DOCdata N.V. maakt de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen besluiten inzake de samenstelling van de Raad van Commissarissen bekend.

11 Mei, 2007, 08:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 11 /PRNewswire/ -- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V., welke gisterenmiddag donderdag 10 mei 2007 is gehouden, heeft besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen, inclusief de Voorzitter, vast te stellen op vier en heeft de heer E.F. van Veen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V. voor een laatste termijn van twee jaren. De heer Emiel van Veen was voor herbenoeming als Commissaris voorgedragen vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en zijn grote kennis op het gebied van financiële en economische zaken, alsmede Corporate Governance. De heer Van Veen is sinds 19 mei 1998 Commissaris van de Vennootschap en was van 16 mei 2002 tot en met 10 mei 2007 tevens Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer J.A. (Koos) de Vreeze, Commissaris van DOCdata N.V., benoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap voor de resterende duur van zijn huidige zittingstermijn, welke afloopt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009, en daarmee voor een termijn van twee jaren. De heer De Vreeze is sinds 16 mei 2002 Commissaris van de Vennootschap en was voor benoeming als Voorzitter voorgedragen vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en zijn diepgaande kennis van de mediamarkt en distributiekanalen.

- DOCdata e-Solutions Groep houdt zich bezig met e-Fulfilment, e-Financial, e-Commerce en e-Partnership oplossingen voor klanten. Hierbij biedt DOCdata volledige Internet-oplossingen, zowel Business-to-Business als Business-to-Consumer.

- Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan.

- DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa.

(Euronext Amsterdam: DOCD)

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.