Dr. Hijab ontmoet Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders en hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini

15 Jan, 2016, 07:00 GMT Van Office of Dr Riad Hijab, Former Prime Minister of Syria

BRUSSEL, January 15, 2016 /PRNewswire/ --

Als onderdeel van zijn overlegronde om te onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het opstarten van het politieke proces sprak Dr. Riad Hijab vandaag met de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, en de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Federica Mogherini.  Hij bracht hen op de hoogte van de voorbereidingen van de Hoge Commissie met betrekking tot het politieke proces en tevens over de resultaten van de ontmoetingen tussen de Commissie en de internationale gezant voor Syrië, Staffan de Mistura.

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151009/275653 )

Dr. Hijab gaf zijn volledige steun aan de internationale inspanningen om de bepalingen van het Communiqué van Genève (2012) en UNSCR2118 uit te voeren. Deze beogen een politiek proces in gang te zetten, dat moet leiden tot de vorming van een transitioneel overheidsorgaan met volledige uitvoerende bevoegdheden.  Hij benadrukte ook de noodzaak voor urgente betrokkenheid van alle internationale partijen bij de bepalingen van artikelen (12) en (13) van UNSCR2254 alvorens te beginnen met afspraken in het onderhandelingsproces.  Hij noemde met name de opheffing van de belegering van steden en gebieden, zodat hulporganisaties hulpbehoeftigen kunnen bereiken, het vrijlaten van alle gevangenen, het staken van luchtaanvallen en artillerie-aanvallen op burgers en burgerdoelen, en andere maatregelen die goede wil tonen en het vertrouwen versterken.

Dr. Hijab sprak over de impact en de gevolgen van de oorlog:  de tragische humanitaire situatie, de effecten hiervan op de veiligheid van zowel buurlanden als van Europa en de systematische aanvallen op bevolkte gebieden, die leiden tot enorme vluchtelingenstromen. Er zitten op dit moment ongeveer vijf miljoen Syrische vluchtelingen in vluchtelingenkampen in de buurlanden en zo'n zes miljoen Syriërs zijn ontheemd en leven in gebieden die zich buiten de controle van het regime bevinden.  Hij voegde hieraan toe dat de recente Russische bombardementen hebben bijgedragen aan nieuwe vluchtelingenstromen naar Europa.  Dr. Hijab waarschuwde dat het voortduren van humanitaire schendingen en het voortzetten van het conflict terroristengroepen in de kaart speelt. Zij willen doorgaan met vechten en een bedreiging vormen voor de wereldwijde veiligheid, en vooral voor die van Europese landen.

In dit verband benadrukte Dr. Hijab dat de bestrijding van terrorisme nu volledig buiten de controle van het regime ligt en dat de verenigde internationale strijdkrachten beter uitgerust zijn om deze strijd uit te voeren.  Aan de andere kant waarschuwde hij dat groeperingen die bevriend zijn met het regime gematigde facties aanvallen onder het mom van terrorismebestrijding.  Dr. Hijab stelt de volgende doelstellingen voor: "een internationaal initiatief voor een staakt-het-vuren en het consolideren van internationale inspanningen in de strijd tegen Da'esh (IS). Daarnaast moet uitputting van internationale diplomatie en tijd worden voorkomen. Deze uitputting wordt onder meer veroorzaakt door aan te dringen op een standaard lijst van terreurorganisaties en goedgkeuring door verschillende landen die uiteenlopende definities van terrorisme hanteren. Dit is een zinloze poging om het politieke proces te verstoren."  Hij wees erop dat het vertrek van duizenden buitenlandse strijders - zowel strijders die zich aangesloten hebben bij Da'esh als sektarische milities en huurlingen van verschillende nationaliteiten - noodzakelijk is voor terrorismebestrijdingsacties. Ook benadrukte hij dat onderhandeld moet worden met de landen die het regime ondersteunen, zodat zij hun volledige steun geven aan de uitzetting van alle buitenlandse strijders die zich nu op Syrisch grondgebied bevinden. Dit is in overeenstemming met resoluties die aangenomen zijn door de Veiligheidsraad.  Daarnaast wees Dr. Hijab op de noodzaak voor een internationaal toezichtmechanisme dat toezicht houdt op het staakt-het-vuren en het vertrek van alle buitenlandse strijders.  Hij voegde eraan toe dat, "er geen twijfel over bestaat dat onderhandelingen met het regime over zaken waarop zij geen vat hebben de onderhandelingen alleen maar zullen benadelen en doen ontsporen".

Vanuit Brussel spoorde Dr. Hijab de internationale gemeenschap aan om de voortdurende schendingen een halt toe te roepen en er alles aan te doen om een veilig klimaat te creëren waarin dialoog plaats kan vinden.  

Contact: syrianassembley@gmail.com

 


BRON Office of Dr Riad Hijab, Former Prime Minister of Syria