De Kennisgeving over Vivendi Securities Class Action kan invloed hebben op uw rechten

03 Jun, 2009, 09:00 BST Van Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP

NEW YORK, June 3 /PRNewswire/ --

De volgende verklaring wordt uitgegeven door het advocatenkantoor van Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP in verband met Vivendi Universal, S.A., Securities Litigation (Vivendi Universal, S.A., Effectengeschil).

Als u tussen 30 oktober 2000 en 14 augustus 2002 effecten van Vivendi hebt verworven, is het zeer belangrijk voor u dat u deze kennisgeving leest, met de bijbehorende materialen waarnaar in deze wordt verwezen. U dient te besluiten of u lid wenst te blijven van een Class tegen Vivendi en haar vroegere hoofdfunctionarissen. Uw besluit in deze kwestie kan van invloed zijn op uw wettelijke rechten en uw aanspraken op een deel van de in deze rechtszaak verworven fondsen.

Een Amerikaans class action tegen Vivendi, S.A. en twee van haar vroegere hoofdfunctionarissen, Jean-Marie Messier en Guillaume Hannezo (de "Gedaagden") voor vermeende fraude met effecten, zou op u van toepassing kunnen zijn. Deze kennisgeving is louter een samenvatting. Gedetailleerde informatie is beschikbaar via de hieronder vermelde website.

Geldt dit voor u?

De rechtszaak geldt voor Vivendi-investeerders uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en Nederland, die tussen 30 oktober 2000 en 14 augustus 2002 deze effecten hebben gekocht of op andere wijze hebben verkregen (de "Class").

Waar gaat deze rechtszaak over?

De Eisers voeren aan dat de Gedaagden de Amerikaanse federale wetten op effecten hebben overtreden door onjuiste en misleidende uitspraken te doen aangaande de financiële toestand van Vivendi, hetgeen de prijs van de aandelen heeft opgedreven en bepaalde investeerders economische schade heeft berokkend. De Gedaagden ontkennen stellig alle aanvoeringen van de Eisers en stellen dat zij niet aansprakelijk zijn jegens de Eisers of de Class. De Rechtbank heeft geen uitspraak gedaan of de Class dan wel de Gedaagden gelijk hebben en certificatie door de Rechtbank van de Class vormt geen uiting van enige mening van de Rechtbank aangaande de merites van de rechtszaak. De advocaten voor de Class moeten in een rechtszaak hun aanspraken bewijzen, tenzij er een schikking wordt getroffen. In de rechtszaak wordt gevraagd om uitbetaling van geld aan de Class, waarvan het bedrag door een jury moet worden vastgesteld. Er is op dit moment geen geld beschikbaar.

Wie vertegenwoordigt u?

De Rechtbank heeft het advocatenkantoor van Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP uit New York aangesteld om de Class als Hoofdprocureur te vertegenwoordigen. U hoeft noch hen noch iemand anders iets te betalen aan om deel te nemen. U mag ook uw eigen advocaat in dienst nemen, maar als u dat doet moet u deze wel betalen.

Wat zijn uw opties?

U hebt de keuze of u al dan niet in de Class wilt blijven en u moet dat nu beslissen.

(1) Als u in de Class wilt blijven, hoeft u niets te doen. Als er geld of voordelen worden verkregen, wordt u op de hoogte gebracht hoe u om een deel daarvan kunt vragen. Als u in de Class blijft, bent u gebonden aan alle uitspraken en vonnissen van de Rechtbank, en wel als volgt: een uitspraak in deze rechtszaak is bindend voor u en andere leden van de Class in alle Amerikaanse gerechtshoven zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving. Het bindend karakter van zulk een uitspraak in buitenlandse gerechtshoven wordt door die gerechtshoven bepaald.

(2) Aan de andere kant kunt zich van de Class uitsluiten, en in dat geval kunt u geen geld of voordelen ontvangen uit deze rechtszaak, maar u behoudt alle rechten om zelf tegen de Gedaagden een Rechtszaak aan te spannen over deze aanspraken, en u bent in dat geval niet gebonden aan enig gerechtelijk bevel of vonnis. Om uitgesloten te worden, stuurt u een brief naar het adres hieronder datum poststempel uiterlijk 15 september 2009, waarin u verklaart dat u wilt worden uitgesloten van de In re Vivendi Universal, S.A., Securities Litigation (Procesvoering inzake de effecten van Vivendi Universal, S.A.). Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en onderteken de verklaring. Uw brief met het verzoek om uitsluiting dient tevens het aantal effecten te vermelden dat u hebt verworven en verkocht in de periode van 30 oktober 2000 tot 14 augustus 2002.

Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Bezoek www.vivendiclassaction.com of schrijf naar Vivendi Securities Class Action, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9250, Dublin, OH 43017-4650 USA. (binnen de Verenigde Staten via First Class Mail, en met internationale priority in andere landen).

In de Verenigde Staten kunt u informatie vragen via telefoonnummer 1-800-767-2840. Als u uit Frankrijk, Engeland of Nederland belt, kies dan 00-800-776-77776. We raden u aan de website www.vivendiclassaction.com te bezoeken voor meer informatie over de rechtszaak.

BRON Abbey Spanier Rodd & Abrams, LLP