De G-20 topconferentie in Seoel:Hoe ondermijnt onevenwichtigheid in munt en valuta de Europese landbouw?

09 Nov, 2010, 07:30 GMT Van momagri

PARIJS, November 9, 2010 /PRNewswire/ --

- Een vergelijkende analyse tussen de Verenigde Staten en de Europese Unielaateen economisch voordeel zien voor de Amerikaanse landbouwersdat overeenkomt met "vijftigA380 Airbussen"

Volgens momagri(c), een denktank die pleit voor een nieuwe visie op de mondiale landbouw, heeft de internationale gemeenschap onvoldoende oog voor de invloed van de onbalans in munt en valuta op de landbouwactiviteiten.

Toch zijn - in een omgeving die zich thans in een crisis van ongekende omvang bevindt op het gebied van voedsel, financiën en begrotingen -de wisselkoersen en sleuteltarieven die door de centrale banken worden vastgesteld cruciale variabelen voor competitie in de landbouw.Een vergelijking tussen Europa en de Verenigde Staten kan dit punt illustreren:

- De lage waardering van de dollar ten opzichte van de euro leidde tot een indirecte maar effectieve financiële ondersteuning van de Amerikaanse landbouwin de afgelopen twee jaar.Het is geschat dat deze steun in 2008 een waarde had van 17,8 miljard dollar,en 14,4 miljard in 2009;

- De gunstigere rentetarieven van de Amerikaanse Federale Reserves (de Fed) vergeleken met die van de Europese Centrale Bank (ECB) resulteerden in een ondersteuning van de Amerikaanse landbouwers die $2,9 miljard in 2008 en $106 miljard in 2009 bedroeg.

Dit komt overeen met een totaal van $20.7 miljard in 2008 en $14.5 miljard in 2009, ofwel 6,5 en 5 procent van de waarde van de Amerikaanse landbouwproductie.

Volgens vicepresident van momagri(c), Christian Pees, geldt dat "iedereen die deze onevenwichtigheden ondervindt de lasten daarvan draagt, hetgeen nog eens versterkt worden in tijden van hoge prijsvolatiliteit."

Volgens de president van momagri(c), Pierre Pagesse, "is het essentieel dat deze wisselkoersen en monetaire eenheden in beschouwing worden genomen, om te beginnen op de komende G20, omdat de landbouwmarkten, nu onstabiel vanwege speculatie - voorbodes zijn van een nieuwe financiële en voedselcrisis. Daar komt ook nog de bestaande dreiging bij van ongereguleerde liberalisering van de internationale landbouwhandeldoor de WTO."

De analyse, die de ware ondersteuning van overheden voor hun landbouwactiviteiten laat zien, werd uitgevoerd door momagri(c) binnen het kader van een project om een ratingbureau te ontwikkelen voor de landbouw en gerelateerde kwesties die op het spel staan.

Het eerste rapport vergelijkt de Verenigde Staten en Frankrijk en zal medio januari 2011 gepubliceerd worden.

Dit maakt het mogelijk vast te stellen wat de directe (budgetten voor landbouwbeleid) en indirecte (financieel en monetair beleid, voedselsubsidies...) steunmaatregelen voor de landbouw zijn intwee van 's werelds grootste producerende regio's.

Er is een nieuwe internationale budgetterminologie ontwikkeld om vergelijking tussen nationale begrotingen te vergemakkelijken.

Momagri(c)'s vergelijkende onderzoeken zullen in 2011 verder uitgevoerd worden in Brazilië, Canada, China en India, alvorens de grotere producerende landen erbij te betrekken.Het zal dan mogelijk zijn te profiteren van de nuttige gegevens voor economische - en handelsonderhandelingen, omdat ze gebaseerd kunnen worden op onbetwistbare informatie over overheidsbeleid.

Momagri(c)'s benadering ondersteunt de noodzaak om gemeenschappelijke normen te ontwikkelen die aangepast zijn aan de economische realiteit, hetgeen precies het thema is van het komende Forum van Davos dat van 26 tot 30 januari in 2011 zal worden gehouden.

BRON momagri