Een geneesmiddel met uiterst snelle werking voor de behandeling van pijn en ontsteking

15 Sep, 2006, 08:00 BST Van Helsinn Healthcare SA

LUGANO, September 15 /PRNewswire/ --

- Nieuw bewijsmateriaal bevestigt de troeven van Originele Nimesulide(1): Veelzijdige farmacologische werking, snelle pijnstillende werking, bewezen klinische efficiëntie

- Voorgesteld op het Helsinn Satellietsymposium "Een waardevolle gemeenschappelijke benadering van verschillende pijnaandoeningen" 12de Internationaal Congres Pijnklinieken 2006, Wereldvereniging van Pijnclinici Turijn (Italië), 4-7 juli 2006

Nieuwe bewijzen die de actieve invloed belichten van Originele Nimesulide(1) op een aantal sleutelmediatoren die te maken hebben met pijnlijke en ontstekingsprocessen werden voor het eerst onder de aandacht van het wetenschappelijk universum gebracht tijdens het Helsinn Satellietsymposium, dat werd gehouden gedurende het 12de Congres van Pijnklinieken, dat werd georganiseerd door de Wereldvereniging van Pijnclinici in Turijn (Italië) tussen 4 en 7 juli jl.

Het congres bood de gepaste gelegenheid om interesse te tonen voor de efficiëntie, de werkingssnelheid en de verdraagzaamheid van Originele Nimesulide(1) op drie belangrijke toepassingsgebieden: osteoarthritis, postoperatieve tandpijn en migraine.

Tijdens het Congres voorgestelde klinische bekrachtigingen

M. Bianchi (I) - Nimesulide en OA ontstekingspijn: nieuwe klinische bewijzen

De epidemiologische gegevens zijn indrukwekkend: >36 miljoen mensen in Europa lijden aan osteoarthritis

In de door Prof. Bianchi voorgestelde studie ter vergelijking van de pijnstillende efficiëntie van nimesulide en celecoxib bij patiënten met knie-OA was het effect van Originele Nimesulide(1) beduidend sneller dan celecoxib en was de activiteit sterker bij patiënten met synoviale effusie. De klinische efficiëntie van ons geneesmiddel werd in verband gebracht met een beperking van de concentratie van Substantie P (SP) en Interleukin-6 (IL-6) in het synoviale vocht, op de plaats van de ontsteking dus.

SP en IL-6 vormen sleutelmediatoren van pijn en ontsteking, en doordat Originele Nimesulide de concentratie ervan verlaagt, kan de intensiteit van pijn ten opzichte van het referentiegeneesmiddel verminderen.

Bovendien werkt Originele Nimesulide in op "centraal actieve" prostaglandinen, die een primaire rol spelen bij de transmissie van het pijnsignaal, niet alleen op het perifere niveau, maar ook op het niveau van het centrale zenuwstelsel, daarbij specifiek verwijzend naar het ruggenmerg.

Interleukines vertegenwoordigen niet enkel de "alfabetische karakters" die endocrine en immune zenuwcellen gebruiken om te communiceren, maar zijn cruciale mediatoren bij de regulering van nociceptieve informatie.

Substantie P (SP) is een klein neuropeptide dat wordt gekenmerkt door een bijzondere activiteit: er werd vastgesteld dat, na het stimuleren van de perifere zenuwen die door pijnlijke stimuli worden geactiveerd, SP een pad volgt vanaf het centrum naar de periferie die pijn en ontsteking versterkt.

A. Lörincz (H) - Nimesulide en tandpijn: resultaten van een observatiestudie

Het pijnstillende effect van Originele Nimesulide(1) wordt reeds 15 minuten na de inname van het geneesmiddel duidelijk en vermindert pijn op aanzienlijke wijze na een derde moleculaire extractie.

Chirurgie waarbij tandtrekking komt kijken biedt meestal een goed model om de pijnstillende efficiëntie van een geneesmiddel te evalueren. Dr. Lorincz stelde de resultaten van een observerende studie voor, waarbij 511 patiënten betrokken waren, die een chirurgische derde moleculaire verwijdering ondergingen (Uittreksels van het Symposium). Uit de resultaten blijkt dat Originele Nimesulide(1) bij 74% van de patiënten pijn helemaal wegneemt tegenover 57% van de patiënten die met andere NSAID's werden behandeld. Verder bevestigt de studie de snelle aanvang van het pijnstillende effect van het geneesmiddel, dat binnen de 15 minuten na toediening werkt bij 67% van de patiënten, evenals het zeer goede veiligheidsprofiel van het geneesmiddel.

C. Lampl - Inzichten over het gebruik van nimesulide bij migraineaanvallen

80 miljoen mensen lijden aan migraine in westerse landen. De WGO plaatst de aandoening bij de 20 belangrijkste redenen voor invaliditeit.

Dr. Lampl gaf een overzicht van de therapeutische alternatieven voor de behandeling van migraine, waarbij hij de sleutelrol onderstreepte die NSAID's spelen, daarbij in het bijzonder verwijzend naar de efficiëntie van Originele Nimesulide(1) bij pijnbehandeling bij migraineaanvallen (Uittreksels van het Symposium).

Er zijn verscheidene klinische bewijzen beschikbaar over de efficiëntie van Originele Nimesulide(1) bij de behandeling van dit soort pijn. Het is interessant dat de resultaten van een epidemiologische studie aantoonde dat aan ongeveer één op drie patiënten die voor het eerst werden bezocht in gespecialiseerde hoofdpijncentra in Italië, Originele Nimesulide(1) voorgeschreven werd.

Besluiten

Samenvattend bevestigt Originele Nimesulide(1) via verschillende nieuwe bewijzen dat het mee is met zijn tijd, zowel vanuit farmacologisch (werking op pijntransmissiemediatoren) als vanuit klinisch (snelle pijnstillende werking) oogpunt.

De eigenschappen ervan vallen perfect samen met de huidige nood aan behandeling van verscheidene types acute pijn. Meerbepaald bood het congres van de Wereldvereniging van Pijnclinici de gepaste gelegenheid om de nieuwe gegevens over osteoarticulaire pijn, postoperatieve tandpijn en migraine voor te stellen.

Helsinn, houder van de internationale rechten op de Originele Nimesulide(1) molecule, staat de productie van het actieve ingrediënt in overeenstemming met zeer hoge kwaliteitsnormen toe, in overeenstemming met de internationale GMP-regels, in zijn fabrieken in Zwitserland en Ierland. Door het product te volgen doorheen de levenscyclus op de markt garandeert Helsinn voortdurende wetenschappelijke steun via in verschillende landen uitgevoerde voortdurende klinische en farmacologische studies.

Daarom blijft Originele Nimesulide(1) een modern product dat in het middelpunt van de belangstelling blijft staan in de internationale wetenschappelijke gemeenschap via zijn aanwezigheid op het Congres van de Wereldvereniging van Pijnclinici 2006.

(1) Originele Nimesulide is wereldwijd beschikbaar onder de volgende handelsnamen: Ainex, Aulin, Donulide, Edrigyl, Eskaflam, Heugan, Mesulid, Nexen, Nimed, Nimedex, Nisulid, Scaflam, Scaflan

    
    Contactpersoon bij Helsinn, Zwitserland
    Massimo Tosi, M. Chem. Pharm., Senior Manager, Head of Marketing
    Services, Commercial Operations
    Tel: +41-(0)91-985-21-21. info-hhc@helsinn.com

BRON Helsinn Healthcare SA