Eerste VITALIO[TM] pacemaker implantatie van Boston Scientific vindt plaats in Europa

28 Jun, 2013, 07:00 BST Van Boston Scientific

PARIJS, June 28, 2013 /PRNewswire/ --

De allereerste VITALIO[TM] pacemaker van Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) is geïmplanteerd in het ZGT Hengelo te Hengelo, Nederland.  Naast een aantal uitgebreide functies die zijn ontworpen om patiënten optimaal te kunnen behandelen, beschikt deze nieuwste pacemaker over AP Scan™-technologie. Deze innovatieve technologie is door Boston Scientific ontworpen om artsen te helpen patiënten met slaapapneu te kunnen identificeren. Slaapapneu is een ademhalingsstoornis die, indien deze niet wordt behandeld, kan leiden tot een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hartaanval, beroertes en hartfalen.

 "Met de VITALIO pacemaker kan men inzicht krijgen in de slaapapneu toestand van de patiënt," verklaarde Salah Said, MD, cardioloog, ZGT Hengelo, die deze allereerste procedure heeft uitgevoerd. "Hiermee hebben we de mogelijkheid om patiënten te identificeren die aan slaapapneu lijden en dit kan tevens helpen om in te zien of voorgeschreven slaapapneubehandelingen effect hebben."  

Slaapapneu is één van de meest voorkomende co-morbiditeiten bij patiënten met een cardiovasculaire ziekte, 60 procent van deze patiënten lijdt aan slaapapneu waarbij 80 procent hier zich niet van bewust is.  Slaapapneu is gelinkt aan een verviervoudigd risico op boezemfibrilleren en een verdubbeld risico op mortaliteit en morbiditeit bij hartfalen.

Dr. Said werkt samen met neurologen, KNO's en longartsen om slaapapneupatiënten met een gezamenlijke aanpak te behandelen.  AP Scan is een tool waarmee specialisten kunnen inzien of het behandelpad een positieve invloed op de algehele slaapapneu-status van de patiënt heeft. Er zijn effectieve therapieën beschikbaar voor met name voor obstructieve slaapapneu, een vorm van slaapapneu waarin de patiënt onderbrekingen heeft in de ademhaling door obstructie van de luchtwegen.  

"Boston Scientific is gericht op het brengen van innovatie en we zijn verheugd om nu ook mensen met pacemakers deze specifieke comorbiditeits-diagnostiek aan te kunnen bieden," aldus Michael Onuscheck, Senior Vice President en President van Europa, Midden-Oosten en Afrika bij Boston Scientific.  "De VITALIO pacemaker is uitgerust met een verschillend aantal diagnostiek-typen waarmee artsen comorbiditeiten eerder kunnen detecteren. Met deze nieuwe technologie tonen we onze betrokkenheid om artsen de optimale zorg en behandeling te kunnen leveren die hun patiënten nodig hebben."

Naast AP Scan volgt VITALIO de ademhaling van de patiënt met functies zoals RightRate™ en  Respiratory Rate Trend (ademhalingsfrequentietrend) om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste hart frequentie ontvangen, met name tijdens de dagelijkse inspanningen. VITALIO biedt ook radiofrequentie (RF), die zorgt voor efficiëntie tijdens het implanteren en de follow-up. Automatische metingen in de pacemaker kunnen ook automatisch en draadloos naar het ziekenhuis worden verzonden met het LATITUDE NXT systeem. De VITALIO pacemaker kan ook onder bepaalde voorwaarden in de MRI scanner, met name belangrijk voor patiënten die voor andere gezondheidsproblemen nu scans van het gehele lichaam kunnen laten maken.

Deze pacemaker is ook verkrijgbaar in een Extended Longevity (EL) versie die momenteel de grootste beschikbare batterijcapaciteit heeft wat zich vertaald in de langste levensduur op de markt. Deze batterijtechnologie heeft zich al bewezen in de nieuwste generatie implanteerbare defibrillatoren (ICD's) van Boston Scientific. Beide VITALIO pacemaker typen hebben zowel de CE-markering als FDA goedkeuring verkregen.  

Over Boston Scientific

Boston Scientific transformeert levens door middel van innovatieve medische oplossingen waarmee de gezondheid van patiënten over de hele wereld wordt verbeterd.  Als wereldwijd technologieleider op medisch gebied voor meer dan 30 jaar bevorderen we de wetenschap voor het leven door een breed scala aan hoogwaardige oplossingen te voorzien, waarmee aan de onvervulde behoeften van de patiënt tegemoet wordt gekomen en de kosten in de gezondheidszorg worden verlaagd.  Voor meer informatie bezoek ons op http://www.bostonscientific.com. Voor meer informatie bezoek ons op http://www.bostonscientific.com of volg ons op Twitter of Facebook.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Amerikaanse Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door woorden zoals "anticiperen", "verwachten", "projecteren", "geloven", "plannen", "schatten", "van plan zijn" en soortgelijke woorden.  Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op onze overtuigingen, aannames en schattingen op basis van informatie waarover wij op dat moment over beschikken en zijn niet bedoeld als garanties voor toekomstige gebeurtenissen of prestaties.  Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, onder meer, verklaringen met betrekking tot nieuwe producten en de frequentie waarmee deze op de markt worden gebracht, wettelijke goedkeuringen, klinische studies, prestaties van het product en concurrerende aanbiedingen.  Als onze onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, of als bepaalde risico's of onzekerheden zich voordoen, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de door onze toekomstgerichte verklaringen uitgedrukte of geïmpliceerde verwachtingen en projecties.  Deze factoren hebben in sommige gevallen ons vermogen beïnvloed om onze bedrijfsstrategie uit te voeren, en zouden dit eveneens in de toekomst (samen met andere factoren) kunnen beïnvloeden hetgeen er toe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die zijn overwogen in de in dit persbericht geuite verklaringen.  Als gevolg hiervan wordt de lezer gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op een van onze toekomstgerichte verklaringen.  

Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken zijn onder meer: toekomstige economische, competitieve, terugbetalings- en reglementaire voorwaarden; introductie van nieuwe producten, demografische ontwikkelingen, intellectuele eigendom, geschillen; voorwaarden financiële markten, en de toekomstige door ons en onze concurrenten genomen zakelijke beslissingen.  Al deze factoren zijn moeilijk of onmogelijk nauwkeurig te voorspellen en van veel daarvan hebben wij geen controle over.  Voor een verdere lijst en beschrijving van deze en andere belangrijke risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op onze toekomstige activiteiten, zie deel I, punt 1A - Risicofactoren in ons meest recente jaarverslag over formulier 10-K, ingediend bij de Securities and Exchange Commission, die we kunnen bijwerken in deel II, punt 1A - Risicofactoren in de kwartaalverslagen op formulier 10-Q die we hebben ingediend of hierna zullen indienen.  Wij wijzen elke intentie of verplichting om  toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om enige wijziging te weerspiegelen in de verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop die verwachtingen kunnen worden gebaseerd, of dat de kans dat de werkelijke resultaten verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen.  Deze waarschuwing is van toepassing op alle toekomstgerichte verklaringen in dit document.

BRON Boston Scientific