ConvaTec Healthcare maakt plannen bekend om gedekte termijnleningen te herfinancieren

04 Maa, 2011, 14:54 GMT Van ConvaTec

SKILLMAN, New Jersey, March 4, 2011 /PRNewswire/ --

ConvaTec Healthcare, een toonaangevende ontwikkelaar, producent en leverancier van innovatieve medische technologieën voor de maatschappelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg, maakt vandaag bekend gezien de gunstige factoren in de kredietmarkt de mogelijkheid te onderzoeken om (een gedeelte van) zijn senior gedekte termijnleningen die oorspronkelijk op 22 december 2010 werden aangegaan te herfinancieren.

Met de eindejaarsaudit in gang verwacht ConvaTec dat het aangepaste EBITDA voor het jaar eindigend op 31 december 2010 binnen de marge valt van 425-435 miljoen dollar, alhoewel deze verwachting is gebaseerd op een aantal aannames en schattingen. Het management van ConvaTec waarschuwt ervoor dat bovenstaande informatie niet is gecontroleerd door de onafhankelijke accountants van het bedrijf en daarom niet kan worden gezien als representatieve afspiegeling of voorspelling door ConvaTec of door enig ander persoon gelieerd aan het bedrijf, van de resultaten waarover verslag zal worden uitgebracht voor het jaar eindigend op 31 december 2010.

Over ConvaTec

ConvaTec is een vooraanstaand ontwikkelaar en leverancier van innovatieve medische technologieën. Via de vier belangrijke divisies - Ostomy Care, Wound Therapeutics, Continence and Critical Care en Infusion Devices - ondersteunen de producten van Convatec professionals in de gezondheidszorg, van ziekenhuiszorg tot maatschappelijke gezondheidszorg. Vanuit het operationele hoofdkantoor in Skillman, New Jersey, doet het bedrijf zaken in meer dan 100 landen en bedient het de consument en de professional in de gezondheidszorg op zes continenten. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.convatec.com.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn vooruitziende uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle uitspraken, anders dan historische feiten, zijn vooruitziende verklaringen. Dit zijn verklaringen waarin vaak, maar niet altijd, woorden worden gebruikt zoals 'streven', 'voorzien', 'geloven', 'blijven', 'zou(den) kunnen', 'schatten', 'verwachten', 'prognose', 'leidraad', 'van plan zijn', 'misschien doen', 'plannen', 'mogelijk', 'voorspellen', 'naar verwachting', 'zouden', en 'zullen', of de ontkennende vorm van deze en andere gelijksoortige woorden. Andere van dit soort woorden kunnen uit de context worden gehaald. Deze uitspraken betreffen een aantal risico's en onzekerheden. Alle in dit bericht en toekomstige berichten gedane vooruitziende uitspraken vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en feitelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de gemaakte vooruitziende verklaringen, omdat deze afhankelijk zijn van verschillende factoren die te maken hebben met onze strategie, onze vooruitzichten, en onze groeiplannen, inclusief onze operationele en financiële doelstellingen, de verwachte groei van de markt waarin we actief zijn, de concurrerende omgeving waarin we actief zijn, de algemene economische vooruitzichten, en met name met de economische omstandigheden op de Europese en de Amerikaanse markt, de groei in de vraag naar onze producten, een verbeterde penetratie van onze producten in de respectievelijk markten, vergoedingen voor onze producten, of vergelijkbare maatregelen, en met onze uitbreidingsplannen, inclusief de geplande uitbreiding en groei in de opkomende markt, ons vermogen om de benodigde reglementaire goedkeuring te krijgen en gewenste vergoedingen voor onze nieuw ontwikkelde producten en technologieën, en ons vermogen om aantrekkelijke nieuwe productontwerpen en technologieën te introduceren op de markt. Alle vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en het risico dat de feitelijke resultaten afwijken van de verwachtingen in dit persbericht zal met het verstrijken van de tijd toenemen. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om vooruitziende verklaringen aan te passen aan nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, of anderszins.

Deze bekendmaking wordt gedistribueerd aan en is alleen bedoeld voor (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken die te maken hebben met investeringen binnen Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") en (iii) instanties met een hoge netto waarde, en andere personen aan wie onderhavig bericht wettig mag worden gecommuniceerd volgens Artikel 49(2) (a)-(d) van de Order (gezamenlijk aangeduid als "relevante partijen"). Alle investeringsactiviteiten waarnaar dit bericht verwijst, zijn alleen beschikbaar voor en worden alleen aangegaan met de relevante partijen. Iedereen die geen relevante partij is dient niet te handelen naar of te vertrouwen op dit document en de inhoud ervan.

Dit document is een advertentie voor de van toepassing zijnde maatregelen volgens de Richtlijn 2003/71/EC.

Deze bekendmaking is geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot koop van de nieuwe obligaties in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, zo'n uitnodiging, of verkoop, onwettig zou zijn.

    
    Contacten voor de media

    Nimisha Savani
    +1-908-904-2522
    Nimisha.savani@convatec.com

BRON ConvaTec