Dean Foods voltooit overname Alpro

06 Jul, 2009, 13:00 BST Van Dean Foods Company

DALLAS, July 6 /PRNewswire/ --

Dean Foods Company (NYSE: DF) heeft vandaag bekendgemaakt dat het de eerder aangekondigde overname van de Alpro-divisie van Vandemoortele N.V. heeft voltooid voor een transactiebedrag van circa 325 miljoen euro.

Alpro is de leider in Europa op het gebied van merkdranken en -voedingsproducten op sojabasis met een netto-omzet van circa 260 miljoen in 2008. De producten worden verkocht onder de merknamen Alpro(R) soya en Provamel(R). Alpro beschikt over vijf productievestigingen, in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Het bedrijf heeft circa 750 medewerkers in dienst.

Door de overname van Alpro door Dean wordt Dean de afgetekende wereldleider op het gebied van dranken en voedingsproducten op sojabasis, met als belangrijkste merken Silk(R) in Noord-Amerika en Alpro soya en Provamel in Europa, goed voor totale detailhandelsomzet van meer dat US$1 miljard.

De overname wordt gefinancierd uit de bestaande doorlopende kredietvoorziening van Dean Foods en zal naar verwachting een bescheiden bijdrage leveren aan de inkomsten over 2009, afgezien van de kosten die aan de transactie zijn verbonden.

Dean Foods blijft zich ervoor inzetten haar balans minder kredietafhankelijk te maken, tot een niveau van minder dan 3,5 maal de gefinancierde schuld aan EBITDA, zoals bepaald in de overeenkomst met de bank. Met inbegrip van de EBITDA en de gevolgen van deze transactie voor de schulden van het Bedrijf, verwacht het Bedrijf deze doelstelling nog steeds te kunnen behalen. Het bedrijf zal het aandelenkapitaal niet verhogen in verband met de overname van Alpro.

OVER DEAN FOODS

Dean Foods is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van drank- en voedingsproducten in de Verenigde Staten. De divisie Fresh Dairy Direct van het Bedrijf is de grootste verwerker en distributeur van melk en andere zuivelproducten in het land. De divisie WhiteWave-Morningstar produceert en verkoopt in het hele land diverse merken sojaproducten, zuivelproducten en aan zuivel verwante producten. Tot de populaire merken behoren: Silk(R) sojamelk, Horizon Organic(R) melk en zuivelproducten, International Delight(R) koffiemelk, en LAND O'LAKES(R) room. Daarnaast houdt de divisie WhiteWave-Morningstar zich via het Morningstar-platform bezig met de productie en verkoop van gekweekte en houdbare zuivelproducten.

OVER ALPRO

Alpro is de Europese pionier op het gebied van producten op sojabasis. Al meer dan 25 jaar is Alpro pleitbezorger voor gezondheid en fitheid en duurzamere methoden voor het produceren van smakelijke producten waarin de unieke voedingswaarde van de sojaboon bewaard blijft. Op dit moment is Alpro met de merken Alpro(R) en Provamel(R) de pan-Europese leider op het gebied van merkvoedingsproducten op basis van soja.

UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Sommige uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst en worden gedaan binnen de context van de safe-harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst hebben onder andere betrekking op de groei van de verdiensten per aandeel en de naleving van de schuldenovereenkomst. Aan deze uitspraken zijn risico's en onzekerheden verbonden die ertoe zouden kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten in aanzienlijke mate afwijken van hetgeen wordt gesteld in de uitspraken in dit persbericht. Het vermogen van het Bedrijf tot het realiseren van de beoogde financiële en operationele resultaten, met inbegrip van aanwas en inkomsten per aandeel, is afhankelijk van diverse economische, concurrentiegerelateerde en overheidsfactoren, zoals de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen, de vraag naar de producten van het Bedrijf, en het vermogen van het Bedrijf toegang te verkrijgen tot extra kapitaal in het kader van bestaande kredietregelingen of andere regelingen. Op veel van deze factoren kan het Bedrijf geen invloed uitoefenen. Deze factoren worden beschreven in de documenten die door het Bedrijf zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Het vermogen van het Bedrijf om te profiteren van haar merkinitiatieven is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de aanvaarding van de producten van het Bedrijf door de consument. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals deze bestaan op de datum van dit persbericht. Het Bedrijf wijst de verplichting of intentie tot het publiceren van actualiseringen en herzieningen van deze uitspraken in overeenstemming met wijzigingen in de verwachtingen hieromtrent, of wijzigingen in de gebeurtenissen of omstandigheden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd, uitdrukkelijk van de hand.

  
  CONTACTPERSOON
  Bedrijfscommunicatie:
  Marguerite Copel, marguerite_copel@deanfoods.com, +1-214-721-1273;
  Theo Moore, tmoore@apcoworldwide.com, +32-2-645-98-34
  Investor Relations:
  Barry Sievert, +1-214-303-3438

BRON Dean Foods Company