Coventry First heeft aangekondigd dat het geen op een bepaalde manier gefinancierde levensverzekeringspolissen zal kopen

18 Maa, 2005, 12:33 GMT Van Coventry First

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, March 18 /PRNewswire/ -- Coventry First heeft vandaag aangekondigd dat het geen levensverzekeringspolissen zal kopen die worden gefinancierd door geldschieters die zich inlaten met één van de verdachte programma's. Coventry is verontrust over het feit dat sommige van de 'non-recourse' premium financieringsprogramma's die op de markt worden gebracht in strijd zijn met zaken betreffende de te verzekeren belangen, (woeker)rente, uitkeringen bij leven, financiering van hoge kwaliteit, teruggaven of andere wetten in relatie tot verzekeringen en consumentenbescherming.

Als schepper en leider van de secundaire markt voor levensverzekeringen wil Coventry geen polissen kopen waarin één van de volgende elementen staan:

  
  -- De geldschieter, direct of indirect, betaalt de verzekerde of
    polishouder een bedrag op het moment dat de polis wordt verstrekt om 
    de ongebruikte verzekeringscapaciteit van de verzekerde af te kopen.

  -- De geldschieter of welke willekeurige partij dan ook verkrijgt het
    eigendomsrecht op het aanvangsmoment van de polis of een willekeurig 
    deel van de overlijdensuitkering die hoger is dan het verschuldigde 
    bedrag.

  -- De geldschieter of welke willekeurige partij dan ook verhult of
    verbergt op andere wijze haar eigendomsbelang op het aanvangsmoment 
    van de levensverzekeringspolis.

  -- De polishouder betaalt de geldschieter op de vervaldag van de lening
    meer dan de hoofdsom en rente om op die manier de polis te behouden.

  -- Een voorwaarde waarin staat dat een polis op de secundaire markt
    verkocht moet worden om aan de aflossing van de lening te kunnen 
    voldoen.

  -- Een voorwaarde waarin staat dat de polishouder een eventuele winst,
    verkregen met de verkoop van een polis op de secundaire markt, met de
    geldschieter of andere betrokken partij zal delen.

'Levensverzekeringspolissen verstrekt en gefinancierd met een van deze kenmerken kunnen verzekerden en polishouders schaden, en bovendien investeerders en levensverzekeringsagenten in gevaar brengen,' zei Alex Seldin, senior vice-president en raadsman van Coventry First. 'Dergelijke programma's bederven juist het doel van levensverzekeringen en maken incorrect gebruik van een belangrijk financieel product. Gegadigden voor verzekeringen moeten zowel op medisch als financieel gebied in aanmerking komen en niet worden aangezet hun verzekeringscapaciteit met een vooruitbetaald bedrag te verkopen.'

'Er zijn legitieme 'non-recourse' premium financieringsprogramma's op de markt, waarmee consumenten de secundaire marktwaarde van hun polissen te gelde kunnen maken en deze ten voordele van zichzelf kunnen gebruiken. De financiering, in deze gevallen, wordt geboden door fatsoenlijke financiële instellingen in transacties waarbij de leners volledige controle hebben over hun eigen polissen gedurende de looptijd van de lening en op het moment dat de lening volledig is terugbetaald,' zei Alan H. Buerger, medeoprichter en CEO van Coventry First. 'We steunen de programma's waarbij mensen met een echte behoefte aan een levensverzekering in staat worden gesteld de marktwaarde van hun levensverzekering los te krijgen om de dekking te kunnen kopen die de benodigde bescherming biedt aan hun begunstigden.

Over Coventry First

Coventry First (http://www.coventryfirst.com) overbrugt verzekerings- en kapitaalmarkten om grondbrekende producten te creëren voor de financiële dienstensector. Het bedrijf is marktleider in de secundaire markt voor levensverzekeringen en doet pionierswerk in de daaruit voortvloeiende sector voor uitkeringen bij leven. Gevoed door krachtige ideeën, een diepgaande kennis van levensverzekeringen en onberispelijke standaards blijft Coventry First de markt leiden door nieuwe mogelijkheden te creëren voor consumenten en de financiële professionals die voor hen werken. Coventry First, gevestigd in Washington, PA, heeft de hoogste plaats op de ranglijst voor dienstverleners van Standard & Poor ontvangen en is daarmee het enige bedrijf op de secundaire markt met een plaatsing. Bovendien kreeg het bedrijf de 10de plaats bij de snelstgroeiende besloten genootschappen van het land toegewezen op de jaarlijkse INC 500 lijst.

      
  CONTACTPERSOON:
  Coventry First
  Kirstin Crouthamel
  +1-877-836-8300
  info@coventryfirst.com

  Website: http://www.coventryfirst.com

BRON Coventry First