De rol van het Indonesische Rode Kruis (PMI) bij de hulp aan aardbevingsslachtoffers in Atjeh en Noord-Sumatra

29 Dec, 2004, 10:15 GMT Van Indonesian Red Cross

JAKARTA, Indonesië, December 29 /PRNewswire/ -- Indonesië rouwt. Na een serie aardbevingen in Nabibe, Papoea Dan Alor-eiland, Timor heeft een resulterende vloedgolf duizenden mensen gedood in Atjeh en Noord-Sumatra.

Het Indonesische Rode Kruis heeft in reactie op de ramp ongeveer 900 vrijwilligers ingezet om de slachtoffers in Atjeh en Noord-Sumatra te helpen. Vanaf de eerste dag van de ramp heeft het Indonesische Rode Kruis hulp geboden zoals evacuatie van slachtoffers, verzamelen van gegevens en distributie van voedsel en medische hulp. PMI heeft ook talloze hulpcentra geopend waar de slachtoffers voedsel, medische zorg en onderdak wordt geboden. PMI heeft ongeveer 1000 hygiënepakketten en 1000 plastic lakens voor menselijke stoffelijke resten uitgedeeld, en verzamelt gegevens over de vermisten.

De algemeen voorzitter van PMI, Mar'ie Muhammad, is momenteel in Atjeh om het distributiebeleid voor hulp te controleren en coördineren.

PMI weet dat de mensen in Atjeh en Sumatra dringend hulp nodig hebben, met name babyvoeding, kleding, sanitair, medicijnen, plastic dozen voor stoffelijke resten en tenten.

PMI heeft voor personen die hulp kunnen bieden, een speciaal bankrekeningnummer voor de slachtoffers geopend bij BCA Menara Bidakara Jakarta. Dit nummer is:

  
  Kantor Pusat PMI, BCA Cabang Menara Bidakara Jakarta
         - Nr. 450.666.000.9

BRON Indonesian Red Cross