Direxion Shares noteert leveraged ETF's in Europa aan NYSE Euronext

31 Maa, 2010, 09:00 BST Van Direxion

BOSTON, March 31, 2010 /PRNewswire/ --

- Fondsen bieden de mogelijkheid long en short te gaan met posities in groeimarkten, aandelen van large caps in de VS en bedrijven voor financiële diensten in de VS

Direxion, een pionier in alternatieve en tactisch gerichte beleggingsstrategieën voor gesofisticeerde beleggers, kondigt met genoegen de notering aan van zes Direxion Shares Daily ETF's in Amsterdam aan de NYSE Euronext. De trackers zijn hefboomproducten voor hausse- (bull) en baissemarkten (bear) en streven naar een dagelijkse performance van 300% van, of 300% van de omgekeerde dagelijkse performance (vóór fees en kosten) van de MSCI Emerging Markets Index, de Russell 1000(R) Index en de Russell 1000(R) Financial Services Index.

Zoals alle ETF's van Direxion Shares zijn deze fondsen uitsluitend bedoeld voor gesofisticeerde beleggers die de risico's begrijpen van een beleggingsstrategie voor dagelijks beleggingsresultaat met hefboomeffect, en die van plan zijn om hun beleggingen in deze fondsen actief op te volgen en te beheren. Geen garantie kan worden geboden dat de fondsen hun doel zullen realiseren.

"Direxion is zeer gelukkig met dit nieuwe aanbod van beleggingsoplossingen in Europa via NYSE Euronext", verklaarde Dan O'Neill, president van Direxion Shares. "Wij voorzien aanzienlijke groeimogelijkheden op de Europese markt in het licht van de stijgende vraag van hedge-funds en actieve traders naar gesofisticeerde producten voor tactische kortlopende strategieën in uiteenlopende marktsegmenten."

Veel gesofisticeerde adviseurs en institutionele beleggers maken gebruik van de 3x leveraged ETF's van Direxion Shares ter afdekking van beleggingen in hun bestaande portefeuilles. Anderen gebruiken de ETF's om winst te realiseren op transactiemogelijkheden op de korte termijn.

De MSCI Emerging Markets Index is bedoeld om de performance te meten van de aandelen van de internationale groeimarkten. De Russell 1000(R) Index meet de performance van de aandelen van large caps uit de VS. De index bestaat uit de aandelen van de circa 1000 grootste bedrijven op basis van de combinatie van hun beurskapitalisatie en actuele aandeel in de index. De Russell 1000(R) Financial Services Index volgt bedrijven uit de VS die financiële diensten verstrekken. Bedrijven in de index hebben een gemiddelde beurskapitalisatie van meer dan 11 miljard US-dollar en de mediaan van hun beurskapitalisatie bedraagt 4,4 miljard US-dollar.

"Direxion is nog steeds een baanbreker in vernieuwende beleggingsoplossingen waarmee beleggers hun portefeuillestrategieën kunnen optimaliseren", zo vervolgde de heer O'Neill. "Met de notering aan Euronext Amsterdam tonen wij onze wens aan te groeien tot een belangrijke speler op de internationale markt van ETF's. Wij willen ook onze dank betuigen aan onze juridische adviseur in Europa, Simmons & Simmons, die vanaf het begin een sleutelrol heeft gehad voor de notering en ons heeft geholpen onze weg te vinden binnen alle wetten en reguleringen in Europa."

  
  De zes aan NYSE Euronext genoteerde ETF's van Direxion zijn:
  
   Naam van fonds  Symbool   Benchmark       Hefboom   ISIN
    ---------   -------   ---------       -------   ----
  Haussefondsen

  Direxion Daily
   Emerging Markets
   Bull 3X Shares  EDC  MSCI Emerging Markets Index 300%  US25459W3007
  
  Direxion Daily
   Large Cap Bull
   3x Shares     BGU  Russell 1000(R) Index    300%  US25459W8626
  
  Direxion Daily
   Financial     FAB  Russell 1000(R) Financial  300%  US25459W5168
   Bull 3x Shares        Services Index
  
  Baissefondsen
  
  Direxion Daily
   Emerging
   Markets Bear
   3x Shares     EDZ  MSCI Emerging Markets Index -300%  US25459W4096
  
  Direxion
   Daily Large
   Cap Bear 3x
   Shares      BGZ  Russell 1000(R) Index    -300%  US25459W8543
  
  Direxion Daily
   Financial
   Bear 3x      FAZ  Russell 1000(R) Financial  -300%  US25459W4906
   Shares            Services Index         

Met een indextracker voor een hausse- en een baissemarkt geeft Direxion ervaren beleggers de mogelijkheid een competitief rendement na te streven in stijgende en dalende markten over een groot spectrum van gediversifieerde soorten beleggingen.

Leden van de pers kunnen meer informatie over Direxion Shares verkrijgen of spreken met een lid van het Direxion-team door contact op te nemen met Katrine Winther-Olesen, +1-973-400-1341 of katrine@jcprinc.com.

Beleggers en financiële professionals kunnen contact opnemen met Direxion voor vragen over de ETF's of de notering aan Euronext Amsterdam, ofwel telefonisch op +1-866-476-7523 of +1-617-399-8820 of door te e-mailen naar info@direxionshares.com.

Direxion

Direxion Funds en Direxion Shares, onder het beheer van Rafferty Asset Management, LLC, hebben een aanbod van leveraged beleggingsfondsen, ETF's en fondsen met alternatieve beleggingsproducten voor beleggingsadviseurs en gesofisticeerde beleggers die risico en rendement doeltreffend willen beheren zowel in hausse- als in baissemarkten. Het bedrijf is opgericht in 1997 en had circa US$ 6,3 miljard vermogen in beheer per 31 december 2009. Het bedrijfsmodel is gebouwd op continue productvernieuwing, uitzonderlijke klantenservice en de inzet om te bouwen aan strategische samenwerkingsverbanden met verkopers. Zie voor meer informatie http://www.direxionshares.com.

Disclosure:

De correlatie waarnaar voor bull- en bear-fondsen wordt gestreefd, is doorgaans een veelvoud van het rendement van de index of benchmark. Als de Russell 1000 Index op een bepaalde dag bijvoorbeeld stijgt met 1%, wordt het Direxion Large Cap Bull 3x ETF beheerd voor een stijging van circa 3%(3%= 300% van 1%). Daalt deze index met 1%, dan wordt de Direxion Large Cap 3x Bear ETF beheerd voor een stijging van 3%.

Wettelijke informatie

Beleggers voor wie restricties gelden

Dit document is geen reclame of een andere stap met het oog op de beursintroductie van de aandelen in de Verenigde Staten, Canada of een van de provincies of territoria, waar het bedrijf geen autorisatie of registratie heeft voor verkoop en waar geen prospectus van het bedrijf is ingediend bij een beurscommissie of toezichthoudende overheid. Dit document mag nooit zo worden opgevat. Dit document of een kopie ervan mag niet (direct of indirect) worden binnengebracht, doorverzonden of verdeeld in de Verenigde Staten.

Risicowaarschuwingen

Nadere informatie over een bepaald fonds vindt u in het laatste prospectus van het bedrijf dat moet worden gelezen in samenhang met het bijvoegsel voor het relevante fonds (beide het 'prospectus' genoemd). Een belegging in aandelen van een fonds gaat gepaard met bepaalde risico's, waaronder de in het prospectus beschreven risico's. Performance uit het verleden is geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige resultaten. De koers van aandelen kan stijgen of dalen en mogelijk krijgt een belegger het belegde bedrag niet terug. De koers van de aandelen wordt vermeld in de basisvaluta van het relevante fonds. De waarde van de belegging in andere valuta's zal dus onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen. Wisselkoersschommelingen kunnen ook van invloed zijn op de waarde van de aandelen als die worden verhandeld in andere valuta's. Fondsen met een strategie voor omgekeerd of hefboomrendement zijn uitsluitend geschikt voor gesofisticeerde beleggers die begrijpen hoe dagelijks samengesteld hefboomrendement werkt en die bereid zijn een groter potentieel verlies te dragen dan het geval is met fondsen die geen dergelijke strategieën gebruiken. Voordat u beslist te beleggen in de aandelen, dient u onafhankelijk financieel, fiscaal en juridisch advies in te winnen. Deze informatie is geen aanbod van aandelen en mag niet worden gebruikt als de basis voor een beleggingsbeslissing. Deze informatie wordt uitgegeven door het bedrijf en omvat geen advies over financiële producten. Het bedrijf biedt geen garantie inzake de performance van aandelen van een fonds en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies of fouten in dit document (het document wordt door het bedrijf accuraat geacht op datum van uitgifte).

Voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk

'Daily Large Cap Bull 3x Shares' van Direxion Shares ETF Trust (het 'fonds') is als beleggingsbedrijf niet erkend in het kader van de Financial Services and Markets Act 2000 van het Verenigd Koninkrijk (de 'financiële wet'). De promotie van het fonds en de verspreiding van dit document in het Verenigd koninkrijk zijn aan wettelijke beperkingen onderhevig.

Dit document wordt in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Direxion Shares ETF Trust en/of is geadresseerd aan personen aan wie het wettig mag worden uitgegeven of geadresseerd krachtens order 2005 van de Financial Services and Markets Act 2000 (financiële promotie), inclusief personen die krachtens de financiële wet zijn geautoriseerd ('geautoriseerde personen'), bepaalde personen met professionele ervaring in zaken gerelateerd aan beleggingen, bedrijven met hoog eigen vermogen, niet als bedrijf opgerichte verenigingen of kleine bedrijven met hoog vermogen, trustees van trusts met een hoge waarde en personen die als gecertificeerde gesofisticeerde beleggers zijn gekwalificeerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn de aandelen uitsluitend beschikbaar voor deze personen. Andere personen mogen niet op dit document vertrouwen of handelen op basis ervan.

Om te worden gekwalificeerd als een gecertificeerde gesofisticeerde belegger dient de persoon a) een schriftelijk of ander leesbaar certificaat te hebben daartoe ondertekend door een geautoriseerde persoon waarin wordt verklaard dat de persoon beschikt over voldoende kennis over de risico's die met een bepaald type van belegging gepaard gaan, en b) een ondertekende verklaring van ten hoogste 12 maanden oud te hebben in de voorgeschreven vorm waarin onder meer wordt verklaard dat de persoon een gesofisticeerde belegger is voor deze beleggingen.

Voor beleggers in Nederland

Het prospectus is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en kan worden verspreid onder beleggers in Nederland. Een kopie van alle documenten (het prospectus, het Nederlandse bijvoegsel, de vorige jaarverslagen en de akte van oprichting) zijn verkrijgbaar in Nederland op http://www.direxionshares.com/euronext of door te bellen naar +1-617-399-8820.

Indexgerelateerde disclaimers

De hier vermelde indices van Russell zijn handelsmerken van Russell Investments en worden onder licentie gebruikt door Direxion Shares. Deze fondsen worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Russell Investments. Russell Investments verstrekt geen verklaringen over de raadzaamheid om in de fondsen te beleggen.

  
  Contactpersoon: Katrine Winther-Olesen
           JCPR
           +1-973-400-1341
           katrine@jcprinc.com

BRON Direxion