Cryo-Save en Osidea maken doneren voor privaat gebruik en solidariteitsdoeleinden mogelijk

06 Feb, 2007, 06:33 GMT Van Cryo-Save AG

BRUSSELS, February 6 /PRNewswire/ -- Cryo-Save, de grootste private stamcelbank in Europa, heeft vandaag aangekondigd dat op 30 januari een overeenkomst is getekend met Osidea, een Italiaanse non-profitorganisatie, die de opslag van stamcellen van navelstrengbloed voor solidariteitsdoeleinden bevordert. Door deze wederzijdse afspraak zullen ouders in de toekomst de mogelijkheid hebben om stamcellen van navelstrengbloed te doneren voor het eigen gebruik van het kind, maar ook voor solidariteits- of publiek gebruik. De Osidea Association is toegewijd aan de publieke gezondheid en het publieke welzijn van de gehele Italiaanse gemeenschap en in het bijzonder van de regio Sardinië, die te maken heeft met een groot aantal ernstige bloedpathologieën zoals microcitemie, talassemie en leukemie.

Ouders zullen de mogelijkheid hebben om de strengbloed van hun kind te bewaren en tegelijkertijd alle relatieve data van de bloedeenheid te behouden in een officieel Register dat wordt beheerd door de Association Osidea en toegankelijk is voor alle Internationale Organisaties die op zoek zijn naar geschikte bloedeenheden voor eventuele transplantaties.

Cryo-Save werd uitgekozen en gecontacteerd door Osidea vanwege zijn professionele activiteiten en sociale verantwoordelijkheid. Cryo-Save is gespecialiseerd in de afzondering en opslag van volwassen stamcellen van navelstrengbloed. Het bedrijf is vele jaren op internationaal niveau actief en steunt op een toenemend aantal laboratoria door heel Europa. Cryo-Save voert onderzoek uit naar en studie van de hematopoietische stamcellen van de navelstrengbloedeenheden. De ervaren staf van het bedrijf is technisch en wetenschappelijk opgeleid en gebruikt geavanceerde medische apparatuur.

"Omdat Cryo-Save met meer dan 50.000 opgeslagen monsters de grootste stamcelbank is, ben ik ervan overtuigd dat een samenwerking tussen publieke/sociale instellingen en private banken essentieel is om het aantal stamcellen dat beschikbaar is voor de hele gemeenschap aanzienlijk te verhogen, zonder de publieke financiële middelen aan te spreken die toch al ontoereikend zijn. We zijn ons bewust van onze sociale verantwoordelijkheid en we staan klaar om concrete oplossingen voor zulke beperkingen te bieden," zegt Marc Waeterschoot, CEO Cryo-Save.

Cryo-Save zal de gerelateerde kosten betalen om door HLA-typisatie stamcellen te vergelijken en toekomstige ouders zullen geen financiële verplichtingen hebben bij dit bijkomende proces.

"Ik hoop dat we het belang en het bewustzijn hebben versterkt onder gezinnen over het bewaren van stamcellen van navelstrengbloed voor privaat gebruik en solidariteit, en zo de informatie ondersteunen met betrekking tot het toenemende belang van meerdere therapeutische toepassingen door deze waardevolle cellen," zegt Dr. Stefano Grossi, wetenschappelijk directeur van Cryo-Save Italië.

De nauwe samenwerking tussen Osidea en Cryo-Save kan een voorbeeld worden voor de pan-Europese aanwezigheid van Cryo-Save in 25 landen. Voor het eerst kan deze nieuwe formule van doneren voor privaat gebruik en solidariteit op een internationaal niveau worden uitgebreid. Door zulke samenwerkingen zullen toekomstige publieke stamcelbanken in staat zijn om te steunen op een substantieel grotere bewaarplaats.

Stamcellen zijn de natuurlijke reparatieset van het menselijk lichaam. De afgelopen 18 jaar zijn meer dan 7000 patiënten behandeld met stamceltransplantaties van navelstrengbloed in meer dan 150 landen. De overgrote meerderheid van deze gevallen waren allogeen (door een ander persoon gedoneerde cellen), maar vele wetenschappers en medische experts geloven dat het gebruik van autologousbehandelingen (waarbij eigen cellen van een persoon worden gebruikt) in regeneratieve geneeskunde zal toenemen.

Over Cryo-Save

Cryo-Save is de leidende private navelstrengbloedstam celbank in Europa met meer dan 50.000 opgeslagen monsters. Cryo-Save is niet betrokken bij iedere soort van vercommercialisering of manipulatie van stamcellen voor therapeutische doeleinden. Cryo-Save heeft filialen in 25 landen op drie continenten (Europa, Azië, Afrika) en heeft geavanceerde laboratoria in België, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Cryo-Save biedt werkgelegenheid aan meer dan 150 hoog gekwalificeerde mensen en is een van de oprichters van de International Tissue Engineering Research Association (Itera). Bezoek ons voor nadere informatie over Cryo-Save, zijn activiteiten en diensten op www.cryo-save.com.

Over Osidea

De Osidea Association is in 2004 gevormd. Het is een erkende non-profitorganisatie voor alle sociaal-sanitaire activiteiten die de realisering omvatten van plannen die noodzakelijk zijn, zoniet onontbeerlijk, voor het welzijn van de mensheid. Bezoek ons voor nadere informatie over Osidea, zijn activiteiten en diensten op www.osidea.org.

BRON Cryo-Save AG