De nieuwe werker vaart wel

10 Jun, 2011, 11:54 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM en ENSCHEDE, Nederland, June 10, 2011 /PRNewswire/ --

Welzijn, werk/privé-balans en betrokkenheid van werknemers verbetert onder Het Nieuwe Werken (HNW). Andere vaak aangehaalde verwachtingen, zoals het verhogen van de productiviteit, worden minder waargemaakt. Op zich geen probleem, want de introductie van HNW blijkt voor 75% gericht op de 'zachte effecten' zoals medewerkerbinding en duurzame inzetbaarheid. Grootste obstakels bij de invoering van HNW zijn het kwijtraken van vastigheden, ontbrekende vaardigheden voor zelfsturing, het potentiële verlies van sociale cohesie en een managementstijl die niet past bij HNW.

Dat zijn de eerste uitkomsten van de Nationale Nieuwe Werken Barometer, een onderzoek onder ruim 100 organisaties dat eind 2010/begin 2011 werd verricht door Rotterdam School of Management, Erasmus University en Novay. Dank zij deze Barometer kan een wetenschappelijke vinger aan de pols van HNW worden gehouden. In de media wordt immers veel geschreven over de vermoedelijke voors en tegens, maar aan feitelijke informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek ontbrak het nog. De barometer brengt daar verandering in. Het volledige onderzoek vindt u hier ( http://www.rsm.nl/portal/page/portal/home/content_pages/news/RSM%20News/2011%20-%206/ProWork%20D2.1.1%20HNW%20barometer.pdf ).

Van de organisaties die zich momenteel oriënteren op HNW gelooft 65% in een bottom-up aanpak, waarbij de implementatie bestaat uit losse initiatieven die binnen de organisatie ontstaan. Slechts 35% ziet meer in een 'big bang'/ top-down aanpak, waarbij HNW integraal wordt ingevoerd. Belangrijk aandachtspunt is dat de veranderbereidheid voorafgaand aan invoering beperkt is. 48% van de organisaties die zich oriënteren geeft aan dat de veranderbereidheid onder management klein is. Met de veranderbereidheid van de medewerkers is het iets beter gesteld: 36% van de organisaties geeft aan dat deze groot is, tegenover 29% die expliciet aangeeft dat deze klein is.

Bij de organisaties die HNW gaan implementeren is HNW in de meerderheid van de gevallen op de agenda gezet door het algemeen management. Opvallend is dat de medewerker bij implementatieprojecten maar in de helft van alle organisaties wordt betrokken in de planvorming.

Bij organisaties die (aspecten van) HNW hebben geïmplementeerd zijn de volgende vijf effecten het vaakst gerealiseerd: verbeteren van het welzijn en de werk/privé balans van de medewerkers (58%), verhoogde flexibiliteit van de organisatie (45%), verhoogde werknemerstevredenheid en/of betrokkenheid (42%), besparing van huisvestingskosten (36%) en een verbeterd werkgeversimago (33%).

Deze nulmeting laat zien dat de meerderheid van de organisaties HNW strategisch (wil) inzetten. Kostenbesparingen en productiviteit spelen wel een rol, maar de meerderheid van de organisaties ziet het belang van het investeren in mensen. Om de vruchten van HNW voor de organisatie te kunnen plukken, is het van belang dat werknemers en middenmanagement nauwer worden betrokken bij de planvorming en uitvoering. Digitale en fysieke faciliteiten alleen zijn daarbij niet genoeg. De grootste uitdaging voor het laten renderen van HNW ligt in de mentale omslag van zowel medewerkers als hun managers en het aanleren van nieuwe vaardigheden en routines. Dit vereist tijd en aandacht van de organisatie voor haar mensen, maar andersom ook het commitment van de medewerker zelf.

In het najaar van 2011 zal een tweede meting worden gestart - gekoppeld aan de nationale campage Het Nieuwe Werken doe je zelf van de Stichting Natuur en Milieu. De Nationale Nieuwe Werken barometer is ontwikkeld in het kader van het publiek-private innovatieproject ProWork en wordt mede ondersteund door het Platform voor de InformatieSamenleving ECP-EPN.

Rotterdam School of Management, Erasmus University bevindt zich in de top 10 van Europese business schools en staat in de internationale havenstad Rotterdam die dank zij haar openheid, flexibiliteit en erkenning van diversiteit grote aantrekkingskracht heeft op het internationale bedrijfsleven. De nadruk ligt op baanbrekend wetenschappelijk management onderzoek; de primaire focus ligt op de ontwikkeling van zakelijk leiders die dank zij hun innovatieve ideeën een duurzame toekomst borgen. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's. http://www.rsm.nl

Novay is een Technologisch Top Instituut dat in een open netwerk bedrijven, kennispartners en overheidsorganisaties verbindt om baanbrekende ict-innovaties te realiseren. De onderzoekers van Novay en haar partners werken dagelijks vanuit diverse achtergronden aan multidisciplinaire en complexe innovatietrajecten. Met impact voor mens, maatschappij en economie. http://www.novay.nl

ECP-EPN | Platform voor de InformatieSamenleving biedt overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de politiek een neutraal platform om kennis uit te wisselen en samen te werken met als doel digitalisering van dienstverlening te bevorderen. Uiteenlopende projecten, debatten en onderzoeken plaatsen de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda. http://www.ecp-epn.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University