Embedded value per aandeel EUR 11,35

14 Mei, 2009, 07:35 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 14 /PRNewswire/ -- De vandaag gepubliceerde embedded value 2008 laat zien dat de bestaande portefeuille van AEGON zich stabiel blijft ontwikkelen en dat er met succes wordt gestreefd naar winstgevende nieuwe productie. Het management van AEGON is van mening dat embedded value een additionele maatstaf voor aandeelhouders is om de waarde van de bestaande activiteiten van de onderneming te bepalen.

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hebben de bestaande portefeuille en de nieuwe polissen van AEGON naar tevredenheid gepresteerd. De daling van de embedded value is vooral een afspiegeling van drie factoren: de val van de aandelenmarkten, de toename van de risicopremie die wordt gebruikt om de discontovoet te bepalen en het effect van ruimere credit spreads in combinatie met lager dan verwachte vastrentende opbrengsten."

De embedded value levenbedrijf (EVLI) is gedaald tot EUR 23 miljard. De EVLI is positief beïnvloed door de waarde nieuwe productie van EUR 0,8 miljard en de ontwikkeling van de bestaande portefeuille van EUR 0,9 miljard. Deze positieve ontwikkeling werd teniet gedaan door lager dan verwachte beleggingsopbrengsten van EUR 3,2 miljard, een wijziging in de economische vooronderstellingen van EUR 2 miljard en een negatief wisselkoerseffect van EUR 300 miljoen.

Het vrij vermogen van het levenbedrijf per ultimo 2008 is gestegen tot EUR 2,3 miljard, waar tegenover een slechts beperkte netto kapitaalinjectie stond van EUR 0,5 miljard. De economische omstandigheden in 2008 in ogenschouw nemend, is de operationele marge embedded value redelijk stabiel gebleven op 6,8%, vooral door de nieuwe productie in het Verenigd Koninkrijk en Centraal & Oost-Europa.

Ultimo 2008 bedroeg de totale embedded value EUR 18,5 miljard, een daling van 15% vergeleken met 2007. Gecorrigeerd voor de waarde van de preferente aandelen AEGON bedroeg de totale embedded value per aandeel EUR 11,35, een daling van 16%.

  
  Embedded value             Eind v/h jaar Eind v/h jaar
  (bedragen in miljoenen 
  tenzij anders vermeld, na belasting)      2008     2007
 
                         EUR      EUR   %
 
  Levenbedrijf
  Aangepast netto vermogen (ANW)       11,123    11,751  (5)
     Vrij vermogen (FS)           2,335     1,025  128
     Vereist vermogen (RS)         8,788    10,725  (18)
 
  Waarde van de bestaande portefeuille (ViF) 11,813    14,138  (16)
     Contante waarde 
     toekomstige winsten (PVFP)      14,184    17,127  (17)
     Solvabiliteitskosten (CoC)      (2,371)    (2,989) (21)
 
  Embedded value levenbedrijf (EVLI)     22,936    25,889  (11)
 
  Overige activiteiten
  IFRS boekwaarde                948      191  396
 
  Totale Embedded Value voor 
  Holdingactiviteiten            23,883    26,079  (8)
 
  Holdingactiviteiten            (5,346)    (4,385)  22
    Marktwaarde van schuld, 
    risicodragend waardepapier & 
    overige netto
    verplichtingen             (4,840)    (4,063)  19
    Contante waarde overheadkosten      (506)     (322)  57
  Totale embedded value (TEV)        18,538    21,694  (15)
    Waarde van preferente 
    aandelen kapitaal           (1,343)    (1,527) (12)
  Totale embedded value (TEV) 
  toe te schrijven aan gewone 
  aandeelhouders               17,194    20,167  (15)
     TEV toe te schrijven aan 
     gewone aandeelhouders
     per aandeel (EUR)           11.35     13.44  (16)

De tabel in dit persbericht geeft een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot AEGON's embedded value. Deze moet worden gelezen samen met de gedetailleerde informatie over de embedded value levenbedrijf en de totale embedded value in het rapport dat beschikbaar is op http://www.aegon.com. Dit rapport is alleen in het Engels gepubliceerd.

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft iets meer dan 31.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  
                     Eerste      Jaarresultaat 2008
  Kerncijfers              kwartaal 2009

  Onderliggend resultaat vóór         
  belastingen             - EUR 22 miljoen EUR 1,57 miljard 
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen  EUR 543 miljoen EUR 2,63 miljard
                     
  Totaal bruto stortingen        EUR 8,2 miljard EUR 40,75 miljard
                     
  Inkomsten genererende beleggingen   EUR 334 miljard EUR  332 miljard
                     
  (per einde verslagperiode)
  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations
  Media Analisten & beleggers
  Greg Tucker Gerbrand Nijman

  +31(0)70-344-8956 +31(0)70-344-8305
  E-mail: gcc-ir@aegon.com E-mail: ir@aegon.com
  Website: http://www.aegon.com

  Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige
  persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website
  http://www.aegon.com.

PRN NLD

BRON AEGON N.V.