Een op drie Duitse asfaltmengfabrieken kiest voor bruinkoolstof

22 Maa, 2005, 12:55 GMT Van Rheinbraun Brennstoff GmbH

KEULEN, March 22 /PRNewswire/ --

- Prijsdruk veroorzaakt ombouwgolf

Duitse asfaltmengfabrieken kiezen steeds meer voor bruinkoolstof (BKS) en reageren daarmee op de prijsdruk van olie en gas. Daar waar in 2000 slechts ongeveer 130 bedrijven met BKS werkten, kiezen thans al 200 ondernemingen voor deze brandstof. Uit het aantal bestellingen en voorlopige contracten die tot op heden zijn binnengekomen bij Rheinbraun Brennstoff GmbH (RBB), worden er alleen dit jaar al nog eens minstens 30 fabrieken omgebouwd. Dit betekent dat van het totaal van 700 asfaltmengfabrieken, een op drie bedrijven in de toekomst zijn energiebehoeften gaat dekken met deze voordelige brandstof uit het bruinkoolbekken van de Rijn- of Lausitzstreek.

Daar waar vroeger de vuistregel gold dat, omwille van de transportkosten, een rendabele toelevering slechts de moeite loonde binnen een straal van 200 km, wordt BKS thans over heel Duitsland ingezet. RBB levert inmiddels brandkoolstof aan asfaltmengfabrieken van Hamburg tot Passau en stelt de meeste middenstandsbedrijven zo in staat hun energiekosten te ramen op lange termijn.

BKS in vergelijking met olie en gas: prijsverschillen tot 300 procent

Met prijsverschillen tot 300 procent in vergelijking met stookolie en aardgas kunnen de vereiste investeringskosten van ongeveer 250.000 Euro op maximaal vier jaar tijd worden afgeschreven. De technische eisen voor de ombouw omvatten een opslagsilo, doseerinstallatie, transportinstallatie en een multibrander waarmee te allen tijde een zogenaamde "vliegende brandstofwissel" - d.w.z. omschakeling van BKS op olie of gas - mogelijk is. Een door RBB voor de eerste referentiejaren toegezegde vaste prijs stelt de exploitanten in staat om met een gerust hart te plannen. Bovendien wordt kiezen voor deze inheemse energiedrager zo nog eenvoudiger.

Door het duidelijke prijsvoordeel en de mogelijkheid tot kostenraming op lange termijn loont de omschakeling ook bij geringe productieprestaties de moeite.

Daar BKS van nature uit uiterst zwavelarm is en in combinatie met moderne branders zeer voordelige brandstofeigenschappen bezit, kunnen de door de Technische instructie lucht (de Duitse technische richtlijn inzake de bestrijding van luchtvervuiling) toegestane emissiewaarden probleemloos worden nageleefd of ligt de uitstoot zelfs duidelijk onder de toegestane maximale waarden.

www.energieprofi.com

Perscontact: Dr. Volker Schulz, Palanterstrasse 36, 50937 Keulen, Duitsland - tel.: +49-(0)2-21-42-58-12, email: v.schulz@dr-schulz-bc.de

BRON Rheinbraun Brennstoff GmbH