Docdata media Ltd. in het Verenigd Koninkrijk geliquideerd

19 Jan, 2010, 17:00 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, January 19 /PRNewswire/ -- De Directie van DOCDATA N.V. maakt bekend dat de vennootschap docdata media Ltd. (Verenigd Koninkrijk) is geliquideerd. Deze vennootschap verrichtte tot het moment van verkoop van haar activiteiten per eind januari 2009 bedrijfsactiviteiten op het gebied van het repliceren van CD en DVD en het produceren van audiocassettes in Telford (Verenigd Koninkrijk).

Als gevolg van de liquidatie van docdata media Ltd. kan de Nederlandse fiscale eenheid met aan het hoofd DOCDATA N.V. een liquidatieverlies in aanmerking nemen in het boekjaar 2009. Hierdoor zal een liquidatieverlies ten bedrage van ruim EUR 15 miljoen in mindering kunnen worden gebracht op de belastbare winst van de fiscale eenheid over 2009. Door verruiming van de achterwaartse verliesverrekeningsregels ('carry back') met ingang van 2010, zal het resulterende negatieve belastbare bedrag van de fiscale eenheid DOCDATA N.V. over het jaar 2009 kunnen worden verrekend met belaste winsten over de jaren 2006 en 2007. In verband met deze liquidatie zal DOCDATA N.V. met betrekking tot het liquidatieverlies een belasting­bate van ongeveer EUR 4 miljoen in 2009 kunnen verantwoorden.

DOCDATA N.V. zal de jaarcijfers 2009 op donderdag 18 februari 2010 bekendmaken. Tot dat moment zal de Directie van DOCDATA N.V. geen nadere mededelingen doen. Zoals aangekondigd in het tussentijds bericht op 26 oktober j.l., is de Directie voornemens bij de publicatie van de jaarcijfers 2009 een update te presenteren van de strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"'. De Directie beoogt hiermee voor de jaren 2010 tot 2012 een vervolg en een verdere verfijning te geven aan de huidige strategie. Daarbij zal ook worden ingegaan op de resterende bedrijfsactiviteiten op het gebied van het repliceren van CD en DVD, voor wat betreft de toekomstverwachtingen alsmede de te hanteren grondslagen voor verantwoording en waardering van deze bedrijfsactiviteiten per 31 december 2009.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Internet service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van zonnecellen en -modules

- bewerken van andere materialen en producten

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.