E-commerce service bedrijf Docdata koopt activiteiten van Dohmen Solutions Groep in Duitsland

12 Apr, 2010, 08:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 12, 2010 /PRNewswire/ -- De Directie van DOCDATA N.V. maakt bekend dat haar dochteronderneming docdata germany GmbH een finale overeenstemming heeft bereikt inzake de overname van alle activiteiten van de Dohmen Solutions Groep in Duitsland. De overname zal per 16 april 2010 worden geëffectueerd en omvat klanten, personeel en bepaalde activa, waaronder voornamelijk voorraden en een volledig backoffice IT-systeem. De totale koopprijs van de over te nemen activiteiten, waarover geen nadere mededelingen worden gedaan, zal volledig in contanten worden voldaan. Het management van Docdata verwacht dat deze activiteiten op jaarbasis minimaal EUR 10 miljoen aan de omzet zullen bijdragen.

De koopovereenkomst is gesloten met de bewindvoerder van Dohmen Solutions, aangezien de moedermaatschappij Dohmen Solutions GmbH & Co. KG en de meeste van haar dochter­vennootschappen sinds 6 maart 2010 in surseance van betaling verkeren. De afgelopen weken is door de bewindvoerder intensief onderhandeld met diverse geïnteresseerde partijen omtrent een doorstart van de activiteiten van Dohmen Solutions. Uiteindelijk is Docdata door de bewindvoerder als beste partij geselecteerd en als koper voorgedragen. Nadat de schuldeisers het voorstel van de bewindvoerder hebben goedgekeurd, is de koopovereenkomst door de bewindvoerder ondertekend en daarmee onherroepelijk geworden.

Dohmen Solutions is een belangrijke speler op de markt van e-commerce services in Duitsland en heeft een klantenbasis met gerenommeerde klanten. De activiteiten worden verricht vanuit een drietal bedrijfslocaties in Zuid-Duitsland, te weten in de omgeving van München, en één locatie in Midden-Duitsland te Eschwege. Docdata is voornemens om drie locaties te handhaven en zal tevens een reorganisatie doorvoeren om de efficiency te vergroten. Daarnaast zullen alle meer dan 200 medewerkers van Dohmen Solutions een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen door Docdata in Duitsland. Het management van Docdata verwacht dat de overgenomen activiteiten pas in 2011 zullen bijdragen aan de winst en dat in 2010 nog substantiële kosten genomen zullen worden om de efficiency te verbeteren en de kostenbasis naar beneden te brengen.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Deze aankoop past goed in onze strategie 'Visie 2012: "Flywheel to Growth"', waarin de verdere ontwikkeling van het e-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland een speerpunt is. Dohmen Solutions heeft een goede klantenbasis en een uitgebreid service portfolio, onder andere dankzij het backoffice IT-systeem dat wij in de komende jaren verder zullen ontwikkelen. Voor de medewerkers van Dohmen Solutions is hierbij een eind gekomen aan een onzekere tijd. Wij hebben de afgelopen weken gemerkt dat de medewerkers van Dohmen Solutions over veel kennis en doorzettingsvermogen beschikken. Ik heet hen van harte welkom bij onze onderneming en kijk uit naar een succesvolle samenwerking."

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

  
  - Docdata commerce
  - Docdata payments
  - Docdata fulfilment
  - Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten
  - bewerken van zonnecellen en -modules
  - bewerken van andere materialen en producten
  
  Corporate website: http://www.docdatanv.com

BRON DOCDATA N.V.