Duitse afnemers van elektriciteit betaalden miljarden euro's teveel aan EEG-toeslag

10 Apr, 2015, 13:40 BST Van mk-group Holding GmbH

HAMBURG, Duitsland, April 10, 2015 /PRNewswire/ --

Eén van de taken van een energieleverancier, zoals Care-Energy, is de controle van rechtsgeldigheid en juistheid van energierekeningen voor en in het belang van klanten. Daarbij zijn 3 factoren van belang: energierekeningen worden gecontroleerd met betrekking tot kwaliteit, hoeveelheid en het recht om een claim in te dienen. De afdeling Energy Controlling is verantwoordelijk voor deze procedures.

De eerste jaarverslagen over 2014 van verschillende energieleveranciers zijn nu gepubliceerd en onderworpen aan een strenge stresstest met betrekking tot deze factoren.

Het resultaat: Cijfer 5 (!)   

Naast de aanmerkingen wat betreft de hoeveelheid, werd de ernstigste kritiek tijdens het onderzoek geuit met betrekking tot het recht om een claim in te dienen, omdat bleek dat 100% van de onderzochte leveranciers had verzuimd de wijziging van de EEG [Duitse wet op duurzame energie] - d.w.z. EEG 2014 - op hun rekeningen toe te passen en de Duitse afnemers van elektriciteit miljarden euro's teveel berekend hadden.

"Wij zullen uiteraard onze klanten in deze zaak ondersteunen en een claim voor hen formuleren om terugbetaling van hun elektriciteitsleveranciers te verkrijgen, en bovendien een claim formuleren voor elektriciteitsleveranciers om terugbetaling van hun transmissienetwerkbeheerders te verkrijgen. Fouten ten nadele van verbruikers moeten worden gecorrigeerd en klanten mogen niet teveel berekend krijgen. Dit is precies de grond voor ons contract voor energielevering: klanten moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat ze een competente partner hebben om hen te ondersteunen. Wij zullen de teveel betaalde kosten namens onze klanten terugclaimen, ongeacht van welke leverancier!," zegt Martin Richard Kristek, CEO van Care-Energy.

Wat zegt de wet in dit verband?{sp}

De Duitse EEG (Wet op duurzame energie) reguleert de algemene voorwaarden voor duurzame energie en bovendien voor betalingen en toeslagen aan producenten, die moeten worden betaald door leveranciers en die zij, op hun beurt, doorberekenen aan hun klanten - wij denken dat dit voor iedereen duidelijk is en ook dat deze wet waardevol en nuttig is!

Het is echter een feit dat deze wet een bepaalde reikwijdte heeft, net als elke andere wet. Het verschil hier is echter, dat het toepassingsgebied Duitsland is, anders dan in andere wetten, ofwel:

Wet op de ontwikkeling van duurzame energie (Renewable Energies Act - EEG 2014)

§ 4 Toepassingsgebied

Deze wet is van toepassing op producenten en voor zover elektriciteit wordt gegenereerd in de Bondsrepubliek Duitsland, inclusief de Duitse exclusieve economische zone.

http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__4.html

Dat betekent dat de wet zelf, en dientengevolge ALLE bepalingen en alle voorschriften die eruit voortvloeien en waar naar wordt verwezen, alleen van toepassing is op elektriciteit van producenten in Duitsland, d.w.z. elektriciteit van Duitse energiecentrales. EN DAT IS EEN FEIT!!

Buitenlandse elektriciteit - ongeacht of het grijze, groene of welke kleur dan ook betreft, valt niet onder de draagwijdte van deze wet en buitenlandse producenten ontvangen geen betalingen, hoewel ze Duitsland beleveren. Met andere woorden, er is geen EEG-toeslag voor deze elektriciteit omdat de wet, en dientengevolge verordening inzake de toeslag, niet van toepassing is, omdat de draagwijdte geen ruimte laat voor interpretatie in dit verband.

Als gevolg daarvan is het leveranciers die elektriciteit vanuit het buitenland hebben gekregen - en wij hebben er een groot aantal van gecontroleerd - niet toegestaan hun klanten te belasten met een EEG-toeslag, omdat het ook niet is toegestaan dat dit wordt voorgeschreven door de transmissienetwerkbeheerders.

Waarom is dit het geval? Er is gewoonweg geen juridische basis voor het in rekening brengen van de EEG-toeslag zoals gereguleerd in de EEG, want dit is alleen geldig voor en van toepassing op elektriciteit van producenten in de Bondsrepubliek Duitsland, inclusief de Duitse exclusieve economische zone.

Conclusie: Omdat de EEG niet kan worden toegepast op geïmporteerde elektriciteit, kunnen klanten de volledige EEG-toeslag terugclaimen van de leveranciers, en kunnen de leveranciers deze terugclaimen van hun transmissienetwerkbeheerders. Als gevolg daarvan kunnen Europese leveranciers hun elektriciteit in Duitsland verkopen zonder een EEG-toeslag.

Perscontact:
Care-Energy Holding GmbH
Dessauer Strasse 2-4
20457 Hamburg
T: +49-151-42260332
marc.maerz@care-energy.de
http://www.care-energy.de


BRON mk-group Holding GmbH