Een internationale taskforce moet spoedig de Wereldlandbouworganisatie lanceren

05 Jun, 2008, 08:00 BST Van momagri

PARIJS, June 5 /PRNewswire/ -- Jacques Carles, medeoprichter en hoogste vice-president van momagri, adviseert de oprichting van een internationale taskforce om de missie van een Wereldlandbouworganisatie bekend te maken om de huidige wereldwijde voedselcrisis op te lossen.

Deze taskforce zou de expertise verenigen van grote wereldwijde organisaties die hierbij betrokken zijn: de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de UNCTAD, de UNEP, het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Het stelt een cruciaal besluit voor dat de wereldwijde conferentie voor de voedselveiligheid in Rome moet nemen, zodat landbouw zijn strategische rol in de strijd tegen armoede en bij het behoud van het milieu kan terugwinnen.

Het is zeker noodzakelijk om een wereldwijd landbouwbeleid in te stellen en het lijkt niet langer toelaatbaar een dergelijke opdeling van de aansprakelijkheid en een dergelijke onafhankelijkheid van de landbouw te aanvaarden.

- Laten we niet vergeten dat slechts 4% van de publieke ontwikkelingshulp voor de landbouw bestemd is, hulp die minder dan 0,4% van het wereldwijde BNP uitmaakt;

- Laten we niet vergeten dat de huidige crisis niet door toekomstmodellen was voorzien, omdat geen enkel model was aangepast aan de specificiteiten van de landbouw en de inherente significante prijsvolatiliteit;

- Laten we niet vergeten dat voedselveiligheid van fundamenteel belang is voor de toekomst van de mensheid en dat we een internationaal reguleringssysteem moeten implementeren in landbouwmarkten;

- En laten we ons tenslotte niet vergissen: Velen houden er rekening mee dat landbouwprijzen hoog zullen blijven, terwijl we alleen te maken hebben met een bijkomstige piek. Dit feit werd aangetoond tijdens onze presentatie van het model van momagri aan het Europese Parlement op 9 april.

De analyse van deze resultaten voor de komende vijf jaar geeft aan dat prijsfluctuatie in de landbouw zal toenemen, in het bijzonder vanwege speculatie.

Omdat de oorsprong van het probleem in de permanente onrust die van invloed is op landbouwmarkten ligt, stelt dat een belangrijke bedreiging voor de mondiale landbouw voor.

Het is nu tijd om te reageren en om de landbouw te verwijderen uit de onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie, omdat de handel alleen betrekking heeft op 10% van de wereldwijde landbouwproducten.

Terwijl Frankrijk zich opmaakt om het voorzitterschap van de Europese Unie op zich te nemen, zal momagri - de denktank die mede is opgericht en wordt voorgezeten door Pierre Pagesse - spoedig de structuur van een toekomstige Wereldlandbouworganisatie introduceren, inclusief de grondbeginselen en de organisatiestructuur, wat zou kunnen dienen als een werkdocument voor de toekomstige taskforce.

http://www.momagri.org

BRON momagri