De REGENTIF METHODOLOGIE: een innovatieve benadering voor het herstellen van oude industriële faciliteiten

13 Jun, 2006, 13:55 BST Van Milano Metropoli Development Agency

MILAAN, Italië, June 13 /PRNewswire/ --

- Beschikbaar op de REGENTIF-website: een publicatie voor het ondersteunen van veldwerkers en beleidsmakers met waardevolle instrumenten voor initiatieven voor herstel

Het bestaan van verlaten industriële faciliteiten is iets wat veel Europese landen moeten oplossen om de negatieve consequenties van deïndustrialisatie te vermijden, zoals milieuschade, vermindering van economische activiteit en stedelijke verpaupering. In de meeste gevallen worden de faciliteiten verlaten en niet langer gebruikt vanwege techno-ecologische veroudering en hoge kosten voor het herstel.

Een groep Europese experts is gaan samenwerken in het REGENTIF-project, dat als hoofddoel heeft het opzetten van een innovatieve methodologie voor het herstel van oude infrastructuren en 'brownfields', voor het ontwikkelen, ratificeren en overbrengen van een methodologisch kader om het innovatief nadenken over stedelijk herstel te verbeteren.

Het REGENTIF-project werd gestart in 2003 en heeft de steun van de Europese Commissie onder het vijfde Kaderprogramma "Innovatie en SME-programma". De projectpartners zijn Fundación LABEIN (Spanje), NEOTEK Nervion (Spanje), Città della Scienza (Italie), Milano Metropoli Development Agency (Italie), Cracow University of Technology (Polen), Rzeszów Regional Development Agency (Polen), Dura Vermeer Groep (Nederland).

Het resultaat van deze 3 jaar durende samenwerking is het "REGENTIF book. Network for enhancing innovation in regenerating old industrial facilities". Daarin wordt de vernieuwende benadering voor herstel uitgelegd, de essentiële onderdelen opgenoemd en de oplossingspatronen die nodig zijn voor de implementatie beschreven. Het boek introduceert het zogenaamde "Kennisgebaseerde Systeem" (KBS, Knowledge Based System), een softwareprogramma dat is ontwikkeld voor het ondersteunen van veldwerkers en beleidsmakers. Dit activeert de interacties tussen de hoofdactoren die betrokken zijn bij de herkwalificatie van postindustriële locaties. Het boek omvat anticiperende interventie en multidisciplinaire toekomstige methodologie voor herstelprocessen.

Deze benadering naar herstel is multidisciplinair, deelnemend en flexibel en integreert zowel technische als niet-technische aspecten. Het richt zich op de mogelijkheid de transitie van een industriële gemeenschap naar een kennismaatschappij te vergemakkelijken via het verbeteren van tertiair gecentreerde kleine en middelgrote ondernemingen rond dienstengeoriënteerde activiteiten om kennis te vergroten.

De REGENTIF-methodologie werd getest op 3 proefcases: Lemoiz (Spanje), MaGe building (Italie), Stalowa Wola (Polen). De problemen werden vastgesteld en er werden scenario's gemaakt voor elke casegeschiedenis om strategieën te kunnen ontwikkelen en mogelijke implementaties te kunnen plannen voor de toekomst van deze drie gebieden.

De REGENTIF-publicatie is beschikbaar op de projectwebsite op www.regentif.org.

BRON Milano Metropoli Development Agency