De Watergroep stelt project van intelligente vraagsturing op waterpompen voor op de European Utility Week - Amsterdam op 6 November

04 Nov, 2014, 17:43 GMT Van Actility

BRUSSEL, November 4, 2014 /PRNewswire/ --

EERSTE RESULTATEN VAN SMART WATER PROJECT GEBASEERD OP ELIA'S ONBALANSPRIJZEN WORDEN GEPRESENTEERD

 

Het Belgisch waterbedrijf De Watergroep heeft samen met Actility een proefproject gelanceerd. Ze gaan via intelligente vraagsturing (Demand Response) de energiekosten sterk reduceren. Dit is het eerste waterproductieproject in de wereld met een valorisatie in functie van onevenwichtsprijzen van de transmissienetbeheerder, mede mogelijk gemaakt door een akkoord hierover met de leverancier Electrabel. Hiervoor maken ze gebruik van Actility's Demand Response and Energy Optimisation platform voor het automatisch aansturen van waterpompen.

Dit project wordt voorgesteld door Bart De Schrijver, procesingenieur bij De Watergroep op de European Utility Week in Amsterdam. Op 6 november presenteert hij om 14 uur de eerste resultaten in Sessie 21: Smart Grids: A new frontier for the Water sector. "Het is een on-going process, maar we hebben alvast interessante resultaten die veelbelovend zijn naar de toekomst," zegt Bart de Schrijver.

Door het toenemend belang van hernieuwbare energie zijn de energieprijzen sterk fluctuerend. Sinds een paar jaar kunnen deze prijzen zelfs negatief worden. De Watergroep reageert hierop door meer water op te slaan in waterreservoirs tegen een lagere prijs. Tegelijk is er een naar komende winter een risico op stroomtekort waardoor de onbalansprijzen op korte termijn heel hoog kunnen oplopen (zelfs tot 4.500 €/MWh). De Watergroep zal hierop inspelen door het stroomverbruik van waterpompen te verminderen en niet verbruikte energie te verkopen. Door in te spelen op de noden van de energiemarkt, wordt de Watergroep vergoed en kan de totale energiekost van de waterproductiecentra worden verminderd.

Actility heeft op basis van hun energie en ICT expertise een optimale aansturing uitgewerkt rekening houdend met de specifieke vereisten van het drinkwaterbedrijf. De leveringszekerheid van drinkwater is gegarandeerd door de achterliggende software. Het energieverbruik van de pompen speelt in op de prijsschommelingen terwijl het peil in watertorens en de druk in de waterleiding behouden blijft.

"Dit project spreekt onbenutte flexibiliteit in het energiesysteem aan bij grote verbruikers. Dergelijke projecten zijn cruciaal bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Daarnaast zorgt dit nog voor een interessante vergoeding voor de energieverbruikers", zegt Ivo Van Vaerenbergh, Vice-President van Actility Benelux.

Actility  

Actility biedt de smart grid oplossingen aan gebaseerd op expertise en ervaring gedeeld in een internationale groep. Actility is een service provider op vlak van energiebeheer voor intelligente vraagsturing en fungeert als een geautomatiseerde Demand Response aggregator met als doel het optimaliseren van beheer van de energievraag in een Smart Grid context. Naast een kostenreductie, dragen de Smart Grid applicaties van Actility bij tot het verminderen van verbruikspieken,  de integratie van hernieuwbare energie en reductie van CO2 emissies. Voor meer informatie ga naar http://www.actility.com .

BRON Actility