Eerste UID-topconferentie in Amsterdam trekt denkers met een oog voor de toekomst

24 Nov, 2009, 14:56 GMT Van The Clarion Group, Inc.

AMSTERDAM, November 24 /PRNewswire/ --

- Europese en Amerikaanse defensieorganisaties en SAP bestuderende impact van UID in Europa

Defensiefunctionarissen en -leveranciers van over de hele wereld komen op 2-3 december bijeen in Amsterdam om tijdens de UID (Unique Identifier )-conferentie te praten over verbetering van de operationele efficiëntie en verlaging van de kosten van voorraadbeheer. Geïnteresseerde professionals kunnen zich aanmelden via www.uidsummit.com.

Dhr. Rene Christiansen, onlangs gepensioneerde majoor van de Deense strijdkrachten die de themalezing zal verzorgen, merkt op: "De doelstelling van de UID-topconferentie is als gemeenschap bijeenkomen en uiteindelijk weer huiswaarts keren met een gemeenschappelijke set van strategieën waar alle deelnemers baat bij zullen hebben."

De activiteiten met betrekking tot UID-standaards binnen NAVO-werkgroepen en lidstaten zijn geïntensiveerd. In maart jongstleden publiceerde Nederland een bindende UID-clausule die vereist dat de UID op contracten wordt vermeld. Andere Europese naties volgen op korte afstand en de NAVO onderzoekt wegen om te helpen de toepassing van UID te verbreden.

Dhr. Christiansen die zijn ruime kennis met betrekking tot mondiale initiatieven voor bedrijfsmiddelenbeheer zal delen, merkt op: "Gedurende de 25 jaar dat ik me heb beziggehouden met wereldomvattende logistiek en bedrijfsmiddelenbeheer, is de behoefte aan UID voortdurend een factor geweest die deze activiteiten onmiddellijk effectiever zou hebben gemaakt. Het systeem biedt namelijk een basis voor grensoverschrijdende logistieke coördinatie die wordt gedeeld door de gehele wereldwijde supply-chain."

Dhr. Christiansen was lid van de Asset Tracking Interservice Working Group van de NAVO en is nog altijd voorzitter van het technische panel dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van STANAG 2290 (Editie 1), de NAVO-overeenkomst voor de geaccepteerde structuur van UID, geratificeerd door 19 NAVO-landen en officieel afgekondigd in januari 2009.

Aan de conferentie zal worden deelgenomen door vertegenwoordigers van de Nederlandse Defensie Materieel Organisatie, de Noorse divisie voor defensiesysteembeheer, het Amerikaanse Ministerie van Defensie, het Allied Committee 135 van de NAVO, het codificatiebureau van de NAVO, NAMSA, AIM, Lockheed Martin, Savi Technology en SAP.

U kunt de agenda bekijken op: http://uidsummit.com/agenda.html.

UID -- een methode voor het markeren van voorwerpen voor het vereenvoudigen van bedrijfsmiddelenbeheer, lifecyclebeheer en wereldomvattende supply-chain functionaliteit -- gaat een steeds belangrijkere rol spelen in beleidsvoorschriften wereldwijd, met belangrijke gevolgen voor defensieleveranciers, militaire organisaties en overheden. Woon de conferentie bij om te weten te komen hoe UID kan worden toegepast om de kosten te verlagen en de operationele planning te verbeteren.

Tot de sponsors van de UID-topconferentie behoren AIM Global, AIM Duitsland, AIM Nederland, het Allied Committee 135 (AC135) van de NAVO en de EuroData Council.

Dit is het enige Europese evenement dat is gewijd aan UID tot eind 2010! Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.UIDsummit.com.

BRON The Clarion Group, Inc.