ConvaTec Healthcare maakt emissie van senior gewaarborgde obligaties & senior obligaties bekend

07 Dec, 2010, 16:01 GMT Van ConvaTec Healthcare

SKILLMAN, New Jersey, December 7, 2010 /PRNewswire/ --

ConvaTec Healthcare, een toonaangevende ontwikkelaar, producent en leverancier van innovatieve medische technologieën voor de gemeenschap en gezondheidszorg, maakt vandaag een emissie bekend van $1.870.000.000 (equivalent) aan senior gewaarborgde obligaties en senior obligaties. Dit in het kader van een herfinanciering van zijn schulden onder de bestaande senior gewaarborgde en mezzanine-leningen en in combinatie met nieuwe senior gewaarborgde kredietfaciliteiten. De emissie van de nieuwe obligaties zal niet worden geregistreerd volgens de Securities Act of volgens enige andere wetgeving op staatseffecten en de nieuwe obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten vanwege de zero-registratie, zonder een toepasselijke vrijstelling hiervoor volgens de Securities Act van 1933, inclusief wijzigingen en toepasselijke wetgeving op staatseffecten.

Over ConvaTec

ConvaTec is een vooraanstaand ontwikkelaar en leverancier van innovatieve medische technologieën. Via de vier belangrijke divisies - Ostomy Care, Wound Therapeutics, Continence and Critical Care en Infusion Devices - ondersteunen de producten van ConvaTec professionals in de gezondheidszorg, van het ziekenhuis tot de gezondheidszorg voor de gemeenschap. Vanuit het operationele hoofdkantoor in Skillman, New Jersey, doet het bedrijf zaken in meer dan 100 landen en bedient het de consument en de professional in de gezondheidszorg op zes continenten. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.convatec.com.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn vooruitziende uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle uitspraken, anders dan historische feiten, zijn vooruitziende verklaringen. Dit zijn verklaringen waarin vaak, maar niet altijd, woorden worden gebruikt zoals 'streven', 'voorzien', 'geloven', 'blijven', 'zou(den) kunnen', 'schatten', 'verwachten', 'prognose', 'leidraad', 'van plan zijn', 'misschien doen', 'plannen', 'mogelijk', 'voorspellen', 'naar verwachting', 'zouden', en 'zullen', of de ontkennende vorm van deze en andere gelijksoortige woorden. Andere van dit soort woorden kunnen uit de context worden gehaald. Deze uitspraken betreffen een aantal risico's en onzekerheden. Alle in dit bericht en toekomstige berichten gedane vooruitziende uitspraken vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en feitelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de gemaakte vooruitziende verklaringen, omdat deze afhankelijk zijn van verschillende factoren die te maken hebben met onze strategie, onze vooruitzichten, en onze groeiplannen, inclusief onze operationele en financiële doelstellingen, de verwachte groei van de markt waarin we actief zijn, de concurrerende omgeving waarin we actief zijn, de algemene economische vooruitzichten, en met name met de economische omstandigheden op de Europese en de Amerikaanse markt, de groei in de vraag naar onze producten, een verbeterde penetratie van onze producten in de respectievelijk markten, vergoedingen voor onze producten, of vergelijkbare maatregelen, en met onze uitbreidingsplannen, inclusief de geplande uitbreiding en groei in de opkomende markt, ons vermogen om de benodigde reglementaire goedkeuring te krijgen en gewenste vergoedingen voor onze nieuw ontwikkelde producten en technologieën, en ons vermogen om aantrekkelijke nieuwe productontwerpen en technologieën te introduceren op de markt. Alle vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en het risico dat de feitelijke resultaten afwijken van de verwachtingen in dit persbericht zal met het verstrijken van de tijd toenemen. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om vooruitziende verklaringen aan te passen aan nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, of anderszins.

Deze bekendmaking wordt gedistribueerd aan en is alleen bedoeld voor (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken die te maken hebben met investeringen binnen Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") en (iii) instanties met een hoge netto waarde, en andere personen aan wie onderhavig bericht wettig mag worden gecommuniceerd volgens Artikel 49(2) (a)-(d) van de Order (gezamenlijk aangeduid als "relevante partijen"). Alle investeringsactiviteiten waarnaar dit bericht verwijst, zijn alleen beschikbaar voor en worden alleen aangegaan met de relevante partijen. Iedereen die geen relevante partij is dient niet te handelen naar of te vertrouwen op dit document en de inhoud ervan.

In het kader van de emissie van obligaties, mag de stabilisatiemanager deze over-toewijzen of een transactie bewerkstelligen met het oog op het ondersteunen van de marktprijs van de obligaties, in beide gevallen op een niveau hoger dan dat anderszins van toepassing mocht zijn. Er is echter geen garantie dat zo'n stabilisatiemanager (of personen die uit naam van een stabilatiemanager handelen) dergelijke stabiliserende acties zullen ondernemen. Stabiliserende acties kunnen gestart worden op of na de datum waarop de uiteindelijke emissievoorwaarden passend bekend worden gemaakt en, indien gestart, kunnen op ieder moment beëindigd worden, maar mogen niet later beëindigd worden dan 30 kalenderdagen na uitgifte van de obligaties of 60 kalenderdagen na de datum van de toewijzing van de obligaties, en daar de eerste datum van.

Dit document is een advertentie voor de van toepassing zijnde maatregelen volgens de Richtlijn 2003/71/EC.

Deze bekendmaking is geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot koop van de nieuwe obligaties in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, zo'n uitnodiging, of verkoop, onwettig zou zijn.

    
    Contacten voor de media

    Nimisha Savani
    +1-908-904-2522
    Nimisha.savani@convatec.com

BRON ConvaTec Healthcare