Dresdner Factoring AG: Omzet vorderingen ver boven begrote omzet

31 Jul, 2006, 18:11 BST Van Dresdner Factoring AG

DRESDEN, Duitsland, July 31 /PRNewswire/ --

- Omzet vorderingen over eerste halfjaar: EUR 65,5 miljoen (stijging van 49,2% in vergelijking met de rapportageperiode van afgelopen jaar)

- EBIT eerste halfjaar: EUR 172,10k (eerste halfjaar 2005: EUR 187,10k)

- Winstmarge 2e kwartaal: 4,1% (1ste kwartaal: 3,6%)

- Aantal nieuwe contracten boven het begrote aantal (+7,7%)

- Omzet/winstverwachting voor het hele jaar bevestigd

- Twee nieuwe dochtermaatschappijen opgericht: kernactiviteit verstevigd

Dresdner Factoring AG (DAX: D2F), één van de toonaangevende Duitse leveranciers van factoring diensten aan kleine en middelgrote bedrijven die een jaarlijkse omzet hebben tot EUR 5 miljoen, heeft het eerste halfjaar ver boven de begroting afgesloten: het aantal vorderingen steeg tot EUR 65,5 miljoen, een stijging van 49,2% tegenover de eerste zes maanden van 2005 en 12,6% boven de begroting. De winstmarge steeg tegelijkertijd tot 4,1% in het tweede kwartaal (eerste kwartaal: 3,6%), zodat de gemiddelde marge voor het eerste halfjaar 3,9% bedroeg. De halfjaarlijkse EBIT bedroeg EUR 172,10k, een daling van 8% in vergelijking met dezelfde periode afgelopen jaar. De reden voor deze daling waren de geplande kosten van onze beursintroductie en de bedrijfsexpansie.

Vooral de oprichting van de nieuwe verkoopkantoren in Berlijn-Brandenburg , Baden-Wurttemberg en Noord-Rijn-Westfalen in het eerste halfjaar was heel succesvol. De geplande doelstelling voor nieuwe contracten werd overschreden met 7,7% in de rapportageperiode. In deze omstandigheden verwacht het management dat de jaarlijkse omzet en de inkomsten hun respectieve doelen zullen halen (aantal vorderingen rond EUR 140 - EUR 150 miljoen en EBIT tussen EUR 1.600k en EUR 1.800k).

Door de oprichting van twee dochtermaatschappijen - DF Steuerberaterfactoring GmbH en DF Anwaltsfactoring GmbH, opent Dresdner Factoring AG nieuwe distributiekanalen voor de toekomst, waarmee het vooral inspeelt op de specifieke behoeften van advocaten en fiscale adviseurs. Naast de factoring activiteiten met deze beroepsgroepen, die omwille van de wetgeving anders moeten aangepakt worden dan de factoring activiteiten met andere beroepen, gelooft het bedrijf dat advocaten en fiscale adviseurs ook nieuwe multipliers voor de kernactiviteit van het bedrijf kunnen worden. De wetgeving maakte het tot nu toe onmogelijk om deze beroepsgroep factoring diensten aan te bieden met juridische zekerheid. Ondertussen wordt de wetgeving hierover volop aangepast. Zodra de omstandigheden het toelaten, zal Dresdner Factoring AG ook actief worden op dat nieuwe terrein.

Opmerking: de volledige kwartaal- en halfjaarrapporten kunnen gedownload worden in het deel Investor Relations op www.dresdner-factoring.de.

Dresdner Factoring AG

Dresdner Factoring AG, met ongeveer 60 werknemers en zes vestigingen, is een van de toonaangevende factoring leveranciers van het land in zijn doelsegment van kleine en middelgrote ondernemingen die een omzet halen tussen EUR 250.000 en EUR 5 miljoen per jaar. Dresdner Factoring AG biedt complete factoring diensten die voor liquiditeit en zekerheid zorgen door het aankopen van vorderingen (liquiditeit), door de vorderingen te verzekeren (beveiliging tegen wanbetaling van de klant) en door een boekhouddienst voor vorderingen aan te bieden, inclusief aanmaningen.

Dit persbericht is geen aanbod om aandelen te verkopen, noch een verzoek om aandelen te kopen of erop in te schrijven. Een aanbod wordt enkel gedaan op basis van een aandelenprospectus die door het bedrijf uitgegeven wordt in verband met dat aanbod en die ingediend is bij de Duitse toezichthouder op de financiële markten. Sinds 13 april 2006 is deze aandelenprospectus gratis beschikbaar op de website van het bedrijf (www.dresdner-factoring.de) en kan hij ook verkregen worden bij

- de Zulassungsstelle van de beurs van Frankfurt,

- Dresdner Factoring AG en

- Bayerischer Hypo- und Vereinsbank.

De informatie in dit persbericht is niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding of publicatie in de Verenigde Staten van Amerika. De enige bedoeling van het aangeboden materiaal is om te informeren; het vertegenwoordigt geen aanbod voor de verkoop van aandelen in de Verenigde Staten van Amerika. De aandelen waar in dit persbericht naar verwezen wordt zijn niet geregistreerd - en zullen dat in de toekomst ook niet zijn - overeenkomstig de bepalingen van de US Securities Act van 1933, zoals geamendeerd ("US Securities Act"), of overeenkomstig de wetten van de respectieve staat; ze mogen bijgevolg niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika, tenzij ze aangeboden en verkocht worden overeenkomstig een uitzondering op de registratievereisten van de US Securities Act of de wetten van de respectieve staat, of in de context van een transactie waarop deze wetten niet van toepassing zijn. Geen enkel geld, noch aandelen, noch enige andere vorm van vergoeding wordt gevraagd. Dit en andere vormen van vergoeding zullen niet aanvaard worden als ze gestuurd worden op basis van de informatie die in dit persbericht staat.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Die verklaringen geven de huidige opvattingen, verwachtingen en veronderstellingen weer van het management van Dresdner Factoring AG en zijn gebaseerd op informatie waarover het management momenteel beschikt. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie dat toekomstige resultaten en ontwikkelingen ook werkelijk zullen verwezenlijkt worden; ze brengen ook risico's en onzekerheden met zich. De werkelijke toekomstige resultaten en ontwikkelingen betreffende Dresdner Factoring AG kunnen bijgevolg wezenlijk verschillen van de verwachtingen en de veronderstellingen die hierin vermeld staan, en dit door allerlei factoren. Deze factoren omvatten voornamelijk veranderingen in de algemene economische situatie en de concurrentiepositie van het bedrijf, wijzigingen op de financiële markten, wetswijzigingen, vooral betreffende de fiscale regels en de regels betreffende het juridische basiskader dat de factoring activiteiten bepaalt, maar ook andere factoren die een invloed kunnen hebben op de toekomstige resultaten en ontwikkelingen van Dresdner Factoring AG. Dresdner Factoring AG neemt geen enkele verplichting op zich om de verklaringen in dit persbericht te updaten.

  
  Contact:

  Dresdner Factoring AG
  Klaus Sauer
  Glacisstrasse 2
  01099 Dresden
  Telefoon: +49-0351-888550
  www.dresdner-factoring.de

  Persservice:

  PLEON Kohtes Klewes Dresden
  Dominik Schilling
  Goetheallee 23
  01309 Dresden
  Telefoon: +49-0351-84304-30
  Fax: +49-0351-84304-44
  dominik.schilling@pleon.com

BRON Dresdner Factoring AG