Deutsche Telekomm maakt Guggenheim tentoonstelling mogelijk in Bonn

31 Jul, 2006, 09:30 BST Van Deutsche Telekom AG

BONN, Duitsland, July 31 /PRNewswire/ -- Meer dan 200 meesterwerken in de Bonner Bundeskunsthalle - Beschermheer bondspresident Horst Köhler - Cultuursponsoring als uiting van sociale verantwoordelijkheid - Multimedia tentoonstellingsgids voor het eerst in gebruik in Duitsland - Opening bijgewoond door VS-ambassadeur

Een tweehonderdtal werken van de wereldberoemde Guggenheim Foundation, van het klassieke modernisme tot de hedendaagse kunst, staan vanaf 21 juli tot 7 januari 2007 tentoongesteld in de Bundeskunsthalle in Bonn. Van 25 augustus tot 7 november kunnen ook hoogtepunten uit de visionaire museumarchitectuur van het Guggenheim museum worden bewonderd. De Duitse bondspresident Horst Köhler heeft het beschermheerschap van de expositie op zich genomen. De uitzonderlijke tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door sponsor Deutsche Telekom AG. Het concern vat zijn breed geschakeerde sociale betrokkenheid samen onder het motto "Verantwoordelijkheid voor morgen."

"Cultuursponsoring kent een lange traditie in onze onderneming. Als mondiaal telecommunicatiebedrijf willen we mensen over de grenzen en culturen heen met elkaar in gesprek brengen. We zijn ervan overtuigd dat de Guggenheim tentoonstelling een hoogtepunt en grote publiekstrekker zal worden in het Cultuurjaar 2006," onderstreept Kai-Uwe Ricke, voorzitter van de raad van bestuur van Deutsche Telekom AG.

VS-ambassadeur William R. Timken Jr. verwees bij de opening in Bonn naar de betekenis van de tentoonstelling voor de Duits-Amerikaanse samenwerking: "De mondiale Guggenheim tentoonstelling vormt een van de hoogtepunten uit de lange lijst exposities die de nauwe samenwerking van de afgelopen 50 jaar tussen Duitsland en de Verenigde Staten op het gebied van culturele en artistieke uitwisseling hebben gekenmerkt. Artistieke uitwisseling - zoals in het kader van deze expositie - is waarschijnlijk het beste instrument om een bron van vertrouwen te creëren en behouden waarop elk stabiel internationaal partnerschap tussen landen moet gegrondvest zijn.

Met 7.500 vierkante meter is de Guggenheim tentoonstelling een van de grootste exposities die tot nog toe in de Bundeskunsthalle en het ernaast gelegen Kunstmuseum werden gehouden. Telekom steunt dit unieke project materieel, financieel en ook met personeel, en zet zo de succesvolle samenwerking met de Bonnse kunstinstelling verder. De vorig jaar samen georganiseerde Toetanchamon tentoonstelling zette met bijna 870.000 bezoekers een record in de geschiedenis van de Bundeskunsthalle.

Samen met telecommunicatiebedrijf T-Systems worden ook nieuwe wegen ingeslagen wat betreft informatie- en communicatietechnologieën voor de bezoekers. De Bundeskunsthalle gaat als eerste museum in Duitsland gebruik maken van de Personal Art Assistant (PAA), een multimedia tentoonstellingsgids die de werken van de wereldberoemde kunstverzameling toelicht in woord, klank en beeld. In tegenstelling tot de gebruikelijke audiogidsen kan de gebruiker met de PAA zijn rondleiding individueel bepalen en beslissen in welke volgorde of hoe gedetailleerd hij de informatie opvraagt. De informatie is beschikbaar in verschillende talen en de PAA maakt onbegrensde toegang mogelijk. Zo kunnen video's bijvoorbeeld ook in gebarentaal worden opgevraagd.

Bovendien beschikt de bezoeker over de mogelijkheid tot interactie met het tentoonstellingsgebouw. De Personal Art Assistant ontvangt de multimediagegevens draadloos van een centrale computer in het museum. T- Systems heeft daartoe in de Bundeskunsthalle een snel wireless LAN (W-LAN) geïnstalleerd dat de hele tentoonstellingsruimte beslaat.

De multimediagids werd ontwikkeld door T-Systems Austria in samenwerking met het Oostenrijkse kennismanagementbedrijf NOUS. De PAA vormt een stap in de richting van een unieke en spannende kunst- en cultuurbeleving.

De langetermijn samenwerking tussen Deutsche Telekom en de Bonner Bundeskunsthalle maakt culturele hoogtepunten toegankelijk voor een breed publiek. Naast steun in de vorm van sponsoring, promoot de telecommunicatieaanbieder ook het Duitse evenement Cultureel Hoogtepunt 2006.

Verdere informatie is beschikbaar op:

http://www.telekom.de/guggenheim

  
  Journalisten kunnen voor verdere informatie terecht bij:
  Deutsche Telekom AG
  Zentralbereich Unternehmenskommunikation
  Friedrich-Ebert-Allee 140
  D - 53113 Bonn
  Tel.: 0800-7-38-12-20

www.telekom.de/presse

BRON Deutsche Telekom AG