee jaar bezig het project te ontwerpen en te ontwikkelen en heeft uitgebreid de bodem in kaart gebracht en monsters van methaangas genomen in de onderste lagen van het meer. Het project zal in twee fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste fase van 25 MW in 2010 opgestart zal worden en de tweede fase van 75 MW in 2012.

De elektriciteit opgewekt door het project zal het Oost-Afrikaanse land helpen een groot gebrek aan elektriciteit aan te vullen. Dit tekort heeft de economische groei van het land gehinderd en heeft geleid tot ontbossing in de streek rond het Kivumeer, doordat de inwoners geen alternatief hadden voor het gebruik van hout als brandstof. Het project ligt in een streek waar wanhopig gezocht wordt naar goedkopere en meer betrouwbare bronnen voor elektriciteit.

Het onderdeel van het project voor de opwekking van elektriciteit zal aangedreven worden door Wartsila motoren die op aardgas draaien. ContourGlobal Kivuwatt Ltd heeft een concessie en een overeenkomst met een looptijd van 25 jaar voor het kopen van elektriciteit opgewekt door de centrale en zal die gedurende die tijd verkopen aan Electrogaz, het elektriciteitsbedrijf van Rwanda.

Joseph Brandt, voorzitter en algemeen directeur van ContourGlobal, verklaarde: "Wij zijn vereerd dat de regering van Rwanda ons de ontwikkeling van deze unieke hulpbron heeft toevertrouwd. Het gas van het Kivumeer biedt een schone bron voor de opwekking van elektriciteit voor een streek die lijdt onder enorme tekorten aan betrouwbare en betaalbare elektriciteit. Gebruik van het in het meer opgeslagen gas zal ook helpen het gevaar van een niet te beheersen uitstoot van het gas van het meer te verminderen. Ons Kivuwatt-project zal goedkope elektriciteit opwekken voor gebruik in Rwanda en de omliggende regio's en zal de regering van Rwanda in staat stellen miljoenen van zijn burgers van betaalbare elektriciteit te voorzien."

Craig Huff, Co-Chief Executive van de Reservoir Capital Group en voorzitter van ContourGlobal, zei: "De komende tien jaren zullen een snelle ontwikkeling zien van het potentieel voor het opwekken van elektriciteit in Afrika en wij zijn blij dat wij die inspanning kunnen leiden met dit vernieuwende project. ContourGlobal heeft een aanzienlijke hoeveelheid veelbelovende moderne activiteiten in Afrika in voorbereiding en we blijven de regio een aantrekkelijke plaats voor investering vinden. De regering van Rwanda is een uitstekende ontwikkelingspartner en wij danken hen voor hun steun. Het regeringsbeleid heeft een zeer aantrekkelijk klimaat voor internationale investeerders geschapen."

Dr. Albert Butare, de staatssecretaris belast met Energie en Water in het Ministerie van Infrastructuur van de Republiek van Rwanda, verklaarde: "De onderhandelingen met ContourGlobal gedurende de afgelopen 17 maanden hebben duidelijk zeer vruchtbare resultaten opgeleverd. De regering van Rwanda heeft met succes de eerste centrale van 4 MW kunnen openen in november 2008 en deze levert nu elektriciteit aan het nationale elektriciteitsnet. Maar het tekenen van de overeenkomsten met ContourGlobal voor het 100 MW-methaangas-naar-elektriciteit project betekent een zeer grote en belangrijke nieuwe stap op weg naar betrouwbare levering van elektriciteit aan Rwanda. Voldoende elektriciteit zal de basisvereiste zijn voor het voldoen aan het doel van de regering om toegang tot elektriciteit voor de bevolking en industrieën in het land te verbeteren en dit project is daarom bijzonder belangrijk voor ons. Dit is het eerste project van zijn soort wat betreft de omvang van de samenwerking met privé-investeerders in de energie-industrie en wij zien uit naar de invoering ervan."

ContourGlobal ontwikkelt en exploiteert elektrische en gecombineerde verwarmings- en elektriciteitsbedrijven overal in de wereld voor zowel regeringen als internationale bedrijven. Het bedrijf richt zich op snelgroeiende, minderbediende markten en vernieuwende segmenten binnen ontwikkelde markten - zoals duurzame energie en warmtekrachtkoppeling. Het bedrijf bestaat uit elf takken die werken en bouwen op vier continenten met ongeveer 1000 MW opwekkingscapaciteit en een actieve portefeuille van op stapel staande nieuw ontwikkelde bedrijven met in totaal 10.000 MW.

In Afrika bouwt ContourGlobal op het ogenblik projecten voor de opwekking van elektriciteit in drie landen: Togo, Nigeria en Rwanda. Het bedrijf is ook actief andere projecten aan het ontwikkelen in Afrika ten zuiden van de Sahara.

De Reservoir Capital Group is een privé-investeringsbedrijf met ongeveer US$ 4 miljard in beheer en is de controlerende aandeelhouder van ContourGlobal.

Naast ContourGlobal en de regering van Rwanda omvatten adviseurs en deelnemers aan het Kivuwatt Project: Wartsila (leverancier van centrales voor het opwekken van elektriciteit), Antares Offshore (adviseur gaswinning), Norton Rose (advocaat voor ContourGlobal Kivuwatt Ltd), en de rechtsinstantie van de regering van Rwanda, Hogan & Hartson and Kelley, Drye and Warren.

Bezoek ContourGlobal op het web op www.contourglobal.com

BRON ContourGlobal