Dresdner Bank voltooit verwerving van twee Belgische portefeuillebeheerders

31 Jul, 2007, 13:34 BST Van Dresdner Bank AG

BRUSSEL en FRANKFURT, Duitsland, July 31 /PRNewswire/ --

- Overheid keurt verwerving zonder voorwaarden goed

De Dresdner Bank Luxembourg S. A., een volledige dochtermaatschappij van de Dresdner Bank AG, heeft alle aandelen van de ondernemingen Damien Courtens & Cie en Van Moer Santerre & Cie, beide met zetel in Brussel, verworven. De overeenkomst die al op 8 mei 2007 werd ondertekend, werd nu zonder voorbehoud door de bevoegde instanties goedgekeurd. Daardoor zijn met ingang van 31 juli de beide ondernemingen eigendom van de Dresdner Bank Luxembourg S. A. geworden.

In totaal beheert de Dresdner Bank voor haar gegoede particuliere klanten een vermogen van ongeveer 115 miljard euro, waarvan meer dan een derde in haar internationale entiteiten. Daarmee behoort ze in de hogere retail banking tot de tien grootste banken in Europa en in Duitsland bekleedt ze in dit segment de 2de plaats.

In 2007 verhoogt de Dresdner Bank haar aantal vestigingen voor het beheer van vermogende particuliere klanten in Duitsland tot 22. Daarnaast breidt de bank ook dit jaar haar aanwezigheid vooral in Groot-Brittannië en op bepaalde groeimarkten constant verder uit. Al in 2006 opende de instelling een kantoor in Monaco.

Zoals steeds zijn de ramingen onderworpen aan het hierna vermelde voorbehoud.

Voorbehoud bij toekomstgerichte verklaringen

In zoverre wij hierin prognoses of verwachtingen uiten of in zoverre onze verklaringen betrekking hebben op de toekomst, kunnen deze verklaringen blootstaan aan gekende en ongekende risico's en onzekerheden. De reële resultaten en ontwikkelingen kunnen bijgevolg wezenlijk afwijken van de geuite verwachtingen en veronderstellingen. Naast andere hierin niet vermelde oorzaken kunnen de afwijkingen eventueel het gevolg zijn van veranderingen in de algemene economische situatie en in de concurrentiesituatie, vooral in kernactiviteiten en -markten, en van herstructureringsmaatregelen. Afwijkingen kunnen verder ook het gevolg zijn van het wegvallen van kredietnemers. Ook de ontwikkelingen in de financiële markten en de evolutie van de wisselkoersen, evenals nationale en internationale wetswijzigingen, meer bepaald met betrekking tot fiscale regelingen, kunnen een invloed hebben. Terroristische aanslagen en de gevolgen daarvan kunnen de waarschijnlijkheid en de omvang van de afwijkingen opdrijven.

De onderneming behoudt zich het recht voor om de hierin vermelde verklaringen niet bij te werken.

    
    Contactpersoon:

    Martin Halusa Tel.: +49-69-263-50750
    Peter Schmitz Tel.: +352-47-60-448

BRON Dresdner Bank AG