Econcern versnelt internationale expansie

17 Mei, 2006, 13:50 BST Van Econcern

UTRECHT, Nederland, May 17 /PRNewswire/ --

- Nettowinst groeit naar EUR6,6 miljoen

Econcern heeft vandaag aangekondigd dat de nettowinst is toegenomen tot EUR6,6 miljoen (+56%) in 2005, op een totale omzet van EUR45 miljoen (+26%). De recente strategische investeringen door SHV en het Entrepreneurs Fund stellen Econcern in staat om in de komende jaren het groeitempo verder te versnellen.

Marktontwikkelingen in 2005

CEO Ad van Wijk: "In 2005 hebben de stijgende olieprijzen, door de sterk toenemende energievraag en geopolitieke onzekerheid, energie flink onder de aandacht van de politiek en de media gebracht. De interesse in duurzame energie is nog nooit zo groot geweest. Dit was ook terug te zien in de sterke groei van de wereldwijze duurzame energiemarkt, die in 2005 een waarde van ongeveer EUR100 miljard vertegenwoordigde. Hieronder valt de groei van de internationale markten voor wind- en zonne-energie, die met respectievelijk 43% en 44% toenamen."

Highlights in 2005

- Econcern zette haar internationale expansie voort met de opening van kantoren in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Canada en werd opgenomen in Europe's 500, de jaarlijkse ranglijst van snelgroeiende en banenscheppende bedrijven.

- In Duitsland en Spanje groeide de verkoop van zonne-energiesystemen met 37%, een toename die sterk beperkt werd door het aanhoudende tekort aan zonnepanelen. Het waarborgen van de toelevering daarvan was daarom een topprioriteit in 2005. Als grootste aandeelhouder in Solland Solar Energy, een zonnecelfabrikant, kon Econcern zich verzekeren van de helft van Sollands totale productie voor de komende vijf jaar. De fabriek produceerde haar eerste zonnecellen in oktober 2005 en eind 2006 zal een tweede productielijn in gebruik genomen worden.

- Evelops projectportfolio, dat bestaat uit biomassa-, onshore en offshore wind- en zeewater-airconditioningprojecten, nam aanzienlijk toe. Twee mijlpalen in 2005 waren de gedeeltelijke verkoop van het 315 MW offshore windpark Sheringham Shoal aan Hydro en de ingebruikname van de biogasinstallatie Groot Zevert, die sindsdien zeer goed presteert.

- Op 1 januari 2005 ging het Europese Emissiehandelssysteem van start. Ecofys breidde haar dienstenaanbod voor industriële klanten die deelnemen aan dit systeem uit. Afgelopen jaar werkte Ecofys voor vele grote bedrijven, waaronder BOT, het grootste energiebedrijf in Polen.

Vooruitzicht

Recentelijk traden SHV, één van de grootste bedrijven in privé-bezit in Nederland, en het Entrepreneurs Fund (EFBV), een participatiemaatschappij dat onderdeel is van de COFRA Holding, toe als strategische investeerders in Econcern door EUR80 miljoen te investeren. Ad van Wijk merkt op: "SHV en EFBV hebben een echte toegevoegde waarde voor Econcern. Zij hebben een waardevol en uitgebreid internationaal netwerk dat zij zullen inbrengen om de groei van Econcern te ondersteunen. Wij zijn erg verheugd om zulke betrokken investeerders te verwelkomen, die ons zullen helpen onze missie te verwezenlijken: een duurzame energievoorziening voor iedereen. We hebben het vertrouwen dat ons bedrijf op een winstgevende manier naar een omzet van een miljard euro in 2010 zal kunnen groeien."

Noot voor de redactie:

Econcern (www.econcern.com)

Econcern is de holding waartoe Ecofys, Ecostream, Evelop en Ecoventures behoren. De missie van deze Europese bedrijven is 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'. Econcern levert unieke projecten en innovatieve diensten en producten voor een duurzame energievoorziening. De holding is met zo'n 400 werknemers actief in tien landen. Econcern is één van Europa's 500 snelst groeiende bedrijven.

- Ecofys: levert duurzame energie diensten en innovaties

- Ecostream: de duurzame energie systeemleverancier

- Evelop: de duurzame energie projectontwikkelaar

- Ecoventures: de duurzame energie innovatieve ondernemer

BRON Econcern