DOCdata/IAI betreedt markt voor zonnecel productiesystemen

17 Dec, 2007, 11:00 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, December 17 /PRNewswire/ -- Voor het bedrijf Industrial Automation Integrators (IAI) B.V. te Veldhoven, een dochteronderneming van DOCdata N.V. in Waalwijk, heeft het jaar 2007 in het teken gestaan van strategische verkenningen naar nieuwe markten. Hierbij is onder andere onderzoek verricht naar het aanwenden van de kerncompetenties van IAI ten behoeve van deze nieuwe markten. De huidige kerncompetenties van IAI zijn het ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden van geautomatiseerde productiesystemen waarin in het bijzonder optica en lasers worden toegepast. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze kerncompetenties goed aansluiten bij de behoefte aan specialistische productiesystemen ten behoeve van de fabricage van zonnecellen.

Elk type zonnecel blijkt zijn eigen geautomatiseerde productiesystemen nodig te hebben om productie op enige schaal tegen een acceptabele prijs mogelijk te maken. Het voortdurende streven naar verlaging van de productiekosten en verhoging van de efficiency van de zonnecellen leidt tot verbeteringen van bestaande typen en het verschijnen van nieuwe typen.

De verwachting is dan ook dat er gedurende vele jaren een aanzienlijke behoefte aan specifieke, geautomatiseerde productiemiddelen zal bestaan waarin product-hantering, laser, optica, vision en software belangrijke technologieën zullen zijn. Deze aspecten sluiten uitstekend aan bij de kennis en ervaring waarover IAI in de bestaande applicatiegebieden beschikt.

De markt voor zonnecellen blijkt onder meer de volgende kenmerken te vertonen:

- marktonderzoeken voorspellen unaniem dubbele groeicijfers gedurende vele jaren;

- er worden momenteel vele verschillende typen zonnecellen geproduceerd en er zijn vele verschillende typen in ontwikkeling;

- bij de productie van zonnecellen zijn laserbewerkingen en product-hantering belangrijke aspecten.

Inmiddels heeft IAI een eerste opdracht voor een zonnecel productiesysteem ontvangen. Met de inzet van IAI's kennis van en ervaring met lasertechnologie realiseert dit systeem een innovatieve verbindingstechnologie voor zonnecellen.

DOCdata is voornemens om de marktstrategie voor IAI in de komende maanden verder vorm te geven middels het aangaan van partnerships welke noodzakelijk zijn om deze markt voor zonnecel productiesystemen te betreden.

Daarnaast blijft IAI onverminderd aandacht besteden aan de bestaande markten. Zo zal IAI in de 'security printing' markt nieuwe producten introduceren om een groter deel van deze markt te kunnen bedienen.

- Industrial Automation Integrators (IAI) ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere document­beveiligings­systemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkings­materialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan.

- DOCdata e-Solutions Groep houdt zich bezig met e-Fulfilment, e-Financial, e-Commerce en e-Partnership oplossingen voor klanten. Hierbij biedt DOCdata volledige Internet-oplossingen, zowel Business-to-Business als Business-to-Consumer.

- DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa.

DOCdata N.V. (Euronext Amsterdam: DOCD)

Website van de onderneming: http://www.docdata.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.