DOCDATA N.V. gaat aandeelhouders voorstellen om aandelen in te trekken bovenop het reeds aangekondigde dividend van EUR 0,25 per aandeel

27 Maa, 2008, 16:47 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, March 27 /PRNewswire/ -- De Directie van DOCDATA N.V., onder goedkeuring door de Raad van Commissarissen, heeft vandaag besloten om de aandeelhouders op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op 15 mei 2008, voor te stellen te besluiten tot intrekking van 308.850 stuks gewone aandelen (nominaal EUR 0,10 elk) van de aandelen die de vennootschap op dit moment in eigen bezit heeft. Hierdoor zal het geplaatst aandelenkapitaal worden verminderd van 7.308.850 stuks gewone aandelen tot 7.000.000 stuks gewone aandelen.

Bezit aan eigen aandelen

DOCDATA N.V. heeft vandaag via een inkooptransactie 270.000 stuks eigen aandelen voor een prijs van EUR 6,50 per aandeel op de beurs van NYSE Euronext Amsterdam gekocht, waarmee het aantal gewone aandelen in eigen bezit van de vennootschap op 726.173 (9,94% van 7.308.850) komt. Indien de aandeelhouders instemmen met het voorstel tot intrekking van eigen aandelen dan zal het door de vennootschap gehouden aantal eigen aandelen met 308.850 stuks dalen tot 417.323 gewone aandelen (5,96% van 7.000.000).

De Directie van DOCDATA N.V. heeft op 10 mei 2007 van de aandeelhouders een machtiging tot inkoop van eigen aandelen door de vennootschap verkregen tot een maximum van 10% van het geplaatst aandelenkapitaal. Aangezien DOCDATA N.V. op dit moment 9,94% van het geplaatst aandelenkapitaal in eigen bezit heeft, zal de vennootschap tot het moment van effectuering van de voorgenomen intrekking van eigen aandelen geen verdere inkopen van eigen aandelen doen.

Aangekondigd dividendvoorstel

Bij de publicatie van de jaarcijfers 2007 op 14 februari 2008 heeft DOCDATA N.V. reeds bekendgemaakt om de aandeelhouders op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zullen voorstellen een dividend van EUR 0,25 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren uit de nettowinst over het jaar 2007.

Aankondiging publicatie agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders en jaarverslag

De agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op 15 mei 2008, alsmede het Jaarverslag 2007 en de overige vergaderstukken, zullen worden gepubliceerd op donderdag 24 april 2008. Deze stukken zullen beschikbaar zijn met ingang van die datum via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

------------------------------------------

DOCDATA N.V. is sinds 1997 genoteerd aan de NYSE Euronext en bestaat uit twee verschillende organisaties, docdata en Industrial Automation Integrators.

Het internet service bedrijf docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier divisies:

- docdata commerce

- docdata payments

- docdata fulfilment

- docdata media

Industrial Automation Integrators (http://www.iai.nl) is een hightech machinebouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van machines voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van verpakkingsmaterialen

- bewerken van zonnecellen

- bewerken van andere materialen (o.a. film ondertiteling)

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.