Economische situatie China verbetert, maar sociale zekerheid blijft uitdaging

23 Dec, 2009, 15:41 GMT Van Mn Services N.V.

RIJSWIJK, Nederland, December 23 /PRNewswire/ --

- Introductie kwartaal-index China Structural Development Monitor (CSDM)

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder Mn Services is met het Europe China Institute van Nyenrode Business Universiteit gestart met een terugkerend panelonderzoek in China, de China Structural Development Monitor (CSDM). In dit kwalitatieve onderzoek wordt de Chinese sociaal-politieke en economische ontwikkeling en het investeringsklimaat in China voor de middellange termijn in kaart gebracht. De basis van het onderzoek vormt een vast panel, samengesteld uit de snel groeiende middenklasse in China, dat continu wordt gevolgd door middel van vragenlijsten en interviews. De mening van het panel geeft unieke inzichten vanuit China, die tot uitdrukking komen in de CSDM-index.

De CSDM is een index waarmee de middellange termijn ontwikkeling van China op een zuivere manier in beeld wordt gebracht. De CSDM index kijkt daarmee over de conjunctuurcyclus heen. De monitor biedt Mn Services een uitgelezen kans om als investeerder op verschillende beleggingsmarkten in China ontwikkelingen op de voet te volgen. Anne-Marie Munnik, Hoofd Strategie & Research bij Mn Services: "Mn Services ziet veel toegevoegde waarde in onderzoek dat extra informatie oplevert over economisch belangrijke regio's in de wereld. China behoort daar in onze visie zeker toe en wij willen voorsorteren op het potentieel dat wij als investeerder in China zien".

Enkele resultaten uit de eerste CSDM-kwartaalindex*:

- De CSDM bevestigt het beeld dat de economische situatie in China de afgelopen drie maanden is verbeterd, vooral als gevolg van het tijdig en goed ingrijpen van de overheid op de economische crisis.

- Ondanks de optimistische toon, wordt geconstateerd dat er onzekerheid is over de ontwikkeling van de werkloosheid, de sociale zekerheid en het tempo waarmee gewerkt wordt aan een nationaal pensioensysteem. Daarbij is er ook angst voor de gevolgen van de verdere stijging van de renminbi.

- Problemen met betrekking tot sociale zekerheden zijn naar verwachting van het panel ook niet op korte termijn opgelost. Sociale zekerheid als thema blijft onderwerp van onderzoek in toekomstige CSDM-onderzoeken.

- Per saldo toont de Chinese middenklasse zich positief over de middellange termijn, zowel wat betreft het algemene beeld als over de persoonlijke situatie.

Over Mn Services

Mn Services beheert een vermogen van EUR 60 miljard (november 2009) voor een groeiend aantal opdrachtgevers. Daarnaast voert het bedrijf de pensioenadministratie uit voor ruim 1,2 miljoen mensen en meer dan 35.000 werkgevers. Hiermee is het bedrijf een van de meest toonaangevende Europese concerns op het gebied van vermogensbeheer en pensioenadministratie. Als internationaal pensioenhuis met Nederlandse wortels heeft Mn Services veel ervaring met de complexe invulling van tweede pijler pensioenen. De organisatie is bereid haar kennis en ervaring te kunnen delen met beleidsmakers in China.

Over Nyenrode

Het Nyenrode Europe China Institute (ECI) ondersteunt bedrijven, overheden, universiteiten en media bij de kansen en uitdagingen die zij tegenkomen in hun relaties met China. Dit doet zij met programma's als de Essential China Masterclasses, Fact Finding Trips naar China, thematische workshops, conferenties en toegepast onderzoek.

* noot voor de redactie, niet voor publicatie

BRON Mn Services N.V.