De Brattle Group beveelt richtlijnen voor regelgeving en stimulansen voor leveranciers van energie om energie-efficiëntie te verbeteren aan

07 Mei, 2008, 22:32 BST Van The Brattle Group

BRUSSEL, België, May 7 /PRNewswire/ --

De Brattle Group heeft richtlijnen voorgesteld voor een goede economische regelgeving voor energieleveranciers en stimulansen voor leveranciers om te helpen energie-efficiënte en kostenbesparingen in de hele sector aan te moedigen. Er wordt de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan deze kwestie, vooral na de conferentie over klimaatverandering van de Verenigde Naties in Bali vorig jaar december.

Het discussiestuk van Brattle, geschreven door senior adviseur David Robinson, onderzoekt waarom energie-efficiëntie zijn beloften nog niet heeft waargemaakt, vooral niet bij kleinere klanten, en biedt richtlijnen die behulpzaam zijn bij het behalen van succes in de toekomst. Volgens Robinson is het belangrijkste probleem dat de meeste leveranciers van elektriciteit en gas in zowel gereguleerde als minder gereguleerde detailhandelsmarkten een duidelijke stimulans in de vorm van winst hebben die het gebruik van meer energie aanmoedigt. Zij hebben daarentegen geen aansporing om energie-efficiënte te bevorderen.

Maar met de juiste stimulansen zouden energiebedrijven in staat en bereid zijn om efficiënt energiegebruik en besparing aan te moedingen. De uitdaging, zo merkt Robinson op, is om een raamwerk van regels op te stellen dat deze stimulansen introduceert.

Het document doet aanbevelingen voor een aantal stimulansen voor de sector, voor zowel de gereguleerde als de concurrerende markt, en legt uit dat het beleid per markt aangepast moet worden. Deze richtlijnen besteden onder meer aandacht aan het erkennen van het belang van het accuraat weerspiegelen van de prijzen van het hele energiegebruik, ervoor zorgen dat de voordelen voor het milieu expliciet in alle analyses worden opgenomen en het bieden van stimulansen om de economische kosten zo laag mogelijk te houden.

"Nieuwe uitdagingen op milieugebied zijn een commerciële kans voor bedrijven die het oog gericht houden op de toekomst en die energie leveren in vrije detailhandelsmarkten. Als bedrijven in staat zijn te begrijpen wat klanten werkelijk waarderen en de prijs en verkoop van hun diensten daarop afstemmen, zullen zij waarschijnlijk merken dat het aanmoedigen van energie-efficiënte winstgevend is", zegt Robinson.

Het discussiestuk "Energy Efficiency: The Belle of the Ball in Bali", is te vinden op http://www.brattle.com.

De Brattle Group levert consulentendiensten en getuigenverklaringen van deskundigen op het gebied van economie en financiën voor bedrijven, juridische firma's en openbare instellingen overal in de wereld. Gebieden waarin de groep deskundig is, zijn onder meer antitrust en concurrentie, waardering en schade, en regulering en planning in netwerkindustrieën. Meer informatie is te vinden op http://www.brattle.com.

Website: http://www.brattle.com

BRON The Brattle Group