Dit is een openbare mededeling van Mecom Group plc ingevolge artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (het "Bte").

10 Sep, 2007, 08:00 BST Van Mecom Group plc

LONDEN, September 10 /PRNewswire/ --

- Dit is geen openbare mededeling dat een openbaar bod wordt uitgebracht, maar een mededeling dat Mecom Group Plc haar belang in Koninklijke Wegener N.V. heeft uitgebreid.

MECOM BREIDT BELANG IN WEGENER VERDER UIT

Mecom Group plc ("Mecom") kondigt aan dat zij haar belang in Koninklijke Wegener N.V. ("Wegener") heeft uitgebreid van 31,96% tot 34,50% van de (certificaten van) gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van Wegener (de "Gewone Aandelen") door marktaankopen van in totaal 1.140.369 Gewone Aandelen tegen een prijs van EUR 17,65 per Gewoon Aandeel op vrijdag 7 september 2007.

Mecom is voornemens om eventueel meer Gewone Aandelen aan te kopen.

Exemplaren van het biedingsbericht en het prospectus zijn verkrijgbaar op de websites van Wegener (http://www.wegener.nl/) en Mecom (http://www.mecom.co.uk/). De websites van Wegener en Mecom maken op geen enkele wijze deel uit van het biedingsbericht. Exemplaren van het biedingsbericht en het prospectus kunnen tevens kosteloos worden verkregen ten kantore van het omwissel- en betalingskantoor door contact op te nemen met het omwissel- en betalingskantoor op onderstaand adres.

Disclaimer

Dit persbericht bevat geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige effecten in het kapitaal van Koninklijke Wegener N.V. De bijzonderheden van het openbaar bod door Mecom op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,30, in het geplaatste kapitaal van Wegener tegen betaling per aandeel van een prijs (ex dividend) van EUR 17,70 in contanten, of 14,287 aandelen in het aandelenkapitaal van Mecom (ex dividend) zijn uiteengezet in een biedingsbericht, gedateerd 28 augustus 2007. Het biedingsbericht zet alle voorwaarden van het bod uiteen, inclusief de wijze waarop het aanbod kan worden aanvaard.

Dit persbericht bevat geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige aandelen of andere effecten in het kapitaal van Mecom Group plc en hierop mag niet worden afgegaan, geheel of gedeeltelijk, in verband met het sluiten van enige overeenkomst terzake. Dit persbericht is geen prospectus en houders van certificaten van gewone aandelen in Koninklijke Wegener N.V. dienen geen aandelen in Mecom Group plc te nemen anders dan op basis van informatie in het prospectus en het biedingsbericht die te zijner tijd zullen worden gepubliceerd.

Dit persbericht bevat in het bijzonder geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige aandelen in het kapitaal van Mecom Group plc aan enige persoon in enige jurisdictie waar zo'n aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn en derhalve dienen personen die dit persbericht ontvangen zich op de hoogte te stellen van mogelijk van toepassing zijnde wet- en regelgeving in hun jurisdictie en deze in acht te nemen. In het bijzonder dient dit persbericht niet vanuit of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Italië of Japan te worden verspreid. Indien een bod wordt gedaan, zal het niet direct of indirect worden gedaan vanuit of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Italië of Japan.

Dit persbericht verschijnt eveneens in het Engels. Dit is geen letterlijke vertaling van het Engelstalige persbericht. Bij verschillen prevaleert de Engelse versie.

  
  ING Wholesale Banking Securities Services:
  
  Van Heenvlietlaan 220
  Locatie code BV.06.01
  1083 CN Amsterdam
  Nederland
  
  Tel: +31-(0)20-79-79-444
  Fax: +31-(0)20-79-79-607
  E-Mail: iss.pas@mail.ing.nl

BRON Mecom Group plc