De opgejaagden gaan jagen: Financiële instellingen aanvaarden organisatiewijde aanpak van financiële misdaad

13 Maa, 2007, 09:00 GMT Van Norkom Technologies

LEUVEN, België, March 13 /PRNewswire/ --

- Nieuw onderzoek van Norkom Technologies onthult paradigmatische verschuiving

Een onderzoek van Norkom Technologies bij internationale financiële dienstbedrijven onthult dat de grote meerderheid (73%) naar een organisatiewijd beheer van financiële misdaad toegaat - van fraude tot witwassen van geld - over bedrijfsafdelingen, -assortimenten en -gebieden.

Rosemary Turley, manager van Norkom Technologies verklaart: "De ondervraagden erkennen dat een organisatiewijde aanpak de mogelijkheid om misdaad op te sporen en tegen te houden enorm kan verhogen. De criminele netwerken die fraude plegen of geld witwassen doen dat via meerdere kanalen, gebieden, bedrijfsafdelingen en -assortimenten. Gecombineerde opsporingsmogelijkheden die verbanden tussen verdachte activiteitmeldingen in de hele organisatie herkennen en signaleren en informatie voorzien over gecoördineerde onderzoeken verhogen de kans om de criminelen te vatten.

"Zo voorkomt men ook financieel verlies ten gevolge van misdaad, wat tot een aanzienlijke vermindering in bedrijfskosten leidt. Gecoördineerde opsporing en onderzoek bevorderen de efficiëntie omdat menselijke en technische bronnen gemaximaliseerd worden en dubbele prestaties uitgeschakeld worden."

Volgens het onderzoek zijn er echter ook significante obstakels voor deze samenvoeging, zoals de verspreiding van technologie in de nasleep van 9/11, waardoor instellingen met meerdere systemen zitten die tot dubbele prestaties leiden, terwijl ze misdaadopsporing verhinderen omdat ze geen informatie kunnen delen.

Hoewel 54% van de instituten in technologie investeerden om het witwassen van geld tegen te gaan en 47% om fraude tegen te gaan, verklaart 42% dat er momenteel geen mogelijkheid is om de informatie van deze ongelijksoortige systemen samen te voegen. Degenen die de informatie wel konden samenvoegen deden dat enkel voor het witwassen van geld of fraude op zich.

Volgens Turley heeft de technologieverspreiding een bestaand probleem verergerd als gevolg van de traditionele bedrijfsstructuren en de snelle groei van de industrie. "Het is ironisch dat net de activiteiten die groei bevorderen - fusies, overnames en het aanmaken van nieuwe producten en kanalen - ook een toename veroorzaken in het blootstellen van een instelling aan misdaad door afzonderlijke activiteiten aan te moedigen. Als meerdere technologieën afzonderlijk werken en misdaadbestrijdingstructuren specifiek voor bedrijfslijnen, -producten of -geografie ondersteunen, kunnen misdadigers makkelijker aanvallen en kunnen instellingen hen moeilijker tegenhouden.

Norkom stelde vier stappen vast die bedrijven moeten nemen om hun misdaads- en naleveringsactiviteiten te verenigen.

1. Een overkoepelende technologie opstellen die verdachte activiteitmeldingen van alle opsporingssystemen in de instelling samenvoegt. Bijkomende analyses toepassen om verbanden en overeenkomsten tussen meldingen op te sporen en de patronen en tendensen uit te wijzen die georganiseerde misdaad kenmerken.

2. Organisatiewijd onderzoeks- en zakenbeheer oprichten door de nodige informatie voor onderzoeken samen te voegen en deze rechtstreeks naar de pc van de onderzoeker te sturen. Overeenkomende, geautomatiseerde workflows en opzoektechnieken gebruiken om onderzoeksprocedures en regulerende rapportageprocedures te beheren. De eerste bedrijven die dit toepasten kenden een verbetering van 98% in de onderzoeksnelheid op het eerste niveau en een verbetering van 200% in de nauwkeurigheid van de opsporing.

3. De nadruk van de onderzoeksmiddelen leggen waar dit het meest nodig is door technologie te gebruiken die meldingen segmenteert en prioriteert naar ingewikkeldheid, niveau en risicotypes en deze dan rechtstreeks door te sturen naar individuele onderzoekers met de relevantste ervaring.

4. Voortdurend de evolutie van opsporingsscenario's opvolgen voor betere nauwkeurigheid. De nieuwe generatie technologie omvat ook vaardigheden die u zelf kunt aanleren, waarmee u de scenario's constant kunt bijschaven en waardoor het aantal valse meldingen en noodzakelijke onderzoeken uiteindelijk kan afnemen.

75% van de ondervraagden in het onderzoek van Norkom zijn het ermee eens dat de doeltreffendheid van het onderzoek enorm verbeterd kan worden als er automatische verbanden gelegd kunnen worden tussen verdachte activiteitmeldingen. 76% is het ermee eens dat het samenvoegen van informatie van verschillende opsporingssystemen om gecentraliseerde onderzoeken te vergemakkelijken de beste praktijk is.

"Bedrijven die technologie verkopen moeten begrijpen dat instellingen vaak zwaar geïnvesteerd hebben en daarom weinig zin hebben in dure technologische vervangingsstrategiën," zei Turley. "De nieuwe generatie technologie bestaat naast reeds bestaande systemen die informatie verzamelen om een organisatie een brede kijk te bieden op verdacht gedrag en voegt daarbij een extra laag analyse toe om verbanden en patronen te ontdekken die kenmerkend zijn voor georganiseerde misdaad en gestructureerde workflows bieden om onderzoekende en regulerende rapportageprocedures te versnellen.

Norkom Technologies is een toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van financiële misdaad en nalevering voor de globale financiële dienstenindustrie. Haar oplossingen laten organisaties toe financiële misdaad op te sporen en te bestrijden, bedrijfsverliezen te verminderen en een antwoord te vinden op de steeds wijzigende naleverings- en regulerende eisen. Het softwarepakket is ondersteund door een algemeen technologieplatform dat geconfigureerd kan worden om verschillende misdaadtypes op te sporen en te onderzoeken. Norkom biedt de infrastructuur voor een waterdichte financiële misdaadbestrijdingstrategie terwijl het ook een hele reeks oplossingen biedt om een antwoord te vinden op directe bedrijfsproblemen zoals antiwitwaspraktijken, kaartfraude, identiteitsdiefstal, interne fraude, marktmisbruik of customer due diligence. De aanpak van Norkom verlaagt het totale kostenplaatje en beschermt klanten tegen grootschalige technologie-investeringen bij elke nieuwe soort voorschrift of misdaad.

Norkom, opgericht in 1998, heeft bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Azië/Pacific. Enkele klanten: HSBC, Credit Agricole, Fortis, Rabobank, Standard Chartered Bank, Erste Bank Group, Travelex, the New York Clearing House, Bank of Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, KBC Bank en National Australia Bank Group.

BRON Norkom Technologies