Driejarig onderzoek Mn Services en UvA: Naar nieuw beleid voor gewenste pensioenbuffers

15 Okt, 2008, 18:36 BST Van Mn Services N.V.

Rijswijk, Nederland, October 15 /PRNewswire/ --

- Samenwerking Mn Services en Universiteit van Amsterdam (UvA) bekrachtigd

Het Nederlandse pensioensysteem is een van de beste in de wereld. De kern van het systeem wordt gevormd door pensioenfondsen waarbinnen werknemers sparen voor hun toekomstige pensioen en hun individuele risico's kunnen delen. Door de huidige financiële crisis zijn de buffers van pensioenfondsen fors gekrompen, waardoor maatregelen moeten worden genomen om deze te herstellen.

Het beleid ten aanzien van deze buffers en de macro-economische effecten ervan vormen het onderwerp van het door Mn Services gesponsorde onderzoeksproject "Pension Premia, Buffers and Business Cycles" dat uitgevoerd zal worden door Roel Beetsma en Ward Romp aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. De relevantie van dit onderzoek is groot, gegeven het beperkte inzicht dat er is op dit terrein en de omvang van de buffers in relatie tot onze economie. Een belangrijke vraag in de huidige omstandigheden is bijvoorbeeld of een verhoging van de pensioenpremies niet leidt tot een zodanige daling van de besteedbare inkomens dat de verwachte economische neergang wordt versterkt.

"Het project beoogt een wetenschappelijke analyse van deze problematiek, die zal leiden tot zowel bijdragen in de wetenschappelijke literatuur als op het terrein van het beleid ten aanzien van het pensioentoezicht", aldus Ruud Hagendijk, bestuursvoorzitter van Mn Services. Deze vorm van samenwerken met Mn Services: dus tussen de financiële sector en universiteit - waarbij wetenschappelijke kwaliteit en onderzoeksvrijheid voorop staat - is uniek in Nederland. De samenwerking omvat in eerste instantie een periode van drie jaar waarbij samen met Mn Services ook tussentijds de resultaten gedeeld zullen worden met de markt en beleidsmakers. "Onze visie is dat wij concreet kunnen en moeten bijdragen om de sterkte van het Nederlandse pensioensysteem te handhaven en daarmee ook voorbeeldvormend te zijn naar andere landen. Wij zien ons pensioenstelsel - op termijn - als een belangrijk en sterk exportproduct", aldus Hagendijk.

Over Mn Services

Mn Services beheert een vermogen van EUR 65 miljard (augustus 2008) voor een groeiend aantal opdrachtgevers. Daarnaast voert het bedrijf de pensioenadministratie uit voor ruim 1,1 miljoen mensen en meer dan 33.000 werkgevers. Hiermee is het bedrijf een van de meest toonaangevende Europese concerns op het gebied van vermogensbeheer en pensioenadministratie.

fotobijschrift:

van links naar rechts: Roel Beetsma (UVA) , Ruud hagendijk (Mn Services), Tom Wansbeek en Ward Romp (beide UVA)

Nota voor de redacteurs:

Een foto bij dit bericht is beschikbaar bij het European Pressphoto Agency (EPA) op http://www.epa-photos.com

BRON Mn Services N.V.