Een nieuwe wereld vraagt om nieuwe manieren van ondernemen - gebaseerd op nieuwe ondernemingsmodellen

11 Jan, 2011, 07:00 GMT Van Economic Shift

STOCKHOLM, January 11, 2011 /PRNewswire/ -- De onlangs opgerichte non-profit stichting 'Economic Shift' inspireert bedrijven om vernieuwend en succesvoller te ondernemen en bij te dragen aan een betere wereld.

Economic Shift streeft naar een economische wereld waarin rekening wordt gehouden met ethische waarden, wereldwijde maatschappelijke en milieutechnische kwesties en de toenemende dynamische relatie tussen consumenten en producenten. Het zijn uiteindelijk de consumenten die de waarde van producten en diensten bepalen.

Consumentenwaarden zijn aan het veranderen. Meer mensen maken gebruik van nieuwe technologieën waarmee in een korte tijdspanne veel mensen bereikt kunnen worden, zoals via de sociale media. Onze maatschappij heeft al laten zien dat zij toe is aan nieuwe manieren van ondernemen. De meeste bedrijven werken echter nog met bedrijfsmodellen uit het tijdperk van de industrialisatie.

"We nodigen alle belanghebbenden van over de hele wereld uit om bij te dragen aan het ontwikkelen en uitdragen van deze visie. We moeten onze huidige economische structuur ontwikkelen om de aarde te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat bedrijven kunnen groeien", zegt Katarina Chowra, initiatiefneemster van Economic Shift.

Economic Shift verwelkomt iedereen in haar gemeenschap, professionals en anderen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, om kennis, ervaring en best practices te delen: http://economicshift.org

Een aantal voorbeelden van de huidige ontwikkeling van onze economische wereld:

- Stakeholders van bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van vragen rondom milieu, sociale verantwoordelijkheid en ethiek.

- Productie en prijzen worden steeds meer geïndividualiseerd.

- Sociale media maken het mogelijk om berichten te verspreiden, zelfs wanneer er geen financiële middelen aanwezig zijn.

Economic Shift is gebaseerd op het principe dat succesvol ondernemen en streven naar een betere wereld hand in hand moeten kunnen gaan. Beide doelen kunnen tegelijkertijd worden nagestreefd.

De initiatiefnemers van Economic Shift zijn:

Katarina Chowra

Emma Ihre

Björn Vingörd

Marianne Hamilton

BRON Economic Shift