Doha: veronderstellingen en cijfers van Pascal Lamy in twijfel getrokken door de conclusies van een groep van internationale economen

17 Jun, 2009, 09:00 BST Van momagri

PARIJS, June 17 /PRNewswire/ --

- Hoewel sommige lidstaten een "nieuwe aanpak" voor ogen hebben om de Doha-ronde te hervatten, werden de door Pascal Lamy geopperde hypothesen en cijfers door de hoofdeconoom van momagri bestreden aan het einde van de internationale workshop die op 4 en 5 juni aan de Sorbonne werd georganiseerd

Bertrand Munier, hoogleraar en hoofdeconoom bij momagri, verklaarde aan het einde van deze workshop: "de volatiliteit van de landbouwprijzen, het effect van speculatie en de vooruitgang die is geboekt in het interpreteren van de landbouwmarkten, stellen de liberalisatiestrategie van de WHO voor de landbouwmarkten, ter discussie."

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20081013/324331)

Aldus hebben de aanwezige dertig economen van het IMF, de FAO, de Wereldbank, de OESO, Amerikaanse universiteiten, denktanks en verschillende ministeries een algemene consensus bereikt over de twee belangrijkste punten:

- Het langdurig uit de weg gaan van het probleem van de volatiele prijzen van belangrijke landbouwproducten, door de internationale gemeenschap, kan de voedselonzekerheid verergeren

- De huidige economische modellen die als leidraad worden gebruikt bij internationale beslissingen, zijn niet in staat om deze werkelijkheid te verklaren.

Vandaar ook het belang van het opzetten van een nieuw internationaal economisch model, aldus Shyama Ramani, professor aan de Universiteit van Maastricht.

Dit model moet waarheidsgetrouw de huidige landbouwkwesties omvatten: prijsvolatiliteit, de financialisatie van de markten en de gevolgen daarvan voor de voedselveiligheid. Het momagri-model voldoet aan al deze eisen op het gebied van verbeterde waarheidsgetrouwheid.

Dit is de reden dat Peter Timmer, professor aan de Harvard University en econoom bij de Bill Gates Foundation, de term "de eerste in zijn soort, die we niet kunnen negeren" gebruikte bij de beoordeling van de gevolgen van een liberaliseringsbeleid voor landbouwmarkten.

Hoe kan Pascal Lamy daarom zo willekeurig het getal van 150 miljard dollar aan winst rechtvaardigen (ofwel 7 cent per persoon per dag) als er een akkoord wordt bereikt in Doha? Want hij verwijst naar de huidige modellen, die geen rekening houden met het effect van risico's, prijsvolatiliteit of speculaties op de gefinancialiseerde markten, welke essentieel zijn voor de landbouweconomische analyse.

Laten we niet vergeten wat er op het spel staat bij deze onderhandelingen , het gaat om de overleving van bijna een miljard mensen die honger lijden, evenals het overleven van meer dan 40% van de wereldbevolking die leeft van de landbouw. Zoals Edi Karni, hoogleraar aan de Johns Hopkins University naar voren bracht, is het dringend noodzakelijk om terug te keren naar de onderhandelingen die uiteindelijk voor volledige maatregelen moeten zorgen wat betreft de risico's waar de landbouwmarkten zich voor gesteld zien.

Resultaten van de nieuwste simulaties van het momagri-model

In dit opzicht hebben de nieuwste simulaties door het momagri-model het idee op zijn grondvesten doen schudden dat alle boeren zullen profiteren van een afronding van de Doha-ronde, met name die in ontwikkelingslanden. Erger nog, ze laten zien dat een volledig niet-gereguleerde liberalisering van de internationale handel in landbouwproducten zou kunnen leiden tot:

- een significante vermindering van de opbrengsten voor de boeren uit de armste landen (in sommige scenario's kan deze vermindering meer dan de helft bedragen, en waarschijnlijk veel boeren in deze landen ruïneren)

- een geringere onderliggende vermindering, maar zeer belangrijk voor opkomende importlanden als India

- een aanzienlijke uitholling van de opbrengsten voor boeren uit de ontwikkelde landen. Als gevolg daarvan zou dit, in plaats van de optimalisatie van productiefactoren te stimuleren, de wereldwijde voedselzekerheid in gevaar kunnen brengen, evenals de ontwikkeling van vele landen.

Alleen opkomende exportlanden, zoals Brazilië, kunnen hier ongedeerd uit te voorschijn komen, maar zonder compensatie voor de algemene verlaging van de productie.

Over momagri

momagri is een in Parijs gevestigde denktank die pleit voor een nieuwe visie op de landbouw. Deze organisatie, die is opgericht en wordt voorgezeten door Pierre Pagesse, voorzitter van de Franse Groupe Limagrain, omvat vertegenwoordigers van agrarische bedrijven en ambtenaren op het terrein van gezondheidszorg, economische ontwikkeling, strategie en defensie. De organisatie richt zich op de ondersteuning van de regulering van de landbouwmarkten door middel van nieuwe evaluatie-instrumenten (zoals economische modellen en indicatoren) en nieuwe voorstellen voor het beheer van de internationale landbouw- en voedselsector op basis van vrijhandelsprincipes.

http://www.momagri.org

Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20081013/324331

BRON momagri