De 2e Internationale Tentoonstelling en Symposium over Politie-uitrusting en Anti-terrorisme Technologie en Uitrusting (CIPATE 2007) China (Beijing) geopend van 17-19 mei 2007

13 Jun, 2006, 14:43 BST Van Vertical Expo Services Company Limited

HONG KONG, June 13 /PRNewswire/ --

Het meest gezaghebbende evenement in China voor veiligheid en Olympische Spelen 2008: De 2e Internationale Tentoonstelling en Symposium over Politie-uitrusting en Antiterrorisme Technologie en Uitrusting (CIPATE 2007) China (Beijing) wordt in Beijing gehouden van 17-19 mei 2007.

Mr. Ma Zhenchuan, directeur van het Bureau voor Stedelijke Publieke Veiligheid van Beijing zei: "Rekening houdend met het belang van de veiligheid van Beijing moet het departement voor Publieke Veiligheid van Beijing met de gemoedstoestand en sterk technische uitrusting veiligheidsactiviteiten in de hoofdstad uitvoeren. Er is een dringende behoefte aan nieuwe technische uitrusting. Ik richt me tot alle mensen die betrokken zijn bij het onderzoek naar of de productie van politie- en antiterrorisme-uitrustingen deel te nemen aan deze tentoonstelling."

Het Bureau voor Stedelijke Publieke Veiligheid van Beijing is met het oog op de sociale veiligheid en de Olympische Spelen van 2008, verantwoordelijk voor de veiligheid van dit evenement en de veiligheid in de hoofdstad. CIPATE 2007 dat het Bureau organiseert, is een exclusieve officiële tentoonstelling voor de Olympische Spelen van 2008, waaraan vertegenwoordigers van regeringen, politieambtenaren, de veiligheidsafdeling van het Olympisch Comité, brandweerafdelingen, veiligheidsadviseurs, antiterrorisme-experts, ambassades, douane en afdelingen voor noodscenario's deelnemen. Gegeven het feit dat er een enorme Chinese markt voor onderwerpen als nationale veiligheid en antiterrorisme op de lange termijn bestaat, is CIPATE 2007 een levendige en gezaghebbende gebeurtenis om beleidsmakers en ambtenaren te bereiken over de veiligheid van Beijing en de veiligheidsprojecten van de Olympische Spelen.

De eerste CIPATE in 2005 trok 200 tentoonstellende bedrijven waaronder Agusta Westland, BMW, EADS, Elsag, Ford, Mercedes-Benz, Motorola en Sagem met de aanwezigheid van veiligheidsprofessionals. 15.000 overheidsambtenaren uit de publieke veiligheidseenheden waaronder de gewapende politie-eenheden en juridische afdelingen bezochten het evenement. Met het oog op de CIPATE van 2005, toen de ruimte van 20.000 m2 binnen zes maanden was uitverkocht, zal de tentoonstelling van 2007 40% meer oppervlakte hebben om aan de eisen van de bedrijven te voldoen.

Aangewezen door het Bureau voor Stedelijke Publieke Veiligheid van Beijing en de Chinese Associatie voor Wetenschap en Technologie (CAST) wordt de in Hong Kong gevestigde Vertical Expo Services Company Limited (www.verticalexpo.com) de exclusieve internationale organisator voor de CIPATE van 2007 en introduceert internationale en professionele praktijken op het evenement.

Naast de tentoonstelling worden ook belangrijke evenementen voor ambtenaren, waaronder kopersdelegaties, technische symposia en aankoopsessies (Chinese ambtenaren en tentoonstellers) georganiseerd tijdens het drie dagen durende tentoonstelling.

Voor meer informatie bezoek www.cipate.com of stuur een e-mail naar police@verticalexpo.com .

  
  Contact:

  Iris Fung
  Blackink Marketing Communications
  Tel: +852-3518-2576
  E-mail: iris.fung@blackinkservice.com

Website: http://www.cipate.com

BRON Vertical Expo Services Company Limited